Trách nhiệm pháp lý của hai bên trong trường hợp bất khả kháng khi chấm dứt hợp đồng

Dịch Corona Covid 19_ Sự kiện bất khả kháng, chấm dứt hợp đồng do hợp bất khả kháng, chấm dứt hợp đồng, bất khả kháng, chấm dứt hợp đồng do COVID

Trong trường hợp chấm dứt hợp đồng khi gặp sự kiện bất khả kháng, hai bên cần cân nhắc trách nhiệm pháp lý gì, đặc biệt là trong bối cảnh Covid 19? Bên bị vi phạm có thể từ chối thực hiện hợp đồng được quy định ở khoản 2 điều 296 Luật Thương mại….

Contact Me on Zalo
+84982682122
WhatsApp chat