Luật tranh chấp lao động: chấm dứt hợp đồng do dịch Covid-19 (NCOV) tại Việt Nam

Tranh chấp lao động: chấm dứt hợp đồng do dịch Covid-19 (NCOV) tại Việt Nam

YÊU CẦU CỦA KHÁCH HÀNG

Kính gửi công ty luật ASL LAW

Tôi biết đến danh tiếng của ASL LAW về Luật Lao động Việt Nam và tôi mong muốn được công ty hỗ trợ và tư vấn pháp lý liên quan đến tranh chấp lao động với công ty của tôi tại Hà Nội.  

Tôi có hợp đồng toàn thời gian với công ty của tôi đã làm, cũng như có giấy phép làm việc hợp lệ tại Việt Nam.

Công ty của tôi quyết định chấm dứt hợp đồng lao động với tôi do hoàn cảnh không may của cuộc khủng hoảng Covid-19 (NCOV). Bây giờ họ cũng từ chối trả lương cho tôi vào tháng Hai và tháng Ba, mặc dù hợp đồng không có điều khoản nào liên quan đến Bất khả kháng hay đại dịch. Do đó tôi tin rằng họ vi phạm hợp đồng cũng như Bộ luật Lao động Việt Nam. 

Rất mong công ty luật ASL LAW tư vấn giúp tôi về trường hợp này. Công ty chấm dứt lao động với tôi có đúng luật và tôi cần phải làm gì>

Trân trọng,

R. (Quốc tịch Anh)


TƯ VẤN CỦA CÔNG TY LUẬT ASL LAW

Gửi Ông R,

Cảm ơn thư của ông liên quan đến tranh chấp lao động giữa ông và trung tâm tiếng Anh do dịch COVID-19 (NCOV) gây ra. Chúng tôi đã xem xét yêu cầu của ông và tư vấn như sau:

 1. Theo Thông báo, ông sẽ không còn làm việc cho trung tâm vào ngày 27 tháng 3 năm 2020. Do đó, mọi khiếu nại / yêu cầu chấm dứt đơn phương cần phải được gửi sau ngày này.
 2. Theo Điều 38 của Luật Lao động Việt Nam, Người sử dụng lao động có thể có quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động nhưng họ cần chứng minh, người lao động không thể thực hiện được các trường hợp như đã nêu trong mục 1 hoặc Điều 38. Trong trường hợp này, người sử dụng lao động phải thông báo rằng họ sẽ chấm dứt bằng cách thông báo 30 ngày. Cơ sở phân tích pháp lý như sau:

Điều 38. Quyền của người sử dụng lao động đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động

 1. Người sử dụng lao động có thể đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động trong các trường hợp sau:

a) Người lao động thường không thực hiện công việc của mình được ghi trong hợp đồng lao động;

b) Người lao động bị ốm hoặc bị tai nạn và vẫn không thể làm việc sau khi được điều trị 12 tháng liên tục, trong trường hợp người lao động làm việc theo hợp đồng lao động không xác định thời hạn, hoặc trong 6 tháng liên tiếp, trong trường hợp người lao động làm việc theo hợp đồng lao động có thời hạn, hoặc hơn một nửa thời hạn của hợp đồng lao động, trong trường hợp người lao động làm việc theo hợp đồng lao động cho công việc thời vụ hoặc một công việc cụ thể dưới 12 tháng.

Khi sức khỏe đã hồi phục, người lao động phải được xem xét để tiếp tục tham gia hợp đồng lao động.

c) Nếu do hậu quả của thiên tai, hỏa hoạn hoặc sự kiện bất khả kháng khác theo quy định của pháp luật, người sử dụng lao động, mặc dù đã áp dụng mọi biện pháp khắc phục, phải giảm quy mô sản xuất và cắt giảm việc làm;

d) Nhân viên vắng mặt tại nơi làm việc sau thời hạn quy định tại Điều 33 của Bộ luật này.

Luật tranh chấp lao động: chấm dứt hợp đồng do dịch Covid-19 (NCOV) tại Việt Nam
Luật tranh chấp lao động: chấm dứt hợp đồng do dịch Covid-19 (NCOV) tại Việt Nam

3. Khi đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động, người sử dụng lao động phải thông báo trước cho người lao động:

a) Ít nhất 45 ngày, đối với hợp đồng lao động không xác định thời hạn;

b) Ít nhất 30 ngày, đối với hợp đồng lao động có thời hạn;

c) Ít nhất 3 ngày làm việc, đối với hợp đồng lao động thời vụ hoặc lao động cụ thể dưới 12 tháng quy định tại điểm b, khoản 1 Điều này.

COVID 19 (NCOV) và vấn đề pháp lý; vấn đề pháp lý liên quan đến NCOV, COVID 19, NCOV và vấn đề pháp lý, COVID 19 và vấn đề pháp lý
Ra mắt Chuyên mục đặc biệt: COVID 19 (NCOV) và vấn đề pháp lý tại Việt Nam và quốc tế.

4. Cần phải lưu ý và chuẩn bị gì nếu vụ việc được mang ra toà.

Xin lưu ý rằng Tòa án sẽ phán quyết dựa trên bản sao chứng thực gốc / chứng thực, vui lòng giữ và giữ gìn cẩn thận bằng chứng ông có trong tay như:

– Hợp đồng lao động;

– Thông báo chấm dứt (vui lòng thử lấy tài liệu gốc / tài liệu chính thức có đóng dấu của công ty nếu có thể, nếu không thì việc cung cấp bằng chứng điện tử sẽ phức tạp hơn);

– Giấy phép lao động;

– Sao kê tài khoản lương tại ngân hàng.

5. Giấy phép lao động tại việt nam

Hợp đồng lao động tiết lộ rằng ngày bắt đầu của ông là ngày 16 tháng 6 năm 2019 trong khi Giấy phép lao động cho phép ông làm việc vào ngày 25 tháng 11 năm 2019. Điều này có thể gây ra vấn đề khi tranh luận tại Tòa án vì ông không có Giấy phép làm việc từ ngày 16 tháng 6 đến ngày 24 tháng 11 năm 2012. Vui lòng cho ASL LAW biết nếu ông có giấy phép làm việc khác trong thời gian đó hoặc bất kỳ lý do nào khác khiến giấy phép lao động được cấp muộn như vậy.

Ông cần đợi sau ngày 27 tháng 3  nă 2020. Xin lưu ý rằng ông không nên ký bất kỳ Thỏa thuận chấm dứt nào được sử dụng bởi Chủ lao động.

6. Tranh chấp lao động: chấm dứt hợp đồng do dịch Covid-19 (NCOV) tại Việt Nam do sự kiện bất khả kháng được không?

Theo khoản 1 Điều 156 BLDS  2015: “Sự kiện bất khả kháng là sự kiện xảy ra một cách khách quan không thể lường trước được và không thể khắc phục được mặc dù đã áp dụng mọi biện pháp cần thiết và khả năng cho phép”. 

Theo đó, sự kiện bất khả kháng phải hội tụ 3 điều kiện:

+ Yếu tố khách quan (1):

Dịch Corona Covid 19_ Sự kiện bất khả kháng 1
Dịch Corona Covid 19: Sự kiện bất khả kháng

Sự kiện này có thể là sự kiện tự nhiên như: thiên tai (lũ lụt, hạn hán, sóng thần,…), chiến tranh hay cũng thể là do con người gây ra…

+ Không lường trước được (2):

Là những sự kiện xảy ra hoàn toàn độc lập không theo ý chí của các bên và các bên hoàn toàn không nghĩ nó có thể xảy ra.

+ Không thể thực hiện được (3):

Hậu quả của sự kiện đó không thể khắc phục được mặc dù áp dụng mọi biện pháp cần thiết và khả năng cho phép.

Vì vậy, cần phải phân tích xem dịch Covid 19 có hội tủ đủ 03 yếu tố nêu trên không để được coi là sự kiện bất khả kháng.

Trong bối cảnh hiện tại thì việc cơ quan chức năng đưa ra lệnh không cho hoạt động, cách ly bao gồm các hoạt động lưu thông hàng hoá, người, dịch vụ giữa các vùng nhất định chịu ảnh hưởng hoặc có nguy cơ chịu ảnh hưởng của dịch được coi là đáp ứng quy định về Yếu tố khách quan (1) và không thể lường trước được (2) bởi đây là quyết định của cơ quan quản lý nhà nước. Từ đó có khả năng dẫn đến yếu tố thứ ba là giao dịch thương mại “Không thể thực hiện được (3).

Trong sự kiện Covid 19 có lẽ yếu tố (1) và (2) là tương đối rõ ràng và không cần phải tranh cãi. Tuy nhiên, yếu tố Không thể thực hiện được (3) sẽ là điều làm nảy sinh tranh chấp pháp lý chủ yếu bởi các bên phải chứng minh được là không thể khắc phục được tình hình mặc dù đã áp dụng mọi biện pháp cần thiết và trong khả năng của mình.

Trong trường hợp dịch Covid 19 được coi là sự kiện bất khả kháng thì bên vi phạm nghĩa vụ không phải chịu trách nhiệm.

Trân trọng,

ASL LAW 

Luật sư công ty luật ASL LAW, trả lời thắc mắc đối với các nhà đầu tư nước ngoài vào Việt Nam trong bối cảnh lo lắng về những tranh chấp pháp lý có thể xảy ra trong tương lai vì yếu tố dịch bệnh.

Để được tư vấn, hãy liên hệ với ASL LAW:

  LIÊN HỆ

  Thông tin liên hệ

  Đặt câu hỏi


  Lưu ý: Quý khách vui lòng điền đẩy đủ thông tin vào ô có (*)

  —-Bài Viết Liên Quan—-

  – Lưu ý về kinh doanh tại Việt Nam

  – Dịch Corona (Covid-19): Có áp dụng được điều kiện bất khả kháng hay không?

  – Những vấn đề pháp lý cần lưu ý đối với các công ty khởi nghiệp (startup) Việt Nam

  – Những vấn đề pháp lý cần lưu ý đối với các công ty khởi nghiệp (startup) Việt Nam

  – Lưu ý đối với sở hữu trí tuệ trong mua bán, sáp nhập (M&A)

  – Cơ sở pháp lý thu hút M&A vào Việt Nam

  – M&A tại Việt nam: lưu ý và khuyến nghị

  ***Dịch Vụ pháp lý khác của Công ty luật ASL LAW***
  Dịch vụ pháp lý thuê ngoài cho doanh nghiệp và Startup Đăng ký nhãn hiệu quốc tế
  Tư vấn đầu tư ra nước ngoài cho doanh nghiệp Việt Nam Đăng ký sáng chế
  Tư vấn đầu tư tại Việt Nam cho doanh nghiệp nước ngoài kinh doanh tai Việt Nam Tư vấn Mua bán sáp nhập doanh nghiệp (M&A)
  Mở công ty tại Việt Nam Tư vấn tài Chính – Ngân hàng
  Mở văn phòng đại diện tại Việt Nam Dịch vụ Soạn thảo hợp đồng
  Dịch vụ sở hữu trí tuệ Pháp lý về lao động và việc làm
  Đăng ký nhãn hiệu tại Việt Nam Tư vấn giải quyết tranh chấp
  Đăng ký bản quyền Tư vấn nhượng quyền thương mại

   

  Contact Me on Zalo
  +84945073866
  WhatsApp chat