Luật lao động 2019: Các điểm mới (Phần 2)

Điểm mới bộ luật lao động 2019, các điểm mới của luật lao động 2019, luật lao động, luật lao động 2019, điểm mới luật lao động 2019, điểm mới của luật lao động

Quy định mới về kỷ luật lao động Thay đổi trong khái niệm “kỷ luật lao động” NSDLĐ phải ban hành nội quy lao động (Hiện hành chỉ quy định “NSDLĐ sử dụng từ 10 người lao động trở lên phải có nội quy lao động bằng văn bản). Một số quy định mới về…

Contact Me on Zalo
+84982682122
WhatsApp chat