vướng mắc khi người lao động nước ngoài muốn rút BHXH 1 lần tại Việt Nam, vướng mắc khi người lao động nước ngoài muốn rút BHXH 1 lần , người lao động nước ngoài muốn rút BHXH 1 lần tại Việt Nam, người lao động nước ngoài muốn rút BHXH 1 lần,

Vướng mắc khi người lao động nước ngoài muốn rút BHXH 1 lần tại Việt Nam

Tại Việt Nam hiện nay, số lượng người lao động nước ngoài đến sinh sống và làm việc ngày một tăng cùng với sự phát triển của nền kinh tế đưa ra đòi hỏi bức thiết về việc hoàn thiện chế độ bảo hiểm đối với người nước ngoài. Trong thời gian qua, nhiều người lao động nước ngoài phải chấm dứt hợp đồng lao động và rời khỏi Việt Nam vì giấy phép lao động, chứng chỉ hành nghề, giấy phép hành nghề hết hiệu lực mà không thể tiếp tục gia hạn. Khi rời khỏi Việt Nam, người lao động nước ngoài có được hưởng chế độ bảo hiểm xã hội một lần hay không? Điều kiện, quy trình thủ tục để được hưởng chế độ bảo hiểm xã hội một lần là như thế nào?

Quy định pháp luật của Việt Nam về chế độ BHXH cho người lao động nước ngoài

Căn cứ vào Luật Bảo hiểm Xã hội 2014, Nghị định 143/2018/NĐ-CP và Luật Bảo hiểm y tế 2008 (sửa đổi 2014) thì người lao động nước ngoài tại Việt Nam sẽ phải tham gia i) bảo hiểm xã hội bắt buộc gồm hưu trí và tử tuất, ốm đau và thai sản và ii)  bảo hiểm y tế. Căn cứ khoản 2 điều 17 Nghị định 143/2018/NĐ-CP, người lao động nước ngoài sẽ tham gia bảo hiểm hưu trí và tử tuất từ 1/1/2022 và từ đó, người lao động nước ngoài có quyền được hưởng chế độ bảo hiểm xã hội 1 lần như được quy định tại khoản 6 điều 9 Nghị định 143/2018/NĐ-CP dưới đây:

“Điều 9. Chế độ hưu trí

…6. Các trường hợp hưởng bảo hiểm xã hội một lần

Người lao động quy định tại khoản 1 Điều 2 của Nghị định này mà có yêu cầu thì được hưởng bảo hiểm xã hội một lần nếu thuộc một trong các trường hợp sau đây:

a) Đủ tuổi hưởng lương hưu theo quy định tại khoản 1 Điều này mà chưa đủ 20 năm đóng bảo hiểm xã hội;

b) Người đang bị mắc một trong những bệnh nguy hiểm đến tính mạng như ung thư, bại liệt, xơ gan cổ chướng, phong, lao nặng, nhiễm HIV đã chuyển sang giai đoạn AIDS và những bệnh khác theo quy định của Bộ Y tế;

c) Người lao động đủ điều kiện hưởng lương hưu theo quy định tại khoản 1 Điều này nhưng không tiếp tục cư trú tại Việt Nam;

d) Người lao động khi chấm dứt hợp đồng lao động hoặc giấy phép lao động, chứng chỉ hành nghề, giấy phép hành nghề hết hiệu lực mà không được gia hạn.”

Như vậy, người lao động nước ngoài khi chấm dứt hợp đồng lao động hoặc giấy phép lao động, chứng chỉ hành nghề, giấy phép hành nghề hết hiệu lực mà không được gia hạn có thể ngay lập tức được đề nghị chi trả chế độ bảo hiểm xã hội một lần. Đây chính là điểm lợi thế hơn của người lao động nước ngoài so với người lao động Việt Nam bởi lẽ người lao động Việt Nam sẽ phải chờ 1 năm tính từ thời điểm chấm dứt đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc mới được thực hiện thủ tục đề nghị hưởng chế độ này.

Về thủ tục: hồ sơ đề nghị hưởng chế độ bảo hiểm xã hội 1 lần đối với người nước ngoài gồm:

 • Đơn đề nghị hướng bảo hiểm xã hội 1 lần của người lao động
 • Sổ bảo hiểm xã hội

Về thời gian thực hiện: Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hưởng BHXH 1 lần theo quy định, cơ quan bảo hiểm xã hội có trách nhiệm giải quyết và tổ chức chi trả cho người lao động nước ngoài. Trong trường hợp không giải quyết thì cơ quan BHXH phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.

Trường hợp người lao động nước ngoài nghỉ việc mà chưa hưởng chế độ BHXH 1 lần thì thời gian đã đóng BHXH của người lao động nước ngoài sẽ được bảo lưu.

Về mức hưởng:

Căn cứ điểm b và c, khoản 2 điều 60 Luật Bảo hiểm xã hội, mức hưởng bảo hiểm xã hội một lần được tính theo số năm đã đóng bảo hiểm xã hội, cứ mỗi năm được tính như sau:

b) 02 tháng mức bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội cho những năm đóng từ năm 2014 trở đi;

c) Trường hợp thời gian đóng bảo hiểm xã hội chưa đủ một năm thì mức hưởng bảo hiểm xã hội bằng số tiền đã đóng, mức tối đa bằng 02 tháng mức bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội.

Căn cứ Khoản 7 Điều 9 Nghị định 143/2018/NĐ-CP, người lao động nước ngoài sẽ nhận được mức hưởng bảo hiểm xã hội 1 lần thực hiện theo quy định tại điểm b khoản 2 Điều 60 của Luật bảo hiểm xã hội. Như vậy, với mỗi năm đóng bảo hiểm xã hội, người lao động nước ngoài được hưởng 2 tháng mức bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội.

Tuy nhiên, khi chế độ bảo hiểm xã hội bắt buộc bắt đầu có hiệu lực từ 1/1/2022, đến thời điểm hiện tại, đa số người lao động nước ngoài chưa tham gia đủ 12 tháng đóng bảo hiểm xã hội, việc xác định mức hưởng bảo hiểm xã hội một lần là chưa có cơ sở do chưa có quy định cụ thể. Đây là khó khăn đặt ra đối với cơ quan bảo hiểm xã hội khi giải quyết chế độ cho người lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam vào thời điểm hiện tại.

Như vậy, trong bối cảnh hiện nay, người lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam có quyền được hưởng chế độ bảo hiểm xã hội một lần, tuy nhiên, việc chưa có cơ sở xác định mức hưởng đối với lao động có thời gian tham gia dưới 12 tháng đã chỉ ra lỗ hổng trong hệ thống pháp luật Việt Nam trong vấn đề này, đòi hỏi có hướng dẫn chi tiết của cơ quan nhà nước có thẩm quyền nhằm đảm bảo quyền lợi hợp pháp, chính đáng của người lao động đồng thời duy trì, đảm bảo môi trường làm việc công bằng, hấp dẫn người lao động nước ngoài có trình độ cao đến làm việc tại Việt Nam.

Bài viết liên quan: 

 1. Bảo lưu ngày nghỉ phép đối với người lao động Việt Nam
 2. Vài điều cơ bản về khái niệm lao động tại Việt Nam
 3. Chế độ trợ cấp xã hội hàng tháng cho người cao tuổi tại Việt Nam
 4. Tổng hợp mọi điểm mới trong Bộ luật Lao động 2019 tại Việt Nam
 5. Quy định về việc tuyển dụng và sử dụng người lao động chưa thành niên tại Việt Nam

Liên hệ với công ty luật ASL LAW để được tư vấn luật về lao động và việc làm.

  LIÊN HỆ

  Thông tin liên hệ

  Đặt câu hỏi


  Lưu ý: Quý khách vui lòng điền đẩy đủ thông tin vào ô có (*)

  BÀI VIẾT HỮU ÍCH LIÊN QUAN

  Đại diện sở hữu trí tuệ

  Dịch vụ đăng ký nhãn hiệu

  Đăng ký nhãn hiệu

  Dịch vụ đăng ký nhãn hiệu quốc tế

  Đăng ký nhãn hiệu quốc tế

  Đăng ký nhãn hiệu tại Việt Nam

  Đăng ký thương hiệu quốc tế

  Quy trình đăng ký nhãn hiệu tại Việt Nam

  Thủ tục đăng ký nhãn hiệu

  Quy trình đăng ký nhãn hiệu

  Đăng ký nhãn hiệu như thế nào

  Thủ tục đăng ký nhãn hiệu hàng hoá

  Cách thức đăng ký nhãn hiệu

  Dịch vụ đăng ký nhãn hiệu hàng hoá

  Đăng ký nhãn hiệu hàng hoá

  Dịch vụ bảo hộ nhãn hiệu

  Cách thức đăng ký nhãn hiệu hàng hoá

  Dịch vụ đăng ký nhãn hiệu độc quyền

  Thủ tục đăng ký nhãn hiệu độc quyền

  Đăng ký nhãn hiệu hàng hoá độc quyền

  Đăng ký nhãn hiệu độc quyền

  Thủ tục đăng ký nhãn hiệu hàng hoá độc quyền

  Đăng ký nhãn hiệu công ty như thế nào

  Đăng ký nhãn hiệu độc quyền như thế nào

  Đăng ký nhãn hiệu mới

  Đăng ký thương hiệu độc quyền ở đâu

  Tư vấn đăng ký nhãn hiệu

  Luật sư sở hữu trí tuệ

  Đăng ký nhãn hiệu công ty

  Đăng ký nhãn hiệu logo

  Đăng ký sáng chế

  Dịch Vụ đăng ký sáng chế

  Đăng ký độc quyền sáng chế

  Đăng ký bản quyền tác giả

  Đăng ký bản quyền phần mềm

  Thủ tục đăng ký bản quyền

  Đăng ký bản quyền

  Đăng ký bản quyền bài hát

  Công ty luật sở hữu trí tuệ

  Đại diện sở hữu trí tuệ

  Đăng ký nhãn hiệu ở nước ngoài

  Đăng ký thương hiệu

  Đăng ký thương hiệu độc quyền

  Phí đăng ký nhãn hiệu

  Dịch vụ đăng ký thương hiệu

  Đăng ký thương hiệu như thế nào

   

  ***Dịch Vụ pháp lý khác của Công ty luật ASL LAW***

   

   

  Dịch vụ pháp lý thuê ngoài cho doanh nghiệp và Startup

   

  Đăng ký nhãn hiệu quốc tế

  Tư vấn đầu tư ra nước ngoài cho doanh nghiệp Việt Nam

   

  Đăng ký sáng chế

  Tư vấn đầu tư tại Việt Nam cho doanh nghiệp nước ngoài kinh doanh tai Việt Nam

   

  Tư vấn Mua bán sáp nhập doanh nghiệp (M&A)

  Mở công ty tại Việt Nam

   

  Tư vấn tài Chính – Ngân hàng

  Mở văn phòng đại diện tại Việt Nam

   

  Dịch vụ Soạn thảo hợp đồng

  Dịch vụ sở hữu trí tuệ

   

  Pháp lý về lao động và việc làm

  Đăng ký nhãn hiệu tại Việt Nam

   

  Tư vấn giải quyết tranh chấp

  Đăng ký bản quyền

   

  Tư vấn nhượng quyền thương mại

  Công ty luật tại Hà Nội

   

  Công ty luật tại Hồ Chí Minh

  Văn phòng luật tại Hồ chí minh

   

  Tư vấn pháp lý thường xuyên

  Công ty luật sở hữu trí tuệ

   

  Tư vấn sở hữu trí tuệ

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Contact Me on Zalo
  +84982682122
  WhatsApp chat