VTV phỏng vấn luật sư Phạm Duy Khương về dự thảo thông tư hàng hoá Việt Nam

Luật sư Phạm Duy Khương trả lời VTV về dự thảo thông tư về sản phẩm của Việt Nam, sản xuất tại Việt Nam

Luật sư Phạm Duy Khương, công ty luật ASL LAW trả lời VTV Dự thảo Thông tư quy định về sản phẩm, hàng hóa của Việt Nam và sản phẩm, hàng hóa sản xuất tại Việt Nam của Bộ Công Thương. Công ty Luật ASL LAW 

Luật sư Phạm Duy Khương trả lời VTV về vấn đề Made In Vietnam

Luật sư Phạm Duy Khương trả lời về quy định ghi Made In Vietnam trên VTV

Luật sư Phạm Duy Khương trả lời Đài truyền hình Việt Nam về các quy định về Made In Vietnam. Người tiêu dùng Việt Nam lo lắng về nguồn gốc sản phẩm khi gần đây các công ty nổi tiếng tại Việt Nam phải đối mặt với khủng hoảng về việc dán nhãn sản phẩm…

+84982682122
WhatsApp chat