quy định về việc đối thoại tại nơi làm việc tại Việt Nam, việc đối thoại tại nơi làm việc tại Việt Nam, đối thoại tại nơi làm việc tại Việt Nam, quy định về việc đối thoại tại nơi làm việc, việc đối thoại tại nơi làm việc, lao động, người lao động, người sử dụng lao động, NLĐ, NSDLĐ, người lao động tại Việt Nam, người sử dụng lao động tại Việt Nam, bộ Luật Lao động, Luật Lao động, Luật Lao động tại Việt Nam,

Quy định về việc đối thoại tại nơi làm việc tại Việt Nam

Môi trường làm việc hài hòa là một trong những khía cạnh quan trọng nhất ở Việt Nam mà tất cả các công ty nên hướng tới. Để đạt được một nơi làm việc như vậy, đối thoại cởi mở giữa người lao động và người sử dụng lao động là phương pháp tốt nhất. Vậy, các quy định về việc đối thoại tại nơi làm việc tại Việt Nam là gì?

Đối thoại là một loại hình giao tiếp được quy định trong Bộ luật Lao động Việt Nam. Tuy nhiên, hầu hết các công ty ở Việt Nam không thực hiện cuộc đối thoại đúng như cách nó nên được thực hiện.

Giữa người sử dụng lao động và người lao động tại công ty chắc chắn có những cuộc đối thoại nhưng nó không hoàn toàn đúng với bản chất của đối thoại như quy định của Bộ luật Lao động.

Việc không thực hiện đối thoại có thể dẫn đến căng thẳng tại nơi làm việc và sự oán giận giữa người lao động và người sử dụng lao động.

Vậy, đối thoại là gì và các quy định của nó là gì?

Đối thoại tại Việt Nam

Theo quy định tại Khoản 1 Điều 63 Mục 1 Chương V Bộ luật Lao động 2019, đối thoại tại nơi làm việc là việc chia sẻ thông tin, trao đổi giữa người sử dụng lao động và người lao động hoặc tổ chức đại diện của người lao động về những vấn đề có liên quan đến quyền và lợi ích của các bên tại nơi làm việc nhằm tăng cường sự hiểu biết, hợp tác và đưa ra các giải pháp cùng có lợi.

Trong mỗi công ty, việc đối thoại phải được thực hiện trong các trường hợp sau:

a) ít nhất mỗi năm một lần;

b) bất cứ khi nào được yêu cầu bởi một hoặc cả hai bên;

c) Trường hợp quy định tại Điểm a Khoản 1 Điều 36, Điều 42, 44, 93, 104, 118 và Khoản 1 Điều 128 của Bộ luật Lao động năm 2019.

Ngoài ra, người sử dụng lao động, người lao động và tổ chức đại diện của người lao động được khuyến khích tổ chức các cuộc đối thoại vào những dịp khác ngoài quy định của pháp luật.

Nội dung đối thoại tại nơi làm việc

Ngoài những nội dung bắt buộc được Bộ luật Lao động quy định trong từng tình huống cụ thể về quan hệ việc làm và lao động, các bên có thể đưa vào đối thoại một hoặc một số nội dung sau:

a) Kết quả hoạt động kinh doanh của người sử dụng lao động;

b) Thực hiện hợp đồng lao động, thỏa ước lao động tập thể, nội quy lao động và các cam kết, thỏa thuận khác tại nơi làm việc;

c) Điều kiện lao động;

d) Yêu cầu của người lao động và tổ chức đại diện của người lao động đối với người sử dụng lao động;

đ) Yêu cầu của người sử dụng lao động đối với người lao động và tổ chức đại diện người lao động;

e) Các vấn đề khác mà một hoặc cả hai bên cùng quan tâm.

Các bên đối thoại tại Việt Nam

Để tham gia đối thoại tại nơi làm việc, số lượng các bên tối thiểu cần có là 2.

Về phía người sử dụng lao động, căn cứ vào điều kiện sản xuất, kinh doanh, tổ chức lao động, người sử dụng lao động quyết định số lượng, thành phần đại diện tham gia đối thoại, đảm bảo có ít nhất 03 người, trong đó có người đại diện theo pháp luật của người lao động.

Về phía người lao động, căn cứ vào điều kiện sản xuất, kinh doanh, tổ chức lao động, cơ cấu, số lượng người lao động và các yếu tố bình đẳng giới, tổ chức đại diện người lao động tại cơ sở và nhóm đại diện người lao động đối thoại xác định số lượng và thành phần tham gia đối thoại, nhưng phải đảm bảo số lượng sau:

 • Có ít nhất 03 người, nếu người sử dụng lao động sử dụng dưới 50 người lao động;
 • Có ít nhất từ ​​04 người đến 08 người, nếu người sử dụng lao động sử dụng từ 50 người lao động đến dưới 150 người lao động;
 • Có ít nhất từ ​​09 người đến 13 người, nếu người sử dụng lao động sử dụng từ 150 người lao động đến dưới 300 người lao động;
 • Có ít nhất từ ​​14 người đến 18 người, nếu người sử dụng lao động sử dụng từ 300 người lao động đến dưới 500 người;
 • Ít nhất từ ​​19 đến 23 người, nếu người sử dụng lao động sử dụng từ 500 người đến dưới 1.000 người lao động;
 • Ít nhất 24 người, nếu người sử dụng lao động sử dụng 1.000 lao động trở lên.

Liên hệ với công ty luật ASL LAW để được tư vấn luật về lao động và việc làm.

  LIÊN HỆ

  Thông tin liên hệ

  Đặt câu hỏi


  Lưu ý: Quý khách vui lòng điền đẩy đủ thông tin vào ô có (*)

  BÀI VIẾT HỮU ÍCH LIÊN QUAN

  Đại diện sở hữu trí tuệ

  Dịch vụ đăng ký nhãn hiệu

  Đăng ký nhãn hiệu

  Dịch vụ đăng ký nhãn hiệu quốc tế

  Đăng ký nhãn hiệu quốc tế

  Đăng ký nhãn hiệu tại Việt Nam

  Đăng ký thương hiệu quốc tế

  Quy trình đăng ký nhãn hiệu tại Việt Nam

  Thủ tục đăng ký nhãn hiệu

  Quy trình đăng ký nhãn hiệu

  Đăng ký nhãn hiệu như thế nào

  Thủ tục đăng ký nhãn hiệu hàng hoá

  Cách thức đăng ký nhãn hiệu

  Dịch vụ đăng ký nhãn hiệu hàng hoá

  Đăng ký nhãn hiệu hàng hoá

  Dịch vụ bảo hộ nhãn hiệu

  Cách thức đăng ký nhãn hiệu hàng hoá

  Dịch vụ đăng ký nhãn hiệu độc quyền

  Thủ tục đăng ký nhãn hiệu độc quyền

  Đăng ký nhãn hiệu hàng hoá độc quyền

  Đăng ký nhãn hiệu độc quyền

  Thủ tục đăng ký nhãn hiệu hàng hoá độc quyền

  Đăng ký nhãn hiệu công ty như thế nào

  Đăng ký nhãn hiệu độc quyền như thế nào

  Đăng ký nhãn hiệu mới

  Đăng ký thương hiệu độc quyền ở đâu

  Tư vấn đăng ký nhãn hiệu

  Luật sư sở hữu trí tuệ

  Đăng ký nhãn hiệu công ty

  Đăng ký nhãn hiệu logo

  Đăng ký sáng chế

  Dịch Vụ đăng ký sáng chế

  Đăng ký độc quyền sáng chế

  Đăng ký bản quyền tác giả

  Đăng ký bản quyền phần mềm

  Thủ tục đăng ký bản quyền

  Đăng ký bản quyền

  Đăng ký bản quyền bài hát

  Công ty luật sở hữu trí tuệ

  Đại diện sở hữu trí tuệ

  Đăng ký nhãn hiệu ở nước ngoài

  Đăng ký thương hiệu

  Đăng ký thương hiệu độc quyền

  Phí đăng ký nhãn hiệu

  Dịch vụ đăng ký thương hiệu

  Đăng ký thương hiệu như thế nào

   

  ***Dịch Vụ pháp lý khác của Công ty luật ASL LAW***

   

   

  Dịch vụ pháp lý thuê ngoài cho doanh nghiệp và Startup

   

  Đăng ký nhãn hiệu quốc tế

  Tư vấn đầu tư ra nước ngoài cho doanh nghiệp Việt Nam

   

  Đăng ký sáng chế

  Tư vấn đầu tư tại Việt Nam cho doanh nghiệp nước ngoài kinh doanh tai Việt Nam

   

  Tư vấn Mua bán sáp nhập doanh nghiệp (M&A)

  Mở công ty tại Việt Nam

   

  Tư vấn tài Chính – Ngân hàng

  Mở văn phòng đại diện tại Việt Nam

   

  Dịch vụ Soạn thảo hợp đồng

  Dịch vụ sở hữu trí tuệ

   

  Pháp lý về lao động và việc làm

  Đăng ký nhãn hiệu tại Việt Nam

   

  Tư vấn giải quyết tranh chấp

  Đăng ký bản quyền

   

  Tư vấn nhượng quyền thương mại

  Công ty luật tại Hà Nội

   

  Công ty luật tại Hồ Chí Minh

  Văn phòng luật tại Hồ chí minh

   

  Tư vấn pháp lý thường xuyên

  Công ty luật sở hữu trí tuệ

   

  Tư vấn sở hữu trí tuệ

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Contact Me on Zalo
  +84982682122
  WhatsApp chat