Việt Nam tiếp nhận hồ sơ đầy đủ, hợp lệ yêu cầu điều tra áp dụng biện pháp chống bán phá giá thép cán nóng Ấn Độ và Trung Quốc

Việt Nam tiếp nhận hồ sơ đầy đủ và hợp lệ yêu cầu điều tra áp dụng biện pháp chống bán phá giá thép cán nóng Ấn Độ và Trung Quốc, Việt Nam tiếp nhận hồ sơ đầy đủ và hợp lệ yêu cầu điều tra áp dụng biện pháp chống bán phá giá thép cán nóng Ấn Độ , Việt Nam tiếp nhận hồ sơ đầy đủ và hợp lệ yêu cầu điều tra áp dụng biện pháp chống bán phá giá thép cán nóng Trung Quốc, tiếp nhận hồ sơ yêu cầu điều tra áp dụng biện pháp chống bán phá giá thép cán nóng Ấn Độ và Trung Quốc,

Ngày 14 tháng 6 năm 2024, Cục Phòng vệ thương mại Việt Nam ban hành thông báo xác nhận hồ sơ yêu cầu điều tra áp dụng biện pháp chống bán phá giá thép cán nóng Ấn Độ và Trung Quốc đã đầy đủ, hợp lệ theo quy định của pháp luật về phòng vệ…

Việt Nam ban hành Quyết định điều tra áp dụng biện pháp chống bán phá giá với thép mạ Trung Quốc và Hàn Quốc (Mã số vụ việc: AD19)

Việt Nam ban hành Quyết định điều tra áp dụng biện pháp chống bán phá giá với thép mạ Trung Quốc và Hàn Quốc, Việt Nam ban hành Quyết định điều tra áp dụng biện pháp chống bán phá giá với thép mạ Trung Quốc , Việt Nam ban hành Quyết định điều tra áp dụng biện pháp chống bán phá giá với thép mạ Hàn Quốc, Quyết định điều tra áp dụng biện pháp chống bán phá giá với thép mạ Trung Quốc và Hàn Quốc,

Ngày 14 tháng 6 năm 2024, Bộ Công Thương Việt Nam ban hành Quyết định số 1535/QĐ-BCT về việc điều tra áp dụng biện pháp chống bán phá giá sản phẩm thép mạ từ Trung Quốc và Hàn Quốc. Các sản phẩm thép mạ điều tra được phân loại theo các mã HS 7210.41.11, 7210.41.12,…

Hoa Kỳ ban hành kết luận cuối cùng vụ điều tra chống bán phá giá túi giấy Việt Nam

Hoa Kỳ ban hành kết luận cuối cùng vụ điều tra chống bán phá giá túi giấy Việt Nam, Hoa Kỳ ban hành kết luận cuối cùng vụ điều tra chống bán phá giá túi giấy, kết luận cuối cùng vụ điều tra chống bán phá giá túi giấy Việt Nam, ban hành kết luận cuối cùng vụ điều tra chống bán phá giá túi giấy Việt Nam,

Gần đây, Bộ Thương mại Hoa Kỳ (DOC) đã công bố kết luận cuối cùng về việc điều tra chống bán phá giá đối với túi giấy nhập khẩu từ Campuchia, Trung Quốc, Colombia, Ấn Độ, Malaysia, Bồ Đào Nha, Đài Loan, Thổ Nhĩ Kỳ và Việt Nam (riêng Trung Quốc và Ấn Độ bị…

Việt Nam ban hành Quyết định kết quả rà soát nhà xuất khẩu mới trong vụ điều tra lẩn tránh đường mía

Việt Nam ban hành Quyết định kết quả rà soát nhà xuất khẩu mới trong vụ điều tra lẩn tránh đường mía, Việt Nam ban hành Quyết định kết quả rà soát nhà xuất khẩu mới trong vụ điều tra đường mía, Việt Nam ban hành kết quả rà soát nhà xuất khẩu mới trong vụ điều tra lẩn tránh đường mía, Quyết định kết quả rà soát nhà xuất khẩu mới trong vụ điều tra lẩn tránh đường mía,

Ngày 10 tháng 6 năm 2024, Việt Nam ban hành kết quả rà soát nhà xuất khẩu mới trong vụ việc điều tra áp dụng biện pháp chống lẩn tránh biện pháp phòng vệ thương mại đối với sản phẩm đường mía. Ngày 01 tháng 8 năm 2022, Bộ Công Thương Việt Nam ban hành…

Canada ban hành kết luận sơ bộ vụ điều tra chống bán phá giá dây thép Việt Nam

Canada ban hành kết luận sơ bộ vụ điều tra chống bán phá giá dây thép Việt Nam, Canada ban hành kết luận sơ bộ vụ điều tra chống bán phá giá dây thép, kết luận sơ bộ vụ điều tra chống bán phá giá dây thép Việt Nam, điều tra chống bán phá giá dây thép Việt Nam,

Ngày 06 tháng 6 năm 2024, Cơ quan Dịch vụ biên giới Canada (CBSA) ban hành kết luận sơ bộ về vụ việc điều tra áp dụng biện pháp chống bán phá giá đối với mặt hàng dây thép nhập khẩu từ Trung Quốc, Ai Cập và Việt Nam. Ngày 08 tháng 3 năm 2024,…

Việt Nam gia hạn thời hạn rà soát cuối kỳ việc áp dụng biện pháp chống bán phá giá sản phẩm thép hợp kim hoặc không hợp kim được cán phẳng, được sơn từ Hàn Quốc và Trung Quốc

Việt Nam gia hạn thời hạn rà soát cuối kỳ việc áp dụng biện pháp chống bán phá giá sản phẩm thép hợp kim hoặc không hợp kim được cán phẳng được sơn từ Hàn Quốc và Trung Quốc, rà soát cuối kỳ việc áp dụng biện pháp chống bán phá giá sản phẩm thép hợp kim hoặc không hợp kim được cán phẳng được sơn từ Hàn Quốc và Trung Quốc, áp dụng biện pháp chống bán phá giá sản phẩm thép hợp kim hoặc không hợp kim được cán phẳng được sơn từ Hàn Quốc và Trung Quốc, thép hợp kim hoặc không hợp kim được cán phẳng được sơn từ Hàn Quốc và Trung Quốc,

Ngày 5 tháng 6 năm 2024, Bộ Công Thương Việt Nam ban hành Quyết định số 1358/QĐ-BCT gia hạn thời hạn rà soát cuối kỳ việc áp dụng biện pháp chống bán phá giá đối với một số sản phẩm thép hợp kim hoặc không hợp kim được cán phẳng, được sơn xuất xứ từ…

Việt Nam gia hạn thời hạn rà soát lần thứ hai việc áp dụng biện pháp chống bán phá giá thép hình chữ H Trung Quốc

Việt Nam gia hạn thời hạn rà soát lần thứ hai việc áp dụng biện pháp chống bán phá giá thép hình chữ H Trung Quốc, Việt Nam gia hạn thời hạn rà soát lần thứ hai việc áp dụng biện pháp chống bán phá giá thép hình chữ H, gia hạn thời hạn rà soát lần thứ hai việc áp dụng biện pháp chống bán phá giá thép hình chữ H Trung Quốc, rà soát lần thứ hai việc áp dụng biện pháp chống bán phá giá thép hình chữ H Trung Quốc, áp dụng biện pháp chống bán phá giá thép hình chữ H Trung Quốc,

Ngày 5 tháng 6 năm 2024, Việt Nam ban hành Quyết định số 1356/QĐ-BCT gia hạn thời hạn rà soát lần thứ hai việc áp dụng biện pháp chống bán phá giá đối với một số sản phẩm thép hình chữ H có xuất xứ từ Trung Quốc thêm 03 tháng, theo đó thời hạn kết…

Việt Nam gia hạn thời hạn rà soát cuối kỳ việc áp dụng biện pháp chống bán phá giá với sản phẩm nhôm Trung Quốc

Việt Nam gia hạn thời hạn rà soát cuối kỳ việc áp dụng biện pháp chống bán phá giá với sản phẩm nhôm Trung Quốc, Việt Nam gia hạn thời hạn rà soát cuối kỳ việc áp dụng biện pháp chống bán phá giá với sản phẩm nhôm, gia hạn thời hạn rà soát cuối kỳ việc áp dụng biện pháp chống bán phá giá với sản phẩm nhôm Trung Quốc, rà soát cuối kỳ việc áp dụng biện pháp chống bán phá giá với sản phẩm nhôm Trung Quốc,

Ngày 5 tháng 6 năm 2024, Bộ Công Thương Việt Nam ban hành Quyết định số 1359/QĐ-BCT gia hạn thời hạn rà soát cuối kỳ việc áp dụng biện pháp chống bán phá giá đối với một số sản phẩm nhôm có xuất xứ từ Trung Quốc thêm 03 tháng, theo đó thời hạn kết thúc…

Việt Nam lấy ý kiến Hồ sơ Dự thảo Nghị định thay thế Nghị định số 10⁄2018⁄NĐ-CP

Việt Nam lấy ý kiến Hồ sơ Dự thảo Nghị định thay thế Nghị định số 10⁄2018⁄NĐ-CP, lấy ý kiến Hồ sơ Dự thảo Nghị định thay thế Nghị định số 10⁄2018⁄NĐ-CP, Hồ sơ Dự thảo Nghị định thay thế Nghị định số 10⁄2018⁄NĐ-CP, Nghị định thay thế Nghị định số 10⁄2018⁄NĐ-CP,

Thực hiện Chương trình xây dựng văn bản QPPL 2024 của Bộ Công Thương, Cục Phòng vệ thương mại được giao chủ trì xây dựng và trình Chính phủ ban hành Nghị định thay thế Nghị định số 10/2018/NĐ-CP. Trong bối cảnh hội nhập kinh tế quốc tế, việc sử dụng các biện pháp phòng vệ…

Việt Nam gia hạn thời hạn điều tra áp dụng biện pháp chống bán phá giá sản phẩm cáp thép dự ứng lực từ Malaysia, Thái Lan và Trung Quốc

Việt Nam gia hạn thời hạn điều tra áp dụng biện pháp chống bán phá giá sản phẩm cáp thép dự ứng lực từ Malaysia Thái Lan và Trung Quốc, gia hạn thời hạn điều tra áp dụng biện pháp chống bán phá giá sản phẩm cáp thép dự ứng lực từ Malaysia Thái Lan và Trung Quốc, điều tra áp dụng biện pháp chống bán phá giá sản phẩm cáp thép dự ứng lực từ Malaysia Thái Lan và Trung Quốc, Việt Nam gia hạn thời hạn điều tragiá sản phẩm cáp thép dự ứng lực từ Malaysia Thái Lan và Trung Quốc,

Ngày 5 tháng 6 năm 2024, Bộ Công Thương Việt Nam đã ban hành Quyết định số 1360/QĐ-BCT gia hạn thời hạn điều tra áp dụng biện pháp chống bán phá giá đối với sản phẩm cáp thép dự ứng lực từ Malaysia, Thái Lan và Trung Quốc (mã vụ việc: AD17) thêm 06 tháng, theo…

Contact Me on Zalo
+84945073866
WhatsApp chat