DỊCH VỤ SỞ HỮU TRÍ TUỆ

ASL LAW là một công ty sở hữu trí tuệ tiêu biểu của Việt Nam với các cộng sự, đối tác tại hơn 72 quốc gia. Sở hữu trí tuệ của ASL LAW do Luật sư Phạm Duy Khương điều hành. Với 14 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực, luật sư Khương nhiều năm liền được Legal500 xếp hạng luật sư hàng đầu về lĩnh vực này. ASL Law – cung cấp các dịch vụ sở hữu trí tuệ đầy đủ bao gồm nhãn hiệu, sáng chế, bản quyền, kiểu dáng công nghiệp và thực thi quyền sở hữu trí tuệ.

AI LÀ KHÁCH HÀNG CỦA ASL LAW?

Khách hàng sử dụng dịch vụ sở hữu trí tuệ của ASL LAW bao gồm:

+ Doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân Việt Nam có yêu cầu về dịch vụ sở hữu trí tuệ tại Việt Nam và đăng ký ra quốc tế.

+ Các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân quốc tế có yêu cầu về dịch vụ sở hữu trí tuệ tại Việt Nam.

TẠI SAO SỬ DỤNG DỊCH VỤ SỞ HỮU TRÍ TUỆ CỦA ASL LAW?

  • Luật sư có kinh nghiệm chuyên về sở hữu trí tuệ
  • Dịch vụ đầy đủ về các vấn đề về sở hữu trí tuệ
  • Cung cấp điều tra sơ bộ về nhãn hiệu trước khi chính thức nộp nhãn hiệu tại Việt Nam
  • Hiểu biết sâu về đăng ký nhãn hiệu, sáng chế Việt Nam ra quốc tế
  • Có đội ngũ chuyên môn trong từng lĩnh vực sở hữu trí tuệ
  • Kinh nghiệm trong thực hiện chống xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ
  • Một cổng chung và tiết kiệm chi phí để đăng ký sở hữu trí tuệ ra quốc tế
  • Hiểu được tính thương mại của sở hữu trí tuệ

ASL LAW CUNG CẤP DỊCH VỤ SỞ HỮU TRÍ TUỆ GÌ?

Đại diện sở hữu trí tuệ ASL LAW cung cấp dịch vụ sở hữu trí tuệ đầy đủ, bao gồm:

+ Đăng ký nhãn hiệu

Đăng ký Nhãn hiệu tại Việt Nam

– Đăng ký Nhãn hiệu tại Campuchia

– Đăng ký Nhãn hiệu tại Myanmar

– Đăng ký Nhãn hiệu tại Lào

– Đăng ký nhãn hiệu tại Madrid

– Đăng ký nhãn hiệu tại Châu Âu

– Đăng ký nhãn hiệu tại Trung Quốc

– Đăng ký nhãn hiệu tại Singapore

– Đăng ký nhãn hiệu tại Đài Loan

– Đăng ký nhãn hiệu tại Hàn Quốc

– Đăng ký nhãn hiệu tại Nhật Bản

– Đăng ký nhãn hiệu tại Mỹ

– Đăng ký Đăng ký nhãn hiệu quốc tế và nhiều nước khác.

+ Đăng sáng chế

Đăng ký sáng chế tại Việt Nam

– Đăng ký sáng chế tại Lào

– Đăng ký sáng chế tại Campuchia

Đại diện sở hữu trí tuệ. Dịch vụ sở hữu trí tuệ - Nhãn Hiệu- Sáng Chế- Bản Quyền - Kiểu Dáng
        Đại diện sở hữu trí tuệ. Dịch vụ sở hữu trí tuệ – Nhãn Hiệu- Sáng Chế- Bản Quyền – Kiểu Dáng

– Đăng ký sáng chế tại Myanmar

– Đăng ký sáng chế quốc tế

– Đăng ký sáng chế tại Mỹ

– Đăng ký sáng chế tại Châu Âu

– Đăng ký sáng chế tại Trung Quốc

+ Đăng ký kiểu dáng công nghiệp 

– Đăng ký Kiểu dáng công nghiệp tại Việt Nam

– Đăng ký Kiểu dáng công nghiệp tại Campuchia

– Đăng ký Kiểu dáng công nghiệp tại Lào

– Đăng ký Kiểu dáng công nghiệp tại Myanmar

– Đăng ký kiểu dáng công nghiệp quốc tế

– Đăng ký kiểu dáng công tại Mỹ

– Đăng ký kiểu dáng công tại EU

– Đăng ký kiểu dáng công tại Trung Quốc

+ Đăng ký bản quyền

Đăng ký bản quyền tại Việt Nam

– Đăng ký bản quyền quốc tế

+ Thực thi quyền sở hữu trí tuệ

– Xử lý vi phạm nhãn hiệu tại Việt Nam

– Xử lý vi phạm kiểu dáng công nghiệp tại Việt Nam

– Xử lý vi phạm bằng sáng chế tại Việt Nam

– Xử lý vi phạm bản quyền tại Việt Nam

+ Theo dõi và phản đối đơn sở hữu công nghiệp

– Theo dõi nhãn hiệu tại Việt Nam

– Theo dõi nhãn hiệu tại Lào, Campuchia và Myanmar và các nước trên thế giới

– Phản đối nhãn hiệu tại Việt Nam

– Phản đối nhãn hiệu tại Campuchia, Lào, Mynamar và nước trên thế giới

– Khiếu nại từ chối tạm thời nhãn hiệu quốc tế chỉ định vào Việt Nam

– Khiếu nại từ chối tạm thời nhãn hiệu quốc tế chỉ định vào Campuchia, Lào và các quốc gia khác

+ Dịch vụ tra cứu thông tin về sở hữu trí tuệ

– Phân tích và tra cứu bằng sáng chế chuyên sâu

– Phân tích và tra cứu nhãn hiệu chuyên sâu

– Phân tích và tra cứu kiểu dáng công nghiệp chuyên sâu

– Đánh giá khả năng xâm phạm sở hữu trí tuệ của một sản phẩm trước khi đưa ra thị trường

+ Đăng ký giống cây trồng ở Việt Nam

+ Quản lý gia hạn nhãn hiệu

– Gia hạn nhãn hiệu tại Việt Nam

– Gia hạn nhãn hiệu tại Campuchia

– Gia hạn nhãn hiệu tại Lào

– Gia hạn nhãn hiệu tại Myanmar

– Gia hạn nhãn hiệu quốc tế

– Duy trì sáng chế tại Việt Nam

– Duy trì bằng sáng chế ở Campuchia

– Duy trì bằng sáng chế ở Lào

– Duy trì bằng sáng chế quốc tế

+ Sửa đổi các thay đổi về đơn, bằng về sở hữu trí tuệ

– Ghi nhận thay đổi giấy chứng nhận nhãn hiệu, bằng sáng chế và kiểu dáng công nghiệp tại Việt Nam.

– Ghi lại sự thay đổi giấy chứng nhận nhãn hiệu, bằng sáng chế và kiểu dáng công nghiệp tại Lào, Campuchia, Myanmar và các quốc gia khác.

– Chuyển nhượng nhãn hiệu, chuyển nhượng bằng sáng chế và chuyển nhượng kiểu dáng công nghiệp tại Việt Nam

– Chuyển nhượng nhãn hiệu, chuyển nhượng bằng sáng chế và chuyển nhượng kiểu dáng công nghiệp tại Lào, Campuchia, Myanmar và các quốc gia khác.

***Dịch Vụ pháp lý khác của Công ty luật ASL LAW***

Dịch vụ pháp lý thuê ngoài cho doanh nghiệp và Startup Đăng ký nhãn hiệu quốc tế
Tư vấn đầu tư ra nước ngoài cho doanh nghiệp Việt Nam Đăng ký sáng chế
Tư vấn đầu tư tại Việt Nam cho doanh nghiệp nước ngoài kinh doanh tai Việt Nam Tư vấn Mua bán sáp nhập doanh nghiệp (M&A)
Mở công ty tại Việt Nam Tư vấn tài Chính – Ngân hàng
Mở văn phòng đại diện tại Việt Nam Dịch vụ Soạn thảo hợp đồng
Dịch vụ sở hữu trí tuệ Pháp lý về lao động và việc làm
Đăng ký nhãn hiệu tại Việt Nam Tư vấn giải quyết tranh chấp
Đăng ký bản quyền Tư vấn nhượng quyền thương mại

LIÊN HỆ

Thông tin liên hệ

Đặt câu hỏi


Lưu ý: Quý khách vui lòng điền đẩy đủ thông tin vào ô có (*)