Việt Nam sửa đổi 8 bộ luật quan trọng liên quan đến nền kinh tế

Việt Nam sửa đổi 8 bộ luật quan trọng liên quan đến nền kinh tế

Để giải quyết các vấn đề hiện nay trong hoạt động đầu tư và sản xuất ở Việt Nam, Quốc hội hiện đang xem xét dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 8 luật tại kỳ họp bất thường từ ngày 4-11/1/2022. Tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho hoạt động…

Thông tin cơ bản về trái phiếu tại Việt Nam

Thông tin cơ bản về trái phiếu tại Việt Nam, Thông tin cơ bản về trái phiếu, Các loại trái phiếu, trái phiếu

Mọi người thường nghe đến từ trái phiếu hoặc cổ phiếu trong các ngân hàng hoặc sàn giao dịch chứng khoán. Tuy nhiên, không phải công dân nào cũng hiểu trái phiếu là gì cũng như các quy định xung quanh trái phiếu. Trái phiếu và cổ phiếu có giống nhau không? Sự khác biệt…

Những lưu ý với các khoản đầu tư vào công ty khởi nghiệp

Những lưu ý với các khoản đầu tư vào công ty khởi nghiệp

Các công ty khởi nghiệp thường phải thực hiện quá trình thương lượng để thu hút vốn đầu tư tư nhân hoặc vốn đầu tư mạo hiểm, khi họ đang có nhu cầu vốn lớn. Điều này khiến họ sẽ phải chấp nhận các điều khoản bất lợi và dẫn đến việc người sáng lập…

Quy định mới về hoạt động thương mại điện tử tại Việt Nam

Quy định mới về hoạt động thương mại điện tử tại Việt Nam

Vào tháng 9 năm 2021, Chính phủ đã ban hành Nghị định 85/2021 sửa đổi, bổ sung Nghị định 52/2013 về hoạt động thương mại điện tử (Nghị định thương mại điện tử). Nghị định 85/2021 bắt đầu đi vào hiệu lực từ ngày 1/1/2022 với những thay đổi đáng chú ý về điều kiện…

Các trang thương mại điện tử tại việt Nam nên có hệ thống ngăn chặn hàng giả

Các trang thương mại điện tử tại việt Nam nên có hệ thống ngăn chặn hàng giả 1

Người tiêu dùng tại Việt Nam đang bị hàng giả “bủa vây” trong mọi lĩnh vực của cuộc sống, từ đồ gia dụng đến đồ điện tử cho đến quần áo và các sản phẩm liên quan đến sức khỏe. Việt Nam đang phải đối mặt với sự gia tăng đáng kể về số lượng…

Những lưu ý cần chú ý về chi phí hợp lí ở Việt Nam

Những lưu ý cần chú ý về chi phí hợp lí ở Việt Nam, Điều kiện để các khoản chi trở thành chi phí hợp lí, chi phí hợp lí, Chi phí kinh doanh và chi phí cá nhân, chi phí hợp lí ở Việt Nam, lưu ý cần chú ý về chi phí hợp lí ở Việt Nam, chi phí cá nhân, Chi phí kinh doanh

Chi phí hợp lí là một khía cạnh rất quan trọng đối với một doanh nghiệp, một công ty, một tập đoàn,… Điều này là do chi phí hợp lí sẽ quyết định đến doanh thu chung của cả một năm hoạt động của doanh nghiệp. Tuy nhiên, nhiều doanh nghiệp (chủ yếu là các…

Sở Hữu Trí Tuệ Theo Quy Định Của Hiệp Định Đối Tác Kinh Tế Toàn Diện Khu Vực (RCEP) Và Triển Vọng Thực Thi Đối Với Việt Nam

SỞ HỮU TRÍ TUỆ THEO QUY ĐỊNH CỦA HIỆP ĐỊNH ĐỐI TÁC KINH TẾ TOÀN DIỆN KHU VỰC (RCEP) VÀ TRIỂN VỌNG THỰC THI ĐỐI VỚI VIỆT NAM, SỞ HỮU TRÍ TUỆ THEO QUY ĐỊNH CỦA HIỆP ĐỊNH ĐỐI TÁC KINH TẾ TOÀN DIỆN KHU VỰC, RCEP, HIỆP ĐỊNH ĐỐI TÁC KINH TẾ TOÀN DIỆN KHU VỰC, TRIỂN VỌNG THỰC THI ĐỐI VỚI VIỆT NAM

TÓM TẮT Hiệp định Đối tác kinh tế toàn diện khu vực – Regional Comprehensive Economic Partnership (sau đây gọi tắt là “RCEP”) là một hiệp định thương mại tự do giữa các quốc gia thuộc Hiệp hội các Quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) và Australia, Trung Quốc, Nhật Bản, Hàn Quốc, Newzealand. RCEP…

Những vấn đề còn tồn đọng trong các quy định liên quan đến ngành hậu cần

Những vấn đề còn tồn đọng trong các quy định liên quan đến ngành hậu cần

Được coi là một trung tâm hậu cần mới nổi của khu vực, Việt Nam vẫn có một số rào cản pháp lý ngăn cản các nhà đầu tư nước ngoài tham gia vào lĩnh vực đang phát triển nhanh chóng này. Theo nghiên cứu mới công bố gần đây của Tổ chức Hợp tác…

Dự thảo Luật Bảo vệ dữ liệu cá nhân ảnh hưởng như thế nào đến doanh nghiệp và Nhà đầu tư tại Việt Nam?

Dự thảo Luật Bảo vệ dữ liệu cá nhân của Việt Nam, Dữ liệu cá nhân, Luật bảo vệ dữ liệu cá nhân, Bảo vệ Dữ liệu Cá nhân tại Việt Nam, Dự thảo Nghị định quy định về bảo vệ dữ liệu cá nhân của Việt Nam, Dự thảo Nghị định quy định về bảo vệ dữ liệu cá nhân, Nghị định quy định về bảo vệ dữ liệu cá nhân, Nghị định quy định về bảo vệ dữ liệu cá nhân của Việt Nam, Dữ liệu Cá nhân tại Việt Nam, bảo vệ dữ liệu cá nhân

Mới đây, Việt Nam đã ban hành dự thảo Nghị định quy định về bảo vệ dữ liệu cá nhân và sắp có hiệu lực. Điều này có ảnh hưởng gì đến các nhà doanh nghiệp và nhà đầu tư tại Việt Nam? Thế kỷ này là một bước ngoặt mới trong sự phát triển…

Những nội dung dự kiến được sửa đổi của Luật Doanh nghiệp 2020

Những nội dung dự kiến được sửa đổi của Luật Doanh nghiệp 2020, Về công bố thông tin báo cáo tài chính giữa năm của doanh nghiệp nhà nước, Xác định doanh nghiệp quốc phòng an ninh, Việc tham dự và biểu quyết tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông, Về việc ký biên bản họp Hội đồng thành viên/Hội đồng quản trị

Một số nội dung của Luật Doanh nghiệp 2020 dự kiến được sửa đổi nhằm tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong hoạt động quản trị, đầu tư, sản xuất, kinh doanh. Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã gửi lấy ý kiến về đề nghị sửa đổi một số quy định của Luật đầu…

+84982682122