Trách nhiệm pháp lý của hai bên trong trường hợp bất khả kháng khi chấm dứt hợp đồng

Dịch Corona Covid 19_ Sự kiện bất khả kháng, chấm dứt hợp đồng do hợp bất khả kháng, chấm dứt hợp đồng, bất khả kháng, chấm dứt hợp đồng do COVID

Trong trường hợp chấm dứt hợp đồng khi gặp sự kiện bất khả kháng, hai bên cần cân nhắc trách nhiệm pháp lý gì, đặc biệt là trong bối cảnh Covid 19? Bên bị vi phạm có thể từ chối thực hiện hợp đồng được quy định ở khoản 2 điều 296 Luật Thương mại….

Xử lý trường hợp chậm trễ thực hiện hợp đồng bởi sự kiện bất khả kháng

Xử lý trường hợp chậm trễ thực hiện hợp đồng bởi sự kiện bất khả kháng, chậm thực hiện hợp đồng do sự kiện bất khả kháng, chậm thực hiện hợp đồng do COVID

Trong rất nhiều trường hợp, hợp đồng không thể chấm dứt trong trường hợp trì hoãn thực hiện nghĩa vụ hợp đồng với thời gian dài bởi vì bên vi phạm bị ảnh hưởng bởi sự kiện bất khả kháng. Tuy nhiên, nếu thời gian thực hiện nghĩa vụ quá dài thì pháp luật Việt…

Các vấn đề về khoản thanh toán trợ cấp thôi việc khi cho người lao động nghỉ việc

Các vấn đề về các khoản thanh toán trợ cấp thôi việc khi cho người lao động nghỉ việc, Các vấn đề về các khoản thanh toán trợ cấp thôi việc, Các vấn đề về việc chi trả các khoản thanh toán trợ cấp thôi việc, Các vấn đề về việc chi trả các khoản thanh toán trợ cấp thôi việc khi cho người lao động nghỉ việc, thanh toán trợ cấp thôi việc khi cho người lao động nghỉ việc

Hiện nay, đại dịch Covid-19 bùng phát khiến cho nhiều người sử dụng lao động, chủ lao động phải đóng cửa cơ sở kinh doanh của mình và cho người lao động nghỉ việc. Như vậy, khi cho người lao động nghỉ việc, người sử dụng lao động có phải chi trả các khoản thanh…

Contact Me on Zalo
+84982682122
WhatsApp chat