Quyết định 1068/QĐ-Ttg: Phê duyệt chiến lược sở hữu trí tuệ đến năm 2030

TT chính phủ Nguyễn Xuân Phúc vừa ký Quyết định phê duyệt chiến lược sở hữu trí tuệ đến năm 2030. Dưới đây là một số nội dung chính của Quyết định này. 1. Mục tiêu Đến năm 2030 Việt Nam thuộc nhóm dẫn đầu về trình độ sáng tạo, bảo hộ khai thác quyền sở…

Con số đáng nể về số lượng đơn Sáng chế Trung Quốc trong 6 tháng 2019

Thống kê về số lượng sáng chế nộp tại Trung Quốc 06 tháng 2019. SIPO_Cục sở hữu trí tuệ Trung Quốc

Sáng chế Trung Quốc: Một Con Số Đáng Sợ. Nửa năm thôi mà bằng Việt Nam trong 20 năm. Đây là lý giải thần kỳ cho đổi mới sáng tạo của Trung Quốc. Từ tháng 1 – 7/2019: + Có 768.000 đơn xin cấp bằng sáng chế đã được nộp tại Trung Quốc và 277.000…

Tập huấn cho Thông Tấn Xã Việt Nam: Bản quyền trong lĩnh vực báo chí xuất bản

Bản quyền, đào tạo bản quyền

Bản quyền tác giả đang là vấn đề nóng, nhận được nhiều sự quan tâm trong lĩnh vực báo chí, xuất bản. Đây là nhận định của luật sư Phạm Duy Khương, tại buổi tập huấn về “Bản quyền trong lĩnh vực báo chí xuất bản” do Trung tâm Bồi dưỡng nghiệp vụ Thông tấn…

+84982682122
WhatsApp chat