DỊCH VỤ TƯ VẤN SỞ HỮU TRÍ TUỆ

ASL LAW là một công ty sở hữu trí tuệ tiêu biểu của Việt Nam với các cộng sự, đối tác tại hơn 72 quốc gia. Lĩnh vực Sở hữu trí tuệ của ASL LAW do Luật sư Phạm Duy Khương điều hành. Với 15 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực, luật sư Khương nhiều năm liền được Legal500, World Trademark Review (WTR) xếp hạng luật sư hàng đầu về lĩnh vực này tại Việt Nam. ASL Law cung cấp các dịch vụ sở hữu trí tuệ đầy đủ bao gồm nhãn hiệu, sáng chế, bản quyền, kiểu dáng công nghiệp và thực thi quyền sở hữu trí tuệ.

AI LÀ KHÁCH HÀNG CỦA CÔNG TY SỞ HỮU TRÍ TUỆ ASL LAW?

Khách hàng sử dụng dịch vụ sở hữu trí tuệ của ASL LAW bao gồm:

+ Doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân Việt Nam có yêu cầu về dịch vụ sở hữu trí tuệ tại Việt Nam và đăng ký ra quốc tế.

+ Các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân quốc tế có yêu cầu về dịch vụ sở hữu trí tuệ tại Việt Nam.

TỔ CHỨC XẾP HẠNG HÃNG LUẬT SỞ HỮU TRÍ TUỆ THẾ GIỚI NÓI VỀ LUẬT SƯ PHẠM DUY KHƯƠNG

Trong nhiều năm liên từ 2012 đến nay luật sư Phạm Duy Khương liên tiếp được các tổ chức xếp hạng hãng luật thế giới như Legal500, World Trademark Review xếp hạng là luật sư hàng đầu Việt Nam trong lĩnh vực sở hữu trí tuệ.

 1. Legal 500 (2020): Pham Duy Khuong  who has experience in trademark prosecution and enforcement. As far as cross-border work is concerned, the firm has alliances with firms in other countries in Laos, Cambodia and Myanmar
 2. Legal 500 (2019): Duy Khuong Pham list his emerging firm with absolute assuredness. He represents a colorful catalogue of Vietnamese Companies on trademark matters in Cambodia, Laos, Myanmar and Vietnam.
 3. Legal 500 (2017): Pham Duy Khuong advises Vietnamese and international businesses on dealing with counterfeit and other infringements, as well as handling international registration and freedom to operate checks, among other works.
 4. World Trademark Review (2020): Duy Khuong Pham is a consummate adviser on trademark prosecution and enforcement, as well as franchising; he plies his trade from ASL Law

TẠI SAO SỬ DỤNG DỊCH VỤ SỞ HỮU TRÍ TUỆ CỦA CÔNG TY LUẬT SỞ HỮU TRÍ TUỆ ASL LAW?

 • Luật sư sở hữu trí tuệ có kinh nghiệm chuyên về sở hữu trí tuệ
 • Dịch vụ đầy đủ về các vấn đề về sở hữu trí tuệ
 • Cung cấp điều tra sơ bộ về nhãn hiệu trước khi chính thức nộp nhãn hiệu tại Việt Nam
 • Hiểu biết sâu về đăng ký nhãn hiệu, sáng chế Việt Nam ra quốc tế
 • Có đội ngũ chuyên môn trong từng lĩnh vực tư vấn sở hữu trí tuệ
 • Kinh nghiệm trong thực hiện chống xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ
 • Một cổng chung và tiết kiệm chi phí để đăng ký sở hữu trí tuệ ra quốc tế
 • Hiểu được tính thương mại của sở hữu trí tuệ


Liên hệ với công ty luật ASL LAW để được tư vấn:
Email: [email protected]
Tel: +84982682122
 

CÔNG TY LUẬT SỞ HỮU TRÍ TUỆ ASL LAW CUNG CẤP DỊCH VỤ TƯ VẤN SỞ HỮU TRÍ TUỆ GÌ?

Đại diện sở hữu trí tuệ ASL LAW cung cấp dịch vụ sở hữu trí tuệ đầy đủ, bao gồm:

+ Tư vấn luật sở hữu trí tuệ tại quốc tế

– Tư vấn luật sở hữu trí tuệá tại Việt Nam

– Tư vấn luật sở hữu trí tuệ tại Campuchia

– Tư vấn luật sở hữu trí tuệ tại Myanmar

– Tư vấn luật sở hữu trí tuệ tại Lào

– Đăng ký nhãn hiệu tại Madrid

– Tư vấn luật sở hữu trí tuệ tại Châu Âu

– Tư vấn luật sở hữu trí tuệ tại Trung Quốc

– Tư vấn luật sở hữu trí tuệ tại Singapore

– Tư vấn luật sở hữu trí tuệ tại Đài Loan

– Tư vấn luật sở hữu trí tuệ tại Hàn Quốc

– Tư vấn luật sở hữu trí tuệ tại Nhật Bản

– Tư vấn luật sở hữu trí tuệ tại Mỹ

– Tư vấn luật sở hữu trí tuệ quốc tế và nhiều nước khác.


Liên hệ với công ty luật ASL LAW để được tư vấn:
Email: [email protected]
Tel: +84982682122
 

+ Luật sư sở hữu trí tuệ Đăng ký sáng chế

Đăng ký sáng chế tại Việt Nam

– Luật sư sở hữu trí tuệ Đăng ký sáng chế tại Lào

– Luật sư sở hữu trí tuệ đăng ký sáng chế tại Campuchia

Đại diện sở hữu trí tuệ. Dịch vụ sở hữu trí tuệ - Nhãn Hiệu- Sáng Chế- Bản Quyền - Kiểu Dáng
        Đại diện sở hữu trí tuệ. Dịch vụ sở hữu trí tuệ – Nhãn Hiệu- Sáng Chế- Bản Quyền – Kiểu Dáng

– Luật sư sở hữu trí tuệ đăng ký sáng chế tại Myanmar

– Luật sư sở hữu trí tuệ đăng ký sáng chế quốc tế

– Luật sư sở hữu trí tuệ đăng ký sáng chế tại Mỹ

– Luật sư sở hữu trí tuệ đăng ký sáng chế tại Châu Âu

– Luật sư sở hữu trí tuệ đăng ký sáng chế tại Trung Quốc


Liên hệ với công ty luật ASL LAW để được tư vấn:
Email: [email protected]
Tel: +84982682122
 

+ Đại diện sở hữu trí tuệ Đăng ký kiểu dáng công nghiệp 

– Đại diện sở hữu trí tuệ đăng ký Kiểu dáng công nghiệp tại Việt Nam

– Đại diện sở hữu trí tuệ đăng ký Kiểu dáng công nghiệp tại Campuchia

– Đại diện sở hữu trí tuệ đăng ký Kiểu dáng công nghiệp tại Lào

– Đại diện sở hữu trí tuệ đăng ký Kiểu dáng công nghiệp tại Myanmar

– Đại diện sở hữu trí tuệ đăng ký kiểu dáng công nghiệp quốc tế

– Đại diện sở hữu trí tuệ đăng ký kiểu dáng công tại Mỹ

– Đại diện sở hữu trí tuệ đăng ký kiểu dáng công tại EU

– Đại diện sở hữu trí tuệ đăng ký kiểu dáng công tại Trung Quốc

 

 


Liên hệ với công ty luật ASL LAW để được tư vấn:
Email: [email protected]
Tel: +84982682122
 

+ Công ty luật sở hữu trí tuệ đại diện Đăng ký bản quyền

– Công ty luật sở hữu trí tuệ đại diện Đăng ký bản quyền tại Việt Nam

– Công ty luật sở hữu trí tuệ đại diện đăng ký bản quyền quốc tế

+ Công ty luật sở hữu trí tuệ đại diện Thực thi quyền sở hữu trí tuệ

– Công ty luật sở hữu trí tuệ đại diện xử lý vi phạm nhãn hiệu tại Việt Nam

– Công ty luật sở hữu trí tuệ đại diện xử lý vi phạm kiểu dáng công nghiệp tại Việt Nam

– Công ty luật sở hữu trí tuệ đại diện xử lý vi phạm bằng sáng chế tại Việt Nam

– Công ty luật sở hữu trí tuệ đại diện xử lý vi phạm bản quyền tại Việt Nam


Liên hệ với công ty luật ASL LAW để được tư vấn:
Email: [email protected]
Tel: +84982682122
 

+ Công ty luật sở hữu trí tuệ giúp Khách hàng theo dõi và phản đối đơn sở hữu công nghiệp

– Công ty luật sở hữu trí tuệ giúp Khách hàng theo dõi nhãn hiệu tại Việt Nam

– Công ty luật sở hữu trí tuệ giúp Khách hàng theo dõi nhãn hiệu tại Lào, Campuchia và Myanmar và các nước trên thế giới.

– Công ty luật sở hữu trí tuệ giúp Khách hàng tiến hành Phản đối nhãn hiệu tại Việt Nam.

– Công ty luật sở hữu trí tuệ giúp Khách hàng tiến hành phản đối nhãn hiệu tại Campuchia, Lào, Mynamar và nước trên thế giới.

– Công ty luật sở hữu trí tuệ giúp Khách hàng tiến hành khiếu nại từ chối tạm thời nhãn hiệu quốc tế chỉ định vào Việt Nam.

– Công ty luật sở hữu trí tuệ giúp Khách hàng khiếu nại từ chối tạm thời nhãn hiệu quốc tế chỉ định vào Campuchia, Lào và các quốc gia khác.


Liên hệ với công ty luật ASL LAW để được tư vấn:
Email: [email protected]
Tel: +84982682122

 

+ Dịch vụ tra cứu thông tin về sở hữu trí tuệ của Đại diện sở hữu trí tuệ ASL LAW

– Phân tích và tra cứu bằng sáng chế chuyên sâu.

– Phân tích và tra cứu nhãn hiệu chuyên sâu

– Phân tích và tra cứu kiểu dáng công nghiệp chuyên sâu.

– Đánh giá khả năng xâm phạm sở hữu trí tuệ của một sản phẩm trước khi đưa ra thị trường.


Liên hệ với công ty luật ASL LAW để được tư vấn:
Email: [email protected]
Tel: +84982682122

 

+ Tư vấn sở hữu trí tuệ về đăng ký giống cây trồng ở Việt Nam

+ Tư vấn sở hữu trí tuệ về Quản lý gia hạn nhãn hiệu

– Tư vấn sở hữu trí tuệ về Gia hạn nhãn hiệu tại Việt Nam

– Tư vấn sở hữu trí tuệ về gia hạn nhãn hiệu tại Campuchia

– Tư vấn sở hữu trí tuệ về gia hạn nhãn hiệu tại Lào

– Tư vấn sở hữu trí tuệ về gia hạn nhãn hiệu tại Myanmar

– Tư vấn sở hữu trí tuệ về gia hạn nhãn hiệu quốc tế

– Dịch vụ sở hữu trí tuệ về duy trì sáng chế tại Việt Nam

– Dịch vụ sở hữu trí tuệ về duy trì bằng sáng chế ở Campuchia

– Dịch vụ sở hữu trí tuệ về duy trì bằng sáng chế ở Lào

– Dịch vụ sở hữu trí tuệ về duy trì bằng sáng chế quốc tế


Liên hệ với công ty luật ASL LAW để được tư vấn:
Email: [email protected]
Tel: +84982682122
 

+ Sửa đổi các thay đổi về đơn, bằng về sở hữu trí tuệ

– Ghi nhận thay đổi giấy chứng nhận nhãn hiệu, bằng sáng chế và kiểu dáng công nghiệp tại Việt Nam.

– Ghi lại sự thay đổi giấy chứng nhận nhãn hiệu, bằng sáng chế và kiểu dáng công nghiệp tại Lào, Campuchia, Myanmar và các quốc gia khác.

– Chuyển nhượng nhãn hiệu, chuyển nhượng bằng sáng chế và chuyển nhượng kiểu dáng công nghiệp tại Việt Nam

– Chuyển nhượng nhãn hiệu, chuyển nhượng bằng sáng chế và chuyển nhượng kiểu dáng công nghiệp tại Lào, Campuchia, Myanmar và các quốc gia khác.

Để được cung cấp dịch vụ sở hữu trí tuệ tại quốc tế và Việt Nam vui lòng liên hệ với chúng tôi theo địa chỉ sau:

  LIÊN HỆ

  Thông tin liên hệ

  Đặt câu hỏi


  Lưu ý: Quý khách vui lòng điền đẩy đủ thông tin vào ô có (*)

  BÀI VIẾT HỮU ÍCH LIÊN QUAN

  Đại diện sở hữu trí tuệDịch vụ đăng ký nhãn hiệu
  Đăng ký nhãn hiệuDịch vụ đăng ký nhãn hiệu quốc tế
  Đăng ký nhãn hiệu quốc tếĐăng ký nhãn hiệu tại Việt Nam
  Đăng ký thương hiệu quốc tếQuy trình đăng ký nhãn hiệu tại Việt Nam
  Thủ tục đăng ký nhãn hiệuQuy trình đăng ký nhãn hiệu
  Đăng ký nhãn hiệu như thế nàoThủ tục đăng ký nhãn hiệu hàng hoá
  Cách thức đăng ký nhãn hiệuDịch vụ đăng ký nhãn hiệu hàng hoá
  Đăng ký nhãn hiệu hàng hoáDịch vụ bảo hộ nhãn hiệu
  Cách thức đăng ký nhãn hiệu hàng hoáDịch vụ đăng ký nhãn hiệu độc quyền
  Thủ tục đăng ký nhãn hiệu độc quyềnĐăng ký nhãn hiệu hàng hoá độc quyền
  Đăng ký nhãn hiệu độc quyềnThủ tục đăng ký nhãn hiệu hàng hoá độc quyền
  Đăng ký nhãn hiệu công ty như thế nàoĐăng ký nhãn hiệu độc quyền như thế nào
  Đăng ký nhãn hiệu mớiĐăng ký thương hiệu độc quyền ở đâu
  Tư vấn đăng ký nhãn hiệuLuật sư sở hữu trí tuệ
  Đăng ký nhãn hiệu công tyĐăng ký nhãn hiệu logo
  Đăng ký sáng chếDịch Vụ đăng ký sáng chế
  Đăng ký độc quyền sáng chếĐăng ký bản quyền tác giả
  Đăng ký bản quyền phần mềmThủ tục đăng ký bản quyền
  Đăng ký bản quyềnĐăng ký bản quyền bài hát
  Công ty luật sở hữu trí tuệĐại diện sở hữu trí tuệ

  **** Bài viết liên quan ****

  – Đăng ký nhãn hiệu

  – Đăng ký nhãn hiệu quốc tế

  – Sở hữu trí tuệ

  – 8 Sai Lầm Dễ Gặp Trong Đặt Tên Thương Hiệu – Nhãn Hiệu

  – Quy trình Đăng ký nhãn hiệu

  – Đăng ký nhãn hiệu như thế nào?

  – Sơ đồ quy trình đăng ký nhãn hiệu hàng hóa tại Việt Nam

  – Gia hạn giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu

  – Dịch vụ đăng ký nhãn hiệu hàng hoá

  – Quy trình đăng ký nhãn hiệu tại Việt Nam

  – Nhãn hiệu là gì?

  – Thủ Thục đăng ký nhãn hiệu tại Việt Nam

  ***Dịch Vụ pháp lý khác của Công ty luật ASL LAW***
  Dịch vụ pháp lý thuê ngoài cho doanh nghiệp và Startup Đăng ký nhãn hiệu quốc tế
  Tư vấn đầu tư ra nước ngoài cho doanh nghiệp Việt Nam Đăng ký sáng chế
  Tư vấn đầu tư tại Việt Nam cho doanh nghiệp nước ngoài kinh doanh tai Việt Nam Tư vấn Mua bán sáp nhập doanh nghiệp (M&A)
  Mở công ty tại Việt Nam Tư vấn tài Chính – Ngân hàng
  Mở văn phòng đại diện tại Việt Nam Dịch vụ Soạn thảo hợp đồng
  Sở hữu trí tuệ Pháp lý về lao động và việc làm
  Đăng ký nhãn hiệu như thế nào và ở đâu? Tư vấn giải quyết tranh chấp
  Đăng ký bản quyền Tư vấn nhượng quyền thương mại
   
   

   LIÊN HỆ

   Thông tin liên hệ

   Đặt câu hỏi


   Lưu ý: Quý khách vui lòng điền đẩy đủ thông tin vào ô có (*)