Các đặc trưng riêng sau đây về dịch vụ pháp lý khiến ASL LAW trở thành điểm tựa và lựa chọn thường xuyên của cá nhân doanh nghiệp:

  • Rút ngắn thời gian tìm kiếm luật sư phù hợp, giàu kinh nghiệm cho khách hàng.
  • Kết nối ngay lập tức các doanh nghiệp Việt Nam với các luật sư nước ngoài của ASL LAW khi Khách hàng cần tư vấn pháp lý tại nước ngoài.
  • Nguyên tắc 1-2-2: MỘT yêu cầu của khách hàng nhận được HAI tư vấn độc lập từ HAI luật sư của chúng tôi, nếu có yêu cầu. Khách hàng không cần mất thời gian tìm luật sư khác. Hai luật sư của chúng tôi sẽ độc lập gửi cho khách hàng đề nghị pháp lý riêng của họ. Sau khi nhận được lời khuyên, khách hàng sẽ chọn luật sư phù hợp.
  • Tiết kiệm ngân sách của khách hàng do những ràng buộc chặt chẽ giữa các luật sư của chúng tôi về tính phí.
  • Cung cấp dịch vụ pháp lý đầy đủ trong mọi lĩnh vực cho khách hang.
  • Tạo cầu nối giữa khách hàng và luật sư thành công.
  • Cung cấp dịch vụ luật sư nội bộ cho doanh nghiệp.
  • Trang bị tài khoản tra cứu thư viện pháp luật miễn phí cho người dùng đăng ký.
  • Đảm bảo ít nhất HAI luật sư có kinh nghiệm và cao cấp trong từng lĩnh vực pháp lý của ASL LAW.