Soạn thảo luật đầu tư và doanh nghiệp hoàn chỉnh

Soạn thảo luật đầu tư và doanh nghiệp hoàn chỉnh, ngưỡng sở hữu cổ phần nước ngoài, danh sách tiêu cực

Luật Đầu tư và Luật Doanh nghiệp, đều được ban hành vào năm 2020, là những tham chiếu pháp lý cần thiết cho đầu tư nước ngoài tại Việt Nam. Cả hai đã đánh dấu một cột mốc quan trọng trong việc xây dựng khung pháp lý Việt Nam về đầu tư trực tiếp nước…

Phát triển nguồn vốn lưu động tại Việt Nam

vốn lưu động, Phát triển vốn lưu động tại Việt Nam, Phát triển vốn lưu động

Các biện pháp quản lý các khoản phải thu chủ yếu được quy định trong Bộ luật Dân sự 2015 và Nghị định số 21/2021/NĐ-CP, cũng như Luật Các tổ chức tín dụng 2010, và Thông tư hướng dẫn chi tiết số 02/2017/TT-NHNN ban hành bởi Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN). Trong khi…

Quy định về xếp hạng tín nhiệm trái phiếu tại Việt Nam

quy định về xếp hạng tín nhiệm trái phiếu tại Việt Nam, xếp hạng tín nhiệm trái phiếu tại Việt Nam, xếp hạng tín nhiệm trái phiếu, tín nhiệm trái phiếu tại Việt Nam, tín nhiệm trái phiếu,

Xếp hạng tín nhiệm đối với trái phiếu tại Việt Nam là một khía cạnh rất quan trọng mà các doanh nghiệp cũng như các nhà đầu tư cần hết sức lưu tâm. Tuy nhiên, tại Việt Nam, xếp hạng tín nhiệm đối với trái phiếu không được quan tâm nhiều như các nước khác,…

Hoàn thiện luật pháp để phát triển lĩnh vực NFT tại Việt Nam

hoàn thiện luật pháp để phát triển lĩnh vực NFT tại Việt Nam, phát triển lĩnh vực NFT tại Việt Nam, lĩnh vực NFT tại Việt Nam, hoàn thiện luật pháp để phát triển lĩnh vực NFT, luật về blockchain, quy định về blockchain tại Việt Nam, quy định về NFT tại Việt Nam, pháp luật về NFT, khung pháp lý về NFT tại Việt Nam, NFT tại Việt Nam, Blockchain tại Việt Nam, NFT, Blockchain

(Bài của ASL LAW đăng trên Báo VIR). Các game truyền thống ngày càng trở nên tiên tiến hơn thông qua công nghệ chuỗi khối blockchain và các tài sản không thể thay thế NFT. Tuy nhiên, xã hội hiện nay vẫn còn nhiều rào cản khiến công nghệ khó phát triển và ảnh hưởng…

Sửa đổi Luật Đầu tư và Kinh doanh tại Việt Nam

Sửa đổi Luật Đầu tư và Kinh doanh tại Việt Nam

Ngày 11 tháng 1 năm 2022, Quốc hội Việt Nam đã biểu quyết thông qua một loạt các sửa đổi (“Sửa đổi”) do Chính phủ đề xuất nhằm cải thiện khuôn khổ pháp lý cho đầu tư và kinh doanh tại Việt Nam. Có hiệu lực từ ngày 1 tháng 3 năm 2022, Luật sửa…

Quyền và nghĩa vụ của cổ đông tại Việt Nam

Quyền và nghĩa vụ của cổ đông tại Việt Nam

Các cổ đông thường thực hiện các quyền của mình thông qua Đại hội đồng cổ đông – cơ quan ra quyết định cao nhất của một công ty. Cổ đông có thể tham dự và biểu quyết trực tiếp tại Đại hội đồng cổ đông hoặc đại diện theo ủy quyền. Ngưỡng bỏ phiếu…

Việt Nam thực hiện xây dựng Nghị định bảo vệ dữ liệu cá nhân

Việt Nam thực hiện xây dựng Nghị định bảo vệ dữ liệu cá nhân

Vào ngày 7/3, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam đã ký quyết định ban hành Nghị quyết 27 thông qua hồ sơ xây dựng Nghị định bảo vệ dữ liệu cá nhân. Việt Nam thông qua việc xây dựng Nghị định bảo vệ dữ liệu cá nhân Theo Nghị quyết 27 do Phó Thủ tướng…

Triển khai sử dụng hóa đơn điện tử tại Việt Nam vào tháng 7 năm 2022

Triển khai sử dụng hóa đơn điện tử tại Việt Nam vào tháng 7 năm 2022

Các doanh nghiệp Việt Nam sẽ phải sử dụng hóa đơn điện tử từ tháng 7 năm 2022. Do đó, các doanh nghiệp nên chuẩn bị cho thời điểm quy định này có hiệu lực để thích nghi với khuôn khổ pháp lý do các cơ quan chức năng của Việt Nam đưa ra. Bộ…

Lưu ý về vốn cổ phần tư nhân trong năm 2022

Lưu ý về vốn cổ phần tư nhân trong năm 2022

Các nhà đầu tư đang ngày càng quan tâm hơn đến thị trường Việt Nam trong những năm gần đây. Đặc biệt là các quỹ mua lại và quỹ đầu tư tư nhân (PE) đã chiếm số giao dịch lớn trong nhiều ngành công nghiệp trong nước. Khi thị trường PE Việt Nam trở nên…

Việt Nam sửa đổi 8 bộ luật quan trọng liên quan đến nền kinh tế

Việt Nam sửa đổi 8 bộ luật quan trọng liên quan đến nền kinh tế

Để giải quyết các vấn đề hiện nay trong hoạt động đầu tư và sản xuất ở Việt Nam, Quốc hội hiện đang xem xét dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 8 luật tại kỳ họp bất thường từ ngày 4-11/1/2022. Tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho hoạt động…

Contact Me on Zalo
+84982682122
WhatsApp chat