THỦ TỤC ĐĂNGBẢN QUYỀN

Là thành viên của công ước Berne, bản quyền tác phẩm tại Việt Nam có thể được bảo vệ tự khi được thể hiện dưới một dạng nhất định. Song song với cơ chế bảo hộ tự động bản quyền, chủ sở hữu bản quyền cũng có thể làm đơn đăng ký bản quyền tại Việt Nam để lấy giấy chứng nhận bản quyền.

CƠ QUAN CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ BẢN QUYỀN Ở VIỆT NAM LÀ AI?

Cục Bản quyền (COV) là cơ quan có trách nhiệm thẩm định hồ sơ đăng ký bản quyền và cấp giấy chứng nhận đăng ký bản quyền tại Việt Nam.

NHỮNG TÁC PHẨM NHƯ THẾ NÀO CÓ THỂ ĐƯỢC BẢO HỘ BẢN QUYỀN TẠI VIỆT NAM?

Luật sở hữu trí tuệ 2009, sửa đổi 2015 công nhận những đối tượng sau đây được bảo hộ bản quyền:
 • Phần mềm
 • Tác phẩm viết
 • Tác phẩm nghệ thuật
 • Âm nhạc
 • Bài hát

TÀI LIỆU VÀ THỦ TỤC CẦN THIẾT ĐỂ BẢO VỆ BẢN QUYỀN TẠI VIỆT NAM LÀ GÌ?

Tài liệu và thủ tục cần thiết để đăng ký bản quyền của từng đối tượng nói trên như sau:

1. Đăng bản quyền tác phẩm viết tại Việt Nam

+ Tài liệu cần thiết:
 • Giấy ủy quyền (Mẫu của ASL LAW)
 • Tuyên bố quyền sở hữu (Mẫu của ASL LAW)
 • Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (áp dụng nếu người nộp đơn là pháp nhân)
 • Chứng minh nhân dân (áp dụng nếu người nộp đơn là cá nhân)
 • Mô tả tác phẩm (Mẫu của ASL LAW)
 • Bản cam kết (Mẫu của ASL LAW)
+ Thời gian cấp giấy chứng nhận bản quyền tác phẩm: 5-10 ngày

2. Đăng bản quyền phần mềm tại Việt Nam

Phần mềm tại Việt Nam được bảo hộ dưới dạng bản quyền, không giống như sáng chế tại một số quốc gia. + Tài liệu cần thiết để bảo vệ bản quyền phần mềm tại Việt Nam:
 • Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (áp dụng nếu người nộp đơn là pháp nhân)
 • Chứng minh nhân dân (áp dụng nếu người nộp đơn là cá nhân)
 • Giấy ủy quyền (Mẫu ASL LAW)
 • Tuyên bố sở hữu của phần mềm này (Mẫu ASL LAW)
 • Bản cam kết (Mẫu ASL LAW)
 • Bản Mô tả phần mềm (Mẫu ASL LAW)
 • Đĩa phần mềm
Thủ tục đăng ký bản quyền. Mẫu Giấy chứng nhận đăng ký bản quyền.
Thủ tục đăng ký bản quyền. Mẫu Giấy chứng nhận đăng ký bản quyền.
+ Thời gian để có được cấp giấy chứng nhận bản quyền phần mềm: 5-10 ngày.

3. Đăng bản quyền tác phẩm nghệ thuật tại Việt Nam

+ Tài liệu cần thiết:
 • Giấy ủy quyền (Mẫu Đại diện sở hữu trí tuệ ASL LAW)
 • Tuyên bố quyền sở hữu của tác phẩm (Mẫu ASL LAW)
 • Mô tả tác phẩm (Mẫu ASL LAW)
 • Bản cam kết (Mẫu ASL LAW)
 • Chứng minh nhân dân (áp dụng nếu người nộp đơn là cá nhân)
 • Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (áp dụng nếu người nộp đơn là pháp nhân)
+ Thời gian để có được giấy chứng nhận bản quyền tác phẩm nghệ thuật: 5-10 ngày.

  LIÊN HỆ

  Thông tin liên hệ

  Đặt câu hỏi


  Lưu ý: Quý khách vui lòng điền đẩy đủ thông tin vào ô có (*)

   BÀI VIẾT HỮU ÍCH LIÊN QUAN

  Đại diện sở hữu trí tuệ Dịch vụ đăng ký nhãn hiệu
  Đăng ký nhãn hiệu Dịch vụ đăng ký nhãn hiệu quốc tế
  Đăng ký nhãn hiệu quốc tế Đăng ký nhãn hiệu tại Việt Nam
  Đăng ký thương hiệu quốc tế Quy trình đăng ký nhãn hiệu tại Việt Nam
  Thủ tục đăng ký nhãn hiệu Quy trình đăng ký nhãn hiệu
  Đăng ký nhãn hiệu như thế nào Thủ tục đăng ký nhãn hiệu hàng hoá
  Cách thức đăng ký nhãn hiệu Dịch vụ đăng ký nhãn hiệu hàng hoá
  Đăng ký nhãn hiệu hàng hoá Dịch vụ bảo hộ nhãn hiệu
  Cách thức đăng ký nhãn hiệu hàng hoá Dịch vụ đăng ký nhãn hiệu độc quyền
  Thủ tục đăng ký nhãn hiệu độc quyền Đăng ký nhãn hiệu hàng hoá độc quyền
  Đăng ký nhãn hiệu độc quyền Thủ tục đăng ký nhãn hiệu hàng hoá độc quyền
  Đăng ký nhãn hiệu công ty như thế nào Đăng ký nhãn hiệu độc quyền như thế nào
  Đăng ký nhãn hiệu mới Đăng ký thương hiệu độc quyền ở đâu
  Tư vấn đăng ký nhãn hiệu Luật sư sở hữu trí tuệ
  Đăng ký nhãn hiệu công ty Đăng ký nhãn hiệu logo
  Đăng ký sáng chế Dịch Vụ đăng ký sáng chế
  Đăng ký độc quyền sáng chế Đăng ký bản quyền tác giả
  Đăng ký bản quyền phần mềm Thủ tục đăng ký bản quyền
  Đăng ký bản quyền Đăng ký bản quyền bài hát
  Công ty luật sở hữu trí tuệ Đại diện sở hữu trí tuệ

  ***Dịch Vụ pháp lý khác của Công ty luật ASL LAW***

  Dịch vụ pháp lý thuê ngoài cho doanh nghiệp và Startup Đăng ký nhãn hiệu quốc tế
  Tư vấn đầu tư ra nước ngoài cho doanh nghiệp Việt Nam Đăng ký sáng chế
  Tư vấn đầu tư tại Việt Nam cho doanh nghiệp nước ngoài kinh doanh tai Việt Nam Tư vấn Mua bán sáp nhập doanh nghiệp (M&A)
  Mở công ty tại Việt Nam Tư vấn tài Chính – Ngân hàng
  Mở văn phòng đại diện tại Việt Nam Dịch vụ Soạn thảo hợp đồng
  Dịch vụ sở hữu trí tuệ Pháp lý về lao động và việc làm
  Đăng ký nhãn hiệu tại Việt Nam Tư vấn giải quyết tranh chấp
  Đăng ký bản quyền Tư vấn nhượng quyền thương mại