DỊCH VỤ DỊCH VĂN BẢN PHÁP LÝ

Dịch các tài liệu pháp lý không giống như công việc dịch thông thường. Do đó, để giúp các doanh nghiệp, tổ chức dịch chính xác các văn bản pháp lý, AS LAW cung cấp dịch vụ dịch các văn bản pháp lý.

NHỮNG NGÔN NGỮ ASL LAW CÓ THỂ DỊCH?

Luật sư của ASL LAW dịch thành thạo các ngôn ngữ sau:

+ Tiếng anh

+ Tiếng trung

+ Tiếng nhật

+ Tiếng hàn

+ Lào

+ Khmer

+ Tiếng Pháp

NHỮNG LOẠI TÀI LIỆU PHÁP LÝ NÀO ASL LAW CÓ THỂ DỊCH?

Luật sư của chúng tôi với sự hiểu biết ngoại ngữ và kiến thức toàn diện trong các lĩnh vực khác nhau có thể dịch các tài liệu sau:

+ Hợp đồng thương mại

+ Hợp đồng lao động

+ Bản mô tả sáng chế

+ Tài liệu về luật sở hữu trí tuệ

+ Tài liệu về đầu tư

+ Hợp đồng dân sự

+ Tài liệu trong lĩnh vực tài chính, ngân hàng

+ Tài liệu về Mua bán, sáp nhập (M & A)

+ Tài liệu tố tụng

+ Thỏa thuận giữa các bên

+ Biên bản ghi nhớ

+ Tài liệu nhượng quyền thương mại.

+ Luật & quy định

    LIÊN HỆ

    Thông tin liên hệ

    Đặt câu hỏi


    Lưu ý: Quý khách vui lòng điền đẩy đủ thông tin vào ô có (*)