chế độ thử việc có được áp dụng với người lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam hay không, chế độ thử việc áp dụng với người lao động nước ngoài tại Việt Nam, chế độ thử việc với người lao động nước ngoài tại Việt Nam, người lao động nước ngoài tại Việt Nam,

Chế độ thử việc có được áp dụng với người lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam hay không?

Khi người lao động nước ngoài đến Việt Nam làm việc, họ sẽ phải nắm giữ những vị trí quan trọng trong doanh nghiệp mà lao động Việt không đạt đủ điều kiện, tiêu chuẩn của doanh nghiệp đặt ra. Tuy nhiên, đối với những vị trí quan trọng thì thông thường, doanh nghiệp sẽ yêu cầu người lao động thử việc trong một khoảng thời gian mà không nhận họ ngay vào làm. Vậy, chế độ thử việc cho người lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam được quy định như thế nào?

Thông thường, người lao động Việt Nam sẽ được người sử dụng lao động áp chế độ thử việc trong khoảng thời gian quy định tại Bộ Luật Lao động 2019 (tối đa 180 ngày). Để có cơ hội vào làm tại công ty, người lao động đã phải trải qua khoảng thời gian phỏng vấn với một bản lí lịch tốt, tuy nhiên, như ta đều biết, bằng cấp không thể hiện được khả năng làm việc của một cá nhân.

Những cá nhân tài giỏi dù không có bằng cấp cũng sẽ hoàn thành công việc nhanh chóng với chất lượng tốt. Theo đó, để tìm được những người nhân viên có thể đóng góp cho công ty, doanh nghiệp thường yêu cầu họ phải thử việc trước khi chính thức nhận họ vào làm nhân viên chính thức.

Tuy nhiên, khi tuyển dụng một người lao động nước ngoài, liệu chế độ thử việc có thể được áp dụng tương tự đối với một người lao động Việt Nam?

Chế độ thử việc cho người lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam

Trước hết, về chế độ thử việc thì Khoản 1 Điều 24 Bộ Luật Lao động 2019 quy định: “Người sử dụng lao động và người lao động có thể thỏa thuận nội dung thử việc ghi trong hợp đồng lao động hoặc thỏa thuận về thử việc bằng việc giao kết hợp đồng thử việc.”

Qua đó, chế độ thử việc có thể được phân loại thành hợp đồng lao động có nội dung về thử việc và hợp đồng thử việc riêng biệt.

Thực tế hiện nay, hợp đồng thử việc riêng biệt thường là phương án tối ưu được đa số doanh nghiệp áp dụng khi tuyển dụng lao động mới ở Việt Nam.

Việc ghi nhận thỏa thuận thử việc bằng văn bản sẽ giúp người lao động bảo vệ được quyền lợi của mình trong thời gian thử việc với các vấn đề như nhận lương thử việc, nhận các khoản phụ cấp theo thỏa thuận, chứng minh được thời gian làm việc thực tế cho người sử dụng lao động để tính hưởng các khoản trợ cấp, số ngày nghỉ phép năm,… Việc có một bản hợp đồng chính thức có giá trị pháp lý trong khi làm việc là đặc biệt quan trọng để người lao động có thể tự bảo vệ bản thân khi người sử dụng lao động từ chối trả các lợi ích chính đáng mà người lao động thử việc được hưởng sau khi kết thúc thời gian thử việc.

Tuy nhiên, hợp đồng thử việc sẽ cho người sử dụng lao động nhiều lợi ích hơn, bởi lẽ khi kí kết hợp đồng thử việc với người lao động, doanh nghiệp sẽ không phải đóng bảo hiểm xã hội cho người lao động vì người lao động làm việc dưới hợp đồng thử việc không phải một trong các đối tượng thuộc diện phải đóng BHXH bắt buộc tại Việt Nam.

Tuy nhiên, khi tuyển dụng lao động nước ngoài thì hợp đồng thử việc sẽ khó có thể được công nhận về mặt pháp lý. Quy định của pháp luật Việt Nam, cụ thể là Bộ Luật Lao động 2019 không có điều khoản nào quy định rằng người lao động nước ngoài được ký kết hợp đồng thử việc nhưng cũng không có điều khoản nào về việc cấm ký kết hợp đồng thử việc cho người lao động nước ngoài.

Qua đó, dù không quy định cụ thể nhưng hợp đồng lao động chính là văn bản duy nhất được các cơ quan chức năng chấp nhận để chứng minh người lao động nước ngoài đã giao kết hợp đồng làm việc với doanh nghiệp tại Việt Nam. Theo đó, các loại hợp đồng khác như hợp đồng thử việc hoặc hợp đồng không chính thức như giao kết công việc bằng miệng sẽ không được cơ quan quản lý lao động chấp nhận.

Điều này được thể hiện rõ trong bản án phúc thẩm ban hành bởi Tòa án Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 29 tháng 1 năm 2019 tuyên bố vô hiệu đối với một hợp đồng thử việc có thời hạn 3 tháng ký kết với người lao động nước ngoài. Lý do tuyên vô hiệu của Tòa án là hợp đồng thử việc vi phạm thời hạn thử việc và vi phạm quy định về giấy phép lao động

Qua đó, có thể thấy hợp đồng thử việc cho người lao động nước ngoài sẽ không được cơ quan chức năng chấp nhận.

Không chỉ về mặt pháp lý mà theo thực tiễn áp dụng thì chế độ thử việc nói chung cũng không phù hợp với người lao động nước ngoài.

Bởi lẽ, khi tiến vào Việt Nam để làm việc, hầu hết người lao động nước ngoài đã đạt được thỏa thuận việc làm với doanh nghiệp Việt Nam chứ không phải họ đến Việt Nam rồi mới tìm doanh nghiệp để ứng tuyển. Qua đó, trong hầu hết trường hợp, cả 2 bên trong quan hệ lao động sẽ không có nhu cầu trải qua chế độ thử việc.

Thời hạn thử việc của hợp đồng thử việc chỉ có tối đa 6 tháng và nếu được áp dụng thì khi người lao động nước ngoài kết thúc hợp đồng thử việc, giấy phép lao động, thị thực, thẻ tạm trú đã được cấp cho họ sẽ bị hủy bỏ hoàn toàn. Người lao động nước ngoài khi đó sẽ phải thực hiện mọi thủ tục pháp lý lại từ đầu với một bản hợp đồng lao động chính thức có thời hạn dài hơn trong sự hạn chế của thời hạn hiệu lực của giấy phép lao động.

Ngoài ra, việc mỗi bên có thể hủy bỏ hợp đồng thử việc bất kì lúc nào và không phải chịu bất cứ trách nhiệm nào về thiệt hại gây ra cho bên còn lại cũng là lí do khiến hợp đồng thử việc về cơ bản là không thỏa đáng với lợi ích của người sử dụng lao động.

Chính vì vậy mà xét về khía cạnh pháp lý và cả tính áp dụng thực tiễn thì hợp đồng thử việc riêng biệt đối với người lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam đều không khả thi.

Giải pháp cho chế độ thử việc cho người lao động nước ngoài tại Việt Nam

Dẫu rằng đã xem xét kĩ trước khi tuyển dụng nhưng nếu doanh nghiệp thực sự cần thiết phải áp dụng chế độ thử việc với người lao động nước ngoài tại Việt Nam thì họ có thể đính kèm nội dung thử việc vào hợp đồng lao động để phù hợp với các quy định về việc cấp giấy phép lao động.

Vì nội dung thử việc được ghi trong hợp đồng lao động nên về mặt hình thức, việc này đáp ứng quy định pháp luật là người sử dụng lao động và người lao động nước ngoài ký kết hợp đồng lao động bằng văn bản sau khi người lao động nước ngoài được cấp giấy phép lao động.

Tuy nhiên, trong thực tiễn áp dụng thì không phải mọi cơ quan quản lý lao động ở Việt Nam đều chấp nhận hợp đồng lao động có đính kèm nội dung thử việc.

Hiện tại, ở Việt Nam chỉ có vài cơ quan quản lý lao động như Sở Lao động – Thương binh và Xã hội tại các thành phố lớn như Hà Nội, Đà Nẵng, Hồ Chí Minh có tiền lệ chấp nhận (không phủ nhận) hợp đồng lao động có nội dung thử việc.

Qua đó, việc các cơ quan có thẩm quyền có chấp nhận việc áp dụng chế độ thử việc cho người lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam qua hợp đồng lao động có đính kèm nội dung thử việc hay không còn tùy thuộc vào điều khoản cụ thể của hợp đồng lao động cũng như quan điểm của cơ quan quản lý lao động tại địa phương mà người lao động nước ngoài làm việc.

Ngoài ra, một biện pháp khác mà doanh nghiệp lẫn người lao động nước ngoài có thể áp dụng nếu cần một khoảng thời gian có tính chất như thử việc để kiểm tra khả năng của người lao động nước ngoài là tuyển dụng người lao động nước ngoài vào Việt Nam làm việc với thời hạn ngắn dưới 30 ngày.

Theo Điều 7, Mục 2, Nghị định 152/2020/NĐ-CP quy định về người lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam và tuyển dụng, quản lý người lao động việt nam làm việc cho tổ chức, cá nhân nước ngoài tại Việt Nam, người lao động nước ngoài không thuộc diện cấp giấy phép lao động khi họ vào Việt Nam làm việc tại vị trí nhà quản lý, giám đốc điều hành, chuyên gia hoặc lao động kỹ thuật có thời gian làm việc dưới 30 ngày và không quá 03 lần trong 01 năm.

Qua đó, người sử dụng lao động và người lao động nước ngoài có thể thỏa thuận làm việc trong một khoảng thời gian dưới 30 ngày, tối đa 90 ngày 1 năm để kiểm tra trình độ, khả năng của người lao động nước ngoài như tính chất của một khoảng thời gian thử việc.

Liên hệ với công ty luật ASL LAW để được tư vấn luật về lao động và việc làm.

  LIÊN HỆ

  Thông tin liên hệ

  Đặt câu hỏi


  Lưu ý: Quý khách vui lòng điền đẩy đủ thông tin vào ô có (*)

  BÀI VIẾT HỮU ÍCH LIÊN QUAN

  Đại diện sở hữu trí tuệ

  Dịch vụ đăng ký nhãn hiệu

  Đăng ký nhãn hiệu

  Dịch vụ đăng ký nhãn hiệu quốc tế

  Đăng ký nhãn hiệu quốc tế

  Đăng ký nhãn hiệu tại Việt Nam

  Đăng ký thương hiệu quốc tế

  Quy trình đăng ký nhãn hiệu tại Việt Nam

  Thủ tục đăng ký nhãn hiệu

  Quy trình đăng ký nhãn hiệu

  Đăng ký nhãn hiệu như thế nào

  Thủ tục đăng ký nhãn hiệu hàng hoá

  Cách thức đăng ký nhãn hiệu

  Dịch vụ đăng ký nhãn hiệu hàng hoá

  Đăng ký nhãn hiệu hàng hoá

  Dịch vụ bảo hộ nhãn hiệu

  Cách thức đăng ký nhãn hiệu hàng hoá

  Dịch vụ đăng ký nhãn hiệu độc quyền

  Thủ tục đăng ký nhãn hiệu độc quyền

  Đăng ký nhãn hiệu hàng hoá độc quyền

  Đăng ký nhãn hiệu độc quyền

  Thủ tục đăng ký nhãn hiệu hàng hoá độc quyền

  Đăng ký nhãn hiệu công ty như thế nào

  Đăng ký nhãn hiệu độc quyền như thế nào

  Đăng ký nhãn hiệu mới

  Đăng ký thương hiệu độc quyền ở đâu

  Tư vấn đăng ký nhãn hiệu

  Luật sư sở hữu trí tuệ

  Đăng ký nhãn hiệu công ty

  Đăng ký nhãn hiệu logo

  Đăng ký sáng chế

  Dịch Vụ đăng ký sáng chế

  Đăng ký độc quyền sáng chế

  Đăng ký bản quyền tác giả

  Đăng ký bản quyền phần mềm

  Thủ tục đăng ký bản quyền

  Đăng ký bản quyền

  Đăng ký bản quyền bài hát

  Công ty luật sở hữu trí tuệ

  Đại diện sở hữu trí tuệ

  Đăng ký nhãn hiệu ở nước ngoài

  Đăng ký thương hiệu

  Đăng ký thương hiệu độc quyền

  Phí đăng ký nhãn hiệu

  Dịch vụ đăng ký thương hiệu

  Đăng ký thương hiệu như thế nào

   

  ***Dịch Vụ pháp lý khác của Công ty luật ASL LAW***

   

   

  Dịch vụ pháp lý thuê ngoài cho doanh nghiệp và Startup

   

  Đăng ký nhãn hiệu quốc tế

  Tư vấn đầu tư ra nước ngoài cho doanh nghiệp Việt Nam

   

  Đăng ký sáng chế

  Tư vấn đầu tư tại Việt Nam cho doanh nghiệp nước ngoài kinh doanh tai Việt Nam

   

  Tư vấn Mua bán sáp nhập doanh nghiệp (M&A)

  Mở công ty tại Việt Nam

   

  Tư vấn tài Chính – Ngân hàng

  Mở văn phòng đại diện tại Việt Nam

   

  Dịch vụ Soạn thảo hợp đồng

  Dịch vụ sở hữu trí tuệ

   

  Pháp lý về lao động và việc làm

  Đăng ký nhãn hiệu tại Việt Nam

   

  Tư vấn giải quyết tranh chấp

  Đăng ký bản quyền

   

  Tư vấn nhượng quyền thương mại

  Công ty luật tại Hà Nội

   

  Công ty luật tại Hồ Chí Minh

  Văn phòng luật tại Hồ chí minh

   

  Tư vấn pháp lý thường xuyên

  Công ty luật sở hữu trí tuệ

   

  Tư vấn sở hữu trí tuệ

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Contact Me on Zalo
  +84982682122
  WhatsApp chat