Hoàn thiện thể chế về phòng vệ thương mại để phù hợp bối cảnh mới tại Việt nam

Hoàn thiện thể chế về phòng vệ thương mại để phù hợp bối cảnh mới tại Việt nam, Hoàn thiện thể chế về phòng vệ thương mại, phù hợp bối cảnh mới tại Việt nam, Hoàn thiện thể chế về phòng vệ thương mại tại Việt nam,

Nhằm giúp các ngành sản xuất chống chọi tốt hơn trước các diễn biến của thị trường quốc tế, chính sách về phòng vệ thương mại cần phù hợp với các quy định tại các FTA mà Việt Nam đã tham gia. Để phù hợp hơn với bối cảnh hiện nay, việc xây dựng, thực…

Không thể xem nhẹ phòng vệ thương mại trong ngành thủy sản tại Việt Nam

Không thể xem nhẹ phòng vệ thương mại trong ngành thủy sản tại Việt Nam, phòng vệ thương mại trong ngành thủy sản tại Việt Nam, phòng vệ thương mại ngành thủy sản tại Việt Nam, phòng vệ thương mại tại Việt Nam,

Ngành thủy sản đối mặt không ít vụ kiện phòng vệ thương mại từ nước ngoài trong thời gian qua mặc dù thuỷ sản là ngành hàng nằm trong nhóm xuất khẩu  chủ lực của nước ta. Khi mà xuất khẩu không ngừng tăng trưởng nhờ vào các Hiệp định thương mại tự do (FTA)…

Contact Me on Zalo
+84982682122
WhatsApp chat