SOẠN THẢO HỢP ĐỒNG VÀ RÀ SOÁT HỢP ĐỒNG

Hợp đồng là một yếu tố quan trọng trong bất kỳ giao kết kinh doanh hoặc giao dịch dân sự. Luật sư của ASL LAW có kinh nghiệm về nhiều lĩnh vực khác nhau như luật dân sự và kinh doanh thương mại nên có thể cung cấp cho khách hàng dịch vụ soạn thảo hợp đồng và rà soát hợp đồng chặt chẽ, đúng pháp lý và đảm bảo quyền lợi tốt nhất của Khách hàng.

NHỮNG VẤN ĐỀ NÀO VỀ SOẠN THẢO HỢP ĐỒNG VÀ RÀ SOÁT HỢP ĐỒNG ASL LAW CÓ THỂ CUNG CẤP?

 • Tham gia đàm phán giữa các bên
 • Đưa ra ý kiến ​​pháp lý về giao dịch kinh doanh giữa các bên
 • Kiểm tra sự tuân thủ hợp đồng giữa các bên theo luật địa phương
 • Soạn thảo hợp đồng mới
 • Xem xét hợp đồng giữa các bên

NHỮNG LĨNH VỰC NÀO ASL LAW CÓ THỂ CUNG CẤP DỊCH VỤ PHÁP LÝ VỀ SOẠN THẢO VÀ RÀ SOÁT HỢP ĐỒNG?

ASL LAW có thể cung cấp dịch vụ hợp đồng cho các lĩnh vực sau:

 • Luật doanh nghiệp
 • Kinh doanh
 • Sở hữu trí tuệ
 • Đầu tư nước ngoài
 • Đầu tư ra nước ngoài cho doanh nghiệp Việt Nam
 • Nhượng quyền thương mại (Franchise)
 • Luật tài chính ngân hàng
 • Hôn nhân & Gia đình
 • Luật Lao động
 • Bất động sản
 • Cho thuê bất động sản
 • Vận tải thuỷ
 • Vận tải đường bộ
 • Cho thuê máy bay
 • Mua bán và Sáp nhập doanh nghiệp (M & A)
 • Các biện pháp chống bán phá giá và phòng vệ thương mại

VỤ VIỆC NỔI BẬT CỦA ASL LAW

 1. Tư vấn, hỗ trợ trong quá trình giải quyết tranh chấp với các đối tác là cổ đông lớn liên quan đến việc thực hiện hợp đồng hợp tác, thực hiện các hoạt động kinh doanh.
 2. Tư vấn cho một công ty Tổng công ty Đầu tư và Phát triển Nhà ở trong việc soạn thảo các thỏa thuận liên quan đến việc chuyển nhượng, hợp tác xây dựng và khai thác các dự án bất động sản.
 3. Tư vấn cho Telco trong việc đánh giá các vấn đề pháp lý của hợp đồng chuyển nhượng một số dự án bất động sản theo quy định của pháp luật và các yêu cầu cụ thể của doanh nghiệp.
 4. Tư vấn một công ty bất động sản lớn trong việc xây dựng hợp đồng để chuẩn bị đầu tư và khai thác các dự án bất động sản.
***Dịch Vụ pháp lý khác của Công ty luật ASL LAW*****
Dịch vụ pháp lý thuê ngoài cho doanh nghiệp và Startup Đăng ký nhãn hiệu quốc tế
Tư vấn đầu tư ra nước ngoài cho doanh nghiệp Việt Nam Đăng ký sáng chế
Tư vấn đầu tư tại Việt Nam cho doanh nghiệp nước ngoài kinh doanh tai Việt Nam Tư vấn Mua bán sáp nhập doanh nghiệp (M&A)
Mở công ty tại Việt Nam Tư vấn tài Chính – Ngân hàng
Mở văn phòng đại diện tại Việt Nam Dịch vụ Soạn thảo hợp đồng
Dịch vụ sở hữu trí tuệ Pháp lý về lao động và việc làm
Đăng ký nhãn hiệu tại Việt Nam Tư vấn giải quyết tranh chấp
Đăng ký bản quyền Tư vấn nhượng quyền thương mại

  LIÊN HỆ

  Thông tin liên hệ

  Đặt câu hỏi


  Lưu ý: Quý khách vui lòng điền đẩy đủ thông tin vào ô có (*)