Luật lao động 2019: Các điểm mới (Phần 2)

Điểm mới bộ luật lao động 2019, các điểm mới của luật lao động 2019, luật lao động, luật lao động 2019, điểm mới luật lao động 2019, điểm mới của luật lao động

Quy định mới về kỷ luật lao động Thay đổi trong khái niệm “kỷ luật lao động” NSDLĐ phải ban hành nội quy lao động (Hiện hành chỉ quy định “NSDLĐ sử dụng từ 10 người lao động trở lên phải có nội quy lao động bằng văn bản). Một số quy định mới về…

Luật lao động: Có được cắt giảm lương không?

Có được cắt giảm lương không, luật lao động Việt Nam, cắt giảm lương, vấn đề cắt giảm lương, giảm lương vì COVID

(COVID 19) Trên thực tế, pháp luật không có quy định định cụ thể cho việc áp dụng cắt giảm lương cho nhân viên công ty. Tuy nhiên, theo quy định của pháp luật về lao động, Người sử dụng lao động chỉ có thể giảm lương cho công ty trong hai trường hợp đó…

Tranh chấp lao động: chấm dứt hợp đồng do dịch Covid-19 (NCOV) tại Việt Nam

Luật tranh chấp lao động: chấm dứt hợp đồng do dịch Covid-19 (NCOV) tại Việt Nam

YÊU CẦU CỦA KHÁCH HÀNG Kính gửi công ty luật ASL LAW,  Tôi biết đến danh tiếng của ASL LAW về Luật Lao động Việt Nam và tôi mong muốn được công ty hỗ trợ và tư vấn pháp lý liên quan đến tranh chấp lao động với công ty của tôi tại Hà Nội.   Tôi có hợp…

Contact Me on Zalo
+84982682122
WhatsApp chat