dự thảo quy chế tiếp nhận đơn giấy tại Việt Nam năm 2022 , trả kết quả thẩm định đơn tại Việt Nam năm 2022 , cấp văn bằng bảo hộ quyền sở hữu công nghiệp tại Việt Nam năm 2022 , dự thảo quy chế tiếp nhận đơn giấy tại Việt Nam, quy chế tiếp nhận đơn giấy tại Việt Nam,

Dự thảo quy chế tiếp nhận đơn giấy, phát hành kết quả thẩm định đơn và cấp văn bằng bảo hộ quyền sở hữu công nghiệp tại Việt Nam năm 2022

Dự thảo quy chế tiếp nhận đơn giấy, trả kết quả thẩm định đơn và cấp văn bằng bảo hộ quyền sở hữu công nghiệp tại Việt Nam năm 2022 vừa được công bố rộng rãi. Trong bài viết này, ASL LAW sẽ trình bày chi tiết những điểm quan trọng của dự thảo.

Đối tượng áp dụng của quy chế

Quy chế này hướng dẫn thủ tục tiếp nhận đơn đã nộp hoặc gửi đến Cục Sở hữu trí tuệ (Cục Sở hữu trí tuệ Việt Nam) dưới dạng bản giấy. Quy chế này áp dụng đối với các đơn vị, cá nhân được giao thực hiện các nhiệm vụ sau:

 • Nhận tất cả các loại:

o Đơn và tài liệu giao dịch liên quan đến đăng ký sở hữu công nghiệp;

o Đơn liên quan đến đơn đăng ký sở hữu công nghiệp;

o Đơn liên quan đến văn bằng bảo hộ quyền sở hữu công nghiệp;

o Các loại đơn khác.

 • Công bố kết quả thẩm định đơn sở hữu công nghiệp sau khi đã hoàn thành việc thẩm định;
 • Cấp văn bằng bảo hộ cho các đối tượng sở hữu công nghiệp;
 • Thực hiện các giao dịch với người nộp đơn, người có quyền và lợi ích liên quan nhằm mục đích trao đổi thông tin, tài liệu;
 • Tính phí và lệ phí.

Thời gian giao dịch với cơ quan SHTT tại Việt Nam

Việc tiếp nhận các loại hồ sơ và các tài liệu liên quan tại Điểm tiếp nhận hồ sơ được thực hiện như sau:

 • Sáng từ 08h00 ‘đến 11h00’;
 • Chiều từ 13h00 ‘đến 16h00’;

Cần lưu ý rằng những khoảng thời gian này là vào ngày làm việc.

Việc trả kết quả thẩm định đơn đăng ký sở hữu công nghiệp và các giao dịch khác được thực hiện theo giờ hành chính của Cục Sở hữu trí tuệ:

 • Sáng từ 08h00 ‘đến 11h00’;
 • Chiều từ 13h00 ‘đến 17h00’.

Đối với hồ sơ nộp qua đường bưu điện, thời gian giao dịch được xác định như sau:

 • Là ngày đơn được chuyển đến các điểm tiếp nhận đơn của Cục Sở hữu trí tuệ nếu đơn được giao trước thời gian kết thúc giao dịch trong ngày làm việc.
 • Là ngày làm việc tiếp theo, nếu hồ sơ được chuyển đến các điểm tiếp nhận hồ sơ của Cục Sở hữu trí tuệ sau khi kết thúc thời gian giao dịch trong ngày làm việc.

Nhận đơn đăng ký

Các nhiệm vụ trong nghiệp vụ tiếp nhận đơn đăng ký bao gồm:

 • Nhận hồ sơ của các tổ chức/cá nhân.
 • Phân loại các đơn đăng ký đã nhận.
 • Đánh giá khả năng tiếp nhận để đưa ra kết luận có chính thức nhận đơn hay không.
 • Nhập thông tin sơ bộ về đơn đăng ký vào Hệ thống số đơn và đăng ký số đơn.
 • Xử lý các đơn đã nhận chính thức.
 • Xác định Đơn vị/Bộ phận có chức năng và nhiệm vụ xử lý tiếp theo và chuyển đơn đăng ký đến cơ quan đó.

Cấp kết quả thẩm định hồ sơ

Hàng ngày, Văn phòng Đăng ký có trách nhiệm in các loại công văn, thông báo, quyết định liên quan đến quá trình thẩm định đơn đăng ký sở hữu công nghiệp trên hệ thống quản lý hồ sơ, lấy dấu tại Văn phòng Cục và gửi kết quả về người nộp đơn.

Kết quả thẩm định đơn đăng ký được trả lại cho người nộp đơn (đã ký tên và chuyển tiếp) theo cách thức sau:

 • Văn phòng Đăng ký giao trực tiếp kết quả cho người nộp đơn đăng ký tại trụ sở Cục theo yêu cầu của người nộp đơn; hoặc
 • Văn phòng Cục gửi kết quả qua đường bưu điện đến các Văn phòng đại diện để chuyển trực tiếp cho người nộp đơn đăng ký tại Văn phòng đại diện theo yêu cầu của người nộp; hoặc
 • Văn phòng Cục gửi kết quả qua đường bưu điện nếu người nộp đơn không yêu cầu đến nhận trực tiếp tại trụ sở Cục hoặc tại các văn phòng đại diện.

Cấp văn bằng bảo hộ

Khi nhận đơn đăng ký sở hữu công nghiệp đã được Đơn vị thẩm định thẩm định và chuyển đến Văn phòng đăng ký để làm thủ tục cấp văn bằng bảo hộ, cán bộ được phân công tiếp nhận phải thực hiện các công việc sau:

 • Kiểm tra hồ sơ: Cán bộ tiếp nhận phải kiểm tra, xác minh hồ sơ có đầy đủ các giấy tờ, chữ ký của thẩm định viên, Lãnh đạo đơn vị, Lãnh đạo Cục hay không. Trường hợp phát hiện hồ sơ không đủ các yếu tố nêu trên thì phải trả lại đơn vị thẩm định tương ứng. Hồ sơ có đủ yếu tố để cấp văn bằng bảo hộ sẽ được nhập vào hệ thống quản trị đơn.
 • Giám sát phí, lệ phí cấp văn bằng bảo hộ: Việc nộp phí, lệ phí cấp văn bằng bảo hộ phải được kiểm tra kỹ lưỡng.
 • Cấp văn bằng bảo hộ: Văn bằng bảo hộ được cấp dựa trên kết quả thẩm định hồ sơ thể hiện trong Báo cáo thẩm định do Thẩm định viên lập (có đầy đủ chữ ký của Thẩm định viên, Lãnh đạo đơn vị, Lãnh đạo Cục), dữ liệu đơn trong hồ sơ giấy và dữ liệu đơn trong hệ thống quản trị đơn.

Liên hệ với công ty luật ASL LAW để được tư vấn về luật sở hữu trí tuệ tại Việt Nam và quốc tế.

  LIÊN HỆ

  Thông tin liên hệ

  Đặt câu hỏi


  Lưu ý: Quý khách vui lòng điền đẩy đủ thông tin vào ô có (*)

  BÀI VIẾT HỮU ÍCH LIÊN QUAN

  Đại diện sở hữu trí tuệ

  Dịch vụ đăng ký nhãn hiệu

  Đăng ký nhãn hiệu

  Dịch vụ đăng ký nhãn hiệu quốc tế

  Đăng ký nhãn hiệu quốc tế

  Đăng ký nhãn hiệu tại Việt Nam

  Đăng ký thương hiệu quốc tế

  Quy trình đăng ký nhãn hiệu tại Việt Nam

  Thủ tục đăng ký nhãn hiệu

  Quy trình đăng ký nhãn hiệu

  Đăng ký nhãn hiệu như thế nào

  Thủ tục đăng ký nhãn hiệu hàng hoá

  Cách thức đăng ký nhãn hiệu

  Dịch vụ đăng ký nhãn hiệu hàng hoá

  Đăng ký nhãn hiệu hàng hoá

  Dịch vụ bảo hộ nhãn hiệu

  Cách thức đăng ký nhãn hiệu hàng hoá

  Dịch vụ đăng ký nhãn hiệu độc quyền

  Thủ tục đăng ký nhãn hiệu độc quyền

  Đăng ký nhãn hiệu hàng hoá độc quyền

  Đăng ký nhãn hiệu độc quyền

  Thủ tục đăng ký nhãn hiệu hàng hoá độc quyền

  Đăng ký nhãn hiệu công ty như thế nào

  Đăng ký nhãn hiệu độc quyền như thế nào

  Đăng ký nhãn hiệu mới

  Đăng ký thương hiệu độc quyền ở đâu

  Tư vấn đăng ký nhãn hiệu

  Luật sư sở hữu trí tuệ

  Đăng ký nhãn hiệu công ty

  Đăng ký nhãn hiệu logo

  Đăng ký sáng chế

  Dịch Vụ đăng ký sáng chế

  Đăng ký độc quyền sáng chế

  Đăng ký bản quyền tác giả

  Đăng ký bản quyền phần mềm

  Thủ tục đăng ký bản quyền

  Đăng ký bản quyền

  Đăng ký bản quyền bài hát

  Công ty luật sở hữu trí tuệ

  Đại diện sở hữu trí tuệ

  Đăng ký nhãn hiệu ở nước ngoài

  Đăng ký thương hiệu

  Đăng ký thương hiệu độc quyền

  Phí đăng ký nhãn hiệu

  Dịch vụ đăng ký thương hiệu

  Đăng ký thương hiệu như thế nào

   

  ***Dịch Vụ pháp lý khác của Công ty luật ASL LAW***

   

   

  Dịch vụ pháp lý thuê ngoài cho doanh nghiệp và Startup

   

  Đăng ký nhãn hiệu quốc tế

  Tư vấn đầu tư ra nước ngoài cho doanh nghiệp Việt Nam

   

  Đăng ký sáng chế

  Tư vấn đầu tư tại Việt Nam cho doanh nghiệp nước ngoài kinh doanh tai Việt Nam

   

  Tư vấn Mua bán sáp nhập doanh nghiệp (M&A)

  Mở công ty tại Việt Nam

   

  Tư vấn tài Chính – Ngân hàng

  Mở văn phòng đại diện tại Việt Nam

   

  Dịch vụ Soạn thảo hợp đồng

  Dịch vụ sở hữu trí tuệ

   

  Pháp lý về lao động và việc làm

  Đăng ký nhãn hiệu tại Việt Nam

   

  Tư vấn giải quyết tranh chấp

  Đăng ký bản quyền

   

  Tư vấn nhượng quyền thương mại

  Công ty luật tại Hà Nội

   

  Công ty luật tại Hồ Chí Minh

  Văn phòng luật tại Hồ chí minh

   

  Tư vấn pháp lý thường xuyên

  Công ty luật sở hữu trí tuệ

   

  Tư vấn sở hữu trí tuệ

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Contact Me on Zalo
  +84982682122
  WhatsApp chat