Hướng dẫn phòng vệ thương mại trong Hiệp định RCEP tại Việt Nam

Hướng dẫn phòng vệ thương mại trong Hiệp định RCEP tại Việt Nam, phòng vệ thương mại trong Hiệp định RCEP tại Việt Nam, Hiệp định RCEP tại Việt Nam, phòng vệ thương mại tại Việt Nam,

Bộ Công Thương, Việt Nam vừa ban hành Thông tư số 07/2022/TT-BCT hướng dẫn thực hiện các biện pháp phòng vệ thương mại (PVTM) trong hiệp định này, với mục đích hỗ trợ doanh nghiệp Việt Nam tận dụng các ưu đãi từ Hiệp định Đối tác kinh tế toàn diện khu vực (RCEP) Hiệp…

Hoàn thiện thể chế về phòng vệ thương mại để phù hợp bối cảnh mới tại Việt nam

Hoàn thiện thể chế về phòng vệ thương mại để phù hợp bối cảnh mới tại Việt nam, Hoàn thiện thể chế về phòng vệ thương mại, phù hợp bối cảnh mới tại Việt nam, Hoàn thiện thể chế về phòng vệ thương mại tại Việt nam,

Nhằm giúp các ngành sản xuất chống chọi tốt hơn trước các diễn biến của thị trường quốc tế, chính sách về phòng vệ thương mại cần phù hợp với các quy định tại các FTA mà Việt Nam đã tham gia. Để phù hợp hơn với bối cảnh hiện nay, việc xây dựng, thực…

Contact Me on Zalo
+84982682122
WhatsApp chat