Thống kê về số lượng sáng chế nộp tại Trung Quốc 06 tháng 2019. SIPO_Cục sở hữu trí tuệ Trung Quốc

Con số đáng nể về số lượng đơn Sáng chế Trung Quốc trong 6 tháng 2019

Sáng chế Trung Quốc: Một Con Số Đáng Sợ. Nửa năm thôi mà bằng Việt Nam trong 20 năm. Đây là lý giải thần kỳ cho đổi mới sáng tạo của Trung Quốc.

Từ tháng 1 – 7/2019:

+ Có 768.000 đơn xin cấp bằng sáng chế đã được nộp tại Trung Quốc và 277.000 đã được cấp. Đến cuối tháng 7/2019, có 2.554.000 bằng sáng chế hợp lệ, trong đó có 1.763.000 là đơn được nộp tại Trung Hoa Đại Lục. Số lượng bằng sáng chế đã đạt 12,6 trên 10.000 người.

+ Có 1,206 triệu đơn xin cấp bằng giải pháp hữu đã được nộp tại Trung Quốc và 885.000 đã được cấp. Đến cuối tháng 7/2019, có 4,854,000 bằng giải pháp hữu ích hợp lệ.

Số lượng sáng chế nộp tai Trung Quốc. SIPO_Cục sở hữu trí tuệ Trung Quốc
Số lượng sáng chế nộp tai Trung Quốc. SIPO_Cục sở hữu trí tuệ Trung Quốc

+ Có 407.000 đơn đăng ký kiểu dáng được nộp tại Trung Quốc và đã có 313.000 đơn được cấp. Đến cuối tháng 7 năm 2019, có, 680.000 bằng độc quyền kiểu dáng hợp lệ.

+ Cục sở hữu trí tuệ Trung Quốc đã chấp nhận 29.000 đơn xin cấp bằng sáng chế quốc tế PCT, trong đó 27.000 đến từ Trung Quốc.

+ Có 29.000 yêu cầu xét nghiệm lại đã được nhận và 20.000 trường hợp được thực hiện. Ba nghìn yêu cầu vô hiệu của bằng sáng chế đã được nộp, và ba nghìn trường hợp đã được kết luận.

Contact Me on Zalo
+84366667697
WhatsApp chat