M&A tại Việt Nam: Lưu ý đối với việc tuân thủ các quy định mới về bảo vệ dữ liệu cá nhân, luật sở hữu trí tuệ và thuế tối thiểu toàn cầu

định hướng M&A tại Việt Nam, tác động của quy định về bảo vệ dữ liệu cá nhân đến M&A Việt Nam, tác động của quy định về sở hữu trí tuệ đến M&A Việt Nam, tác động của thuế tối thiểu toàn cầu đến M&A Việt Nam, hội thảo phát triển thị trường M&A Việt Nam, định hướng Mua bán và sáp nhập tại Việt Nam, tác động của quy định về bảo vệ dữ liệu cá nhân đến Mua bán và sáp nhập Việt Nam, tác động của quy định về sở hữu trí tuệ đến Mua bán và sáp nhập Việt Nam, tác động của thuế tối thiểu toàn cầu đến Mua bán và sáp nhập Việt Nam, hội thảo phát triển thị trường Mua bán và sáp nhập Việt Nam

Tại sự kiện GC Summit 2024, được tổ chức phối hợp với Legal500, ASL LAW đã nhấn mạnh những yếu tố quan trọng trong quá trình thực hiện các hoạt động M&A tại Việt Nam, cụ thể liên quan đến quy định về bảo vệ dữ liệu cá nhân luật sở hữu trí tuệ và…

Việt Nam nhiều khả năng sẽ áp dụng thuế tối thiểu toàn cầu vào năm 2024

Việt Nam nhiều khả năng sẽ áp dụng thuế tối thiểu toàn cầu vào năm 2024

Bộ Tài chính vừa trình Chính phủ dự thảo Nghị quyết về việc bổ sung thuế thu nhập doanh nghiệp theo Quy tắc chống xói mòn cơ sở toàn cầu (GloBE), dự kiến sẽ được Quốc hội thông qua để áp dụng ngay từ đầu năm sau. Theo đó, pháp nhân hoặc nhóm pháp nhân…

Contact Me on Zalo
+84982682122
WhatsApp chat