Hướng dẫn phòng vệ thương mại trong Hiệp định RCEP tại Việt Nam

Hướng dẫn phòng vệ thương mại trong Hiệp định RCEP tại Việt Nam, phòng vệ thương mại trong Hiệp định RCEP tại Việt Nam, Hiệp định RCEP tại Việt Nam, phòng vệ thương mại tại Việt Nam,

Bộ Công Thương, Việt Nam vừa ban hành Thông tư số 07/2022/TT-BCT hướng dẫn thực hiện các biện pháp phòng vệ thương mại (PVTM) trong hiệp định này, với mục đích hỗ trợ doanh nghiệp Việt Nam tận dụng các ưu đãi từ Hiệp định Đối tác kinh tế toàn diện khu vực (RCEP) Hiệp…

Vai trò của hiệp định RCEP đối với sự phục hồi kinh tế của khu vực Đông Nam Á

Vai trò của hiệp định RCEP đối với sự phục hồi kinh tế của khu vực Đông Nam Á
Contact Me on Zalo
+84982682122
WhatsApp chat