Bộ Thương mại Hoa Kỳ gia hạn thời gian ban hành kết luận cuối cùng vụ việc điều tra lẩn tránh biện pháp phòng vệ thương mại đối với gỗ dán sử dụng nguyên liệu gỗ cứng nhập khẩu từ Việt Nam

Bộ Thương mại Hoa Kỳ gia hạn thời gian ban hành kết luận cuối cùng vụ việc điều tra lẩn tránh biện pháp phòng vệ thương mại đối với gỗ dán sử dụng nguyên liệu gỗ cứng nhập khẩu từ Việt Nam, Bộ Thương mại Hoa Kỳ gia hạn thời gian ban hành kết luận cuối cùng vụ việc điều tra lẩn tránh biện pháp phòng vệ thương mại đối với gỗ dán sử dụng nguyên liệu gỗ cứng, gia hạn thời gian ban hành kết luận cuối cùng vụ việc điều tra lẩn tránh biện pháp phòng vệ thương mại đối với gỗ dán sử dụng nguyên liệu gỗ cứng nhập khẩu từ Việt Nam, điều tra lẩn tránh biện pháp phòng vệ thương mại đối với gỗ dán sử dụng nguyên liệu gỗ cứng nhập khẩu từ Việt Nam, gỗ dán sử dụng nguyên liệu gỗ cứng nhập khẩu từ Việt Nam,

Ngày 12 tháng 9 năm 2022, Bộ Thương mại Hoa Kỳ thông báo về việc gia hạn lần thứ 4 thời gian ban hành kết luận cuối cùng vụ việc điều tra lẩn tránh thuế chống bán phá giá và thuế chống trợ cấp đối với gỗ dán sử dụng nguyên liệu gỗ cứng nhập…

Bộ Thương mại Hoa Kỳ ban hành kết luận cuối cùng trong đợt rà soát hành chính thuế chống bán phá giá lần thứ 18 đối với cá tra, basa nhập khẩu từ Việt Nam

Bộ Thương mại Hoa Kỳ ban hành kết luận cuối cùng trong đợt rà soát hành chính thuế chống bán phá giá lần thứ 18 đối với cá tra basa nhập khẩu từ Việt Nam, Bộ Thương mại Hoa Kỳ ban hành kết luận cuối cùng trong đợt rà soát hành chính thuế chống bán phá giá lần thứ 18 , cá tra basa nhập khẩu từ Việt Nam, đợt rà soát hành chính thuế chống bán phá giá lần thứ 18 đối với cá tra basa nhập khẩu từ Việt Nam,

Ngày 07 tháng 9 năm 2022, Bộ Thương mại Hoa Kỳ đã ban hành Kết luận cuối cùng đợt rà soát hành chính thuế chống bán phá giá lần thứ 18 (POR18) đối với cá tra, basa nhập khẩu từ Việt Nam. Theo thống kê của Tổng cục Hải quan, năm 2020, xuất khẩu cá…

Việt Nam không gia hạn áp dụng biện pháp tự vệ đối với sản phẩm phân bón DAP, MAP nhập khẩu

Việt Nam không gia hạn áp dụng biện pháp tự vệ đối với sản phẩm phân bón DAP MAP nhập khẩu, Việt Nam không gia hạn áp dụng biện pháp tự vệ đối với sản phẩm phân bón , gia hạn áp dụng biện pháp tự vệ đối với sản phẩm phân bón DAP MAP nhập khẩu, sản phẩm phân bón DAP MAP nhập khẩu,

Biện pháp tự vệ được áp dụng đối với sản phẩm phân bón DAP, MAP nhập khẩu được ban hành dựa trên Quyết định số 715/QĐ-BCT ngày 03 tháng 3 năm 2020. Mức thuế áp dụng biện pháp tự vệ theo quyết định trên có thời gian hiệu lực từ ngày 07/3/2020 đến ngày 06/9/2022….

Việt Nam ban hành Quyết định rà soát lần thứ nhất việc áp dụng biện pháp chống bán phá giá và chống trợ cấp đối với một số sản phẩm đường mía từ Thái Lan

Việt Nam ban hành Quyết định rà soát lần thứ nhất việc áp dụng biện pháp chống bán phá giá và chống trợ cấp đối với một số sản phẩm đường mía từ Thái Lan, Việt Nam ban hành Quyết định rà soát lần thứ nhất việc áp dụng biện pháp chống bán phá giá và chống trợ cấp đối với một số sản phẩm đường mía, Quyết định rà soát lần thứ nhất việc áp dụng biện pháp chống bán phá giá và chống trợ cấp đối với một số sản phẩm đường mía từ Thái Lan, biện pháp chống bán phá giá và chống trợ cấp đối với một số sản phẩm đường mía từ Thái Lan, sản phẩm đường mía từ Thái Lan,

Ngày 31 tháng 8 năm 2022, Bộ Công Thương Việt Nam ban hành Quyết định số 1757/QĐ-BCT về việc rà soát lần thứ nhất việc áp dụng biện pháp chống bán phá giá và chống trợ cấp đối với một số sản phẩm đường mía có xuất xứ từ Thái Lan. Mã vụ việc là…

Tổng hợp mọi điểm mới trong Bộ luật Lao động 2019 tại Việt Nam

tổng hợp mọi điểm mới trong Bộ luật Lao động 2019 tại Việt Nam , mọi điểm mới trong Bộ luật Lao động 2019 tại Việt Nam , điểm mới trong Bộ luật Lao động 2019 tại Việt Nam , điểm mới trong Bộ luật Lao động tại Việt Nam , điểm mới trong Bộ luật Lao động, bộ luật lao động mới, điểm mới trong Bộ luật Lao động 2019, tổng hợp điểm mới trong Bộ luật Lao động, điểm mới trong Bộ luật Lao động, tổng hợp điểm mới trong Bộ luật Lao động

Bộ luật Lao động mới dù đã được ban hành từ năm 2019 nhưng phải đến năm 2021 thì bộ luật mới chính thức có hiệu lực. Trong bài viết sau, ASL LAW sẽ tổng hợp mọi điểm mới đáng chú ý trong Bộ luật Lao động 2019. Mở rộng phạm vi và đối tượng…

Việt Nam ban hành Quyết định rà soát nhà xuất khẩu mới trong vụ việc điều tra chống bán phá giá đối với một số sản phẩm thép hợp kim hoặc không hợp kim được cán phẳng, được sơn từ Trung Quốc và Hàn Quốc

Việt Nam ban hành Quyết định rà soát nhà xuất khẩu mới trong vụ việc điều tra chống bán phá giá đối với một số sản phẩm thép hợp kim hoặc không hợp kim được cán phẳng, Quyết định rà soát nhà xuất khẩu mới trong vụ việc điều tra chống bán phá giá đối với một số sản phẩm thép hợp kim hoặc không hợp kim được cán phẳng được sơn từ Trung Quốc và Hàn Quốc, điều tra chống bán phá giá đối với một số sản phẩm thép hợp kim hoặc không hợp kim được cán phẳng được sơn từ Trung Quốc và Hàn Quốc, sản phẩm thép hợp kim hoặc không hợp kim được cán phẳng được sơn từ Trung Quốc và Hàn Quốc,

Ngày 20 tháng 04 năm 2021, Bộ Công Thương Việt Nam đã chính thức ban hành Quyết định số 1283/QĐ-BCT về kết quả rà soát lần thứ nhất việc áp dụng thuế chống bán phá giá đối với một số sản phẩm thép hợp kim hoặc không hợp kim được cán phẳng, được sơn có…

Bộ Thương mại Hoa Kỳ DOC ban hành kết luận cuối cùng trong đợt rà soát cuối kỳ lần thứ 3 về thuế chống bán phá giá đối với tôm nước ấm nhập khẩu từ Việt Nam

Bộ Thương mại Hoa Kỳ DOC ban hành kết luận cuối cùng trong đợt rà soát cuối kỳ lần thứ 3 về thuế chống bán phá giá đối với tôm nước ấm nhập khẩu từ Việt Nam, DOC ban hành kết luận cuối cùng trong đợt rà soát cuối kỳ lần thứ 3 về thuế chống bán phá giá đối với tôm nước ấm nhập khẩu từ Việt Nam, kết luận cuối cùng trong đợt rà soát cuối kỳ lần thứ 3 về thuế chống bán phá giá đối với tôm nước ấm nhập khẩu từ Việt Nam, rà soát cuối kỳ lần thứ 3 về thuế chống bán phá giá đối với tôm nước ấm nhập khẩu từ Việt Nam, thuế chống bán phá giá đối với tôm nước ấm nhập khẩu từ Việt Nam tôm nước ấm nhập khẩu từ Việt Nam,

Ngày 30 tháng 8 năm 2022, Bộ Thương mại Hoa Kỳ đã ban hành kết luận cuối cùng trong đợt rà soát cuối kỳ lần thứ 3 về thuế chống bán phá giá đối với sản phẩm tôm nước ấm nhập khẩu từ Trung Quốc, Ấn Độ, Thái Lan và Việt Nam. Liên quan đến…

Bộ Thương mại Hoa Kỳ DOC gia hạn thời hạn ban hành kết luận sơ bộ trong vụ việc điều tra chống lẩn tránh thuế phòng vệ thương mại đối với mặt hàng pin năng lượng mặt trời nhập khẩu từ Việt Nam

kết luận sơ bộ trong vụ việc điều tra chống lẩn tránh thuế phòng vệ thương mại đối với mặt hàng pin năng lượng mặt trời nhập khẩu từ Việt Nam, điều tra chống lẩn tránh thuế phòng vệ thương mại đối với mặt hàng pin năng lượng mặt trời nhập khẩu từ Việt Nam, chống lẩn tránh thuế phòng vệ thương mại đối với mặt hàng pin năng lượng mặt trời nhập khẩu từ Việt Nam, mặt hàng pin năng lượng mặt trời nhập khẩu từ Việt Nam, pin năng lượng mặt trời nhập khẩu từ Việt Nam,

Ngày 22 tháng 8 năm 2022, Bộ Thương mại Hoa Kỳ gia hạn thời hạn ban hành kết luận sơ bộ vụ việc điều tra chống lẩn tránh thuế phòng vệ thương mại đối với pin năng lượng mặt trời nhập khẩu từ Việt Nam đến ngày 28 tháng 11 năm 2022. Tháng 3 năm…

Hướng dẫn nộp hồ sơ đề nghị miễn trừ việc áp dụng biện pháp chống bán phá giá tại Việt Nam

hướng dẫn nộp hồ sơ đề nghị miễn trừ việc áp dụng biện pháp chống bán phá giá tại Việt Nam, hồ sơ đề nghị miễn trừ việc áp dụng biện pháp chống bán phá giá tại Việt Nam, đề nghị miễn trừ việc áp dụng biện pháp chống bán phá giá tại Việt Nam, miễn trừ việc áp dụng biện pháp chống bán phá giá tại Việt Nam, áp dụng biện pháp chống bán phá giá tại Việt Nam,

Căn cứ Điều 16 Thông tư số 37/2019/TT-BCT ngày 29 tháng 11 năm 2019 của Bộ Công Thương quy định chi tiết một số nội dung về các biện pháp phòng vệ thương mại, ngày 7 tháng 9 năm 2022, Bộ Công Thương đã ban hành thông báo tiếp nhận Hồ sơ đề nghị miễn…

Bộ Công Thương ban hành thông báo về việc tiếp nhận Hồ sơ đề nghị miễn trừ biện pháp phòng vệ thương mại tháng 9 năm 2022 tại Việt Nam

Bộ Công Thương ban hành thông báo về việc tiếp nhận Hồ sơ đề nghị miễn trừ biện pháp phòng vệ thương mại tháng 9 năm 2022 tại Việt Nam, thông báo về việc tiếp nhận Hồ sơ đề nghị miễn trừ biện pháp phòng vệ thương mại tháng 9 năm 2022 tại Việt Nam, tiếp nhận Hồ sơ đề nghị miễn trừ biện pháp phòng vệ thương mại tháng 9 năm 2022 tại Việt Nam, Hồ sơ đề nghị miễn trừ biện pháp phòng vệ thương mại tháng 9 năm 2022 tại Việt Nam, Hồ sơ đề nghị miễn trừ biện pháp phòng vệ thương mại tháng 9 năm 2022,

Bộ Công Thương ban hành thông báo số 15/TB-PVTM về việc tiếp nhận Hồ sơ đề nghị miễn trừ biện pháp phòng vệ thương mại tháng 9 năm 2022 bao gồm 2 vụ việc: vụ việc áp dụng biện pháp tự vệ đối với phôi thép, thép dài và vụ việc áp dụng biện pháp…

Contact Me on Zalo
+84982682122
WhatsApp chat