Việt Nam nhiều khả năng sẽ áp dụng thuế tối thiểu toàn cầu vào năm 2024

Việt Nam nhiều khả năng sẽ áp dụng thuế tối thiểu toàn cầu vào năm 2024

Bộ Tài chính vừa trình Chính phủ dự thảo Nghị quyết về việc bổ sung thuế thu nhập doanh nghiệp theo Quy tắc chống xói mòn cơ sở toàn cầu (GloBE), dự kiến sẽ được Quốc hội thông qua để áp dụng ngay từ đầu năm sau. Theo đó, pháp nhân hoặc nhóm pháp nhân…

Contact Me on Zalo
+84982682122
WhatsApp chat