Luật sư Phạm Duy Khương trả lời VTV về dự thảo thông tư về sản phẩm của Việt Nam, sản xuất tại Việt Nam

VTV phỏng vấn luật sư Phạm Duy Khương về dự thảo thông tư hàng hoá Việt Nam

Luật sư Phạm Duy Khương, công ty luật ASL LAW trả lời VTV Dự thảo Thông tư quy định về sản phẩm, hàng hóa của Việt Nam và sản phẩm, hàng hóa sản xuất tại Việt Nam của Bộ Công Thương.

Lawyer Pham Duy Khuong answered VTV on draft circular on products of Vietnam, made in Vietnam
Luật sư Phạm Duy Khương trả lời VTV về dự thảo thông tư về sản phẩm của Việt Nam, sản xuất tại Việt Nam
Lawyer Pham Duy Khuong said that the circular on Made In Vietnam regulation is necessary. However lawyer Pham Duy Khuong worries about the implementation of circular. He added that it is not necessary to have regulations for all products traded locally.
Luật sư Phạm Duy Khương cho rằng, thông tư về quy định Hàng hoá Việt Nam, Made In Vietnam là cần thiết. Tuy nhiên luật sư Phạm Duy Khương lo lắng về việc thực hiện thông tư. Ông nói thêm rằng không cần thiết phải có quy định cho tất cả các sản phẩm trong nước.
Lawyer Pham Duy Khuong suggested that the Ministry of Trade should figure out the other criteria as Designed in Vietnam, Packaged in Vietnam, Products of Vietnam .ect
Luật sư Phạm Duy Khương khuyến nghị Bộ Công Thương nên tìm ra các tiêu chí khác như Thiết kế tại Việt Nam, Đóng gói tại Việt Nam, Sản phẩm của Việt Nam.
Mr. Le Tien Truong, General Director of Vietnam National Textile and Garment Group said that it shall be rather easy for this industry to meet the requirement to label their products as Made In Vietnam
Ông Lê Tiến Trường, Tổng Giám đốc Tập đoàn Dệt may Việt Nam cho biết, ngành này sẽ dễ dàng đáp ứng yêu cầu ghi nhãn sản phẩm của họ là Made In Vietnam
Ms. Bui Kim Thuy appreciated the Draft circular and believed that this could help the current situation
Bà Bùi Kim Thúy đánh giá cao Dự thảo thông tư và tin rằng điều này có thể giúp ích cho tình hình hiện tại

Công ty Luật ASL LAW 

Contact Me on Zalo
+84982682122
WhatsApp chat