Bất cập trong các quy định về hồ sơ sáp nhập

Bất cập trong các quy định về hồ sơ sáp nhập

Sự phát triển của luật cạnh tranh Việt Nam trong những năm gần đây, đặc biệt là việc ban hành Luật cạnh tranh 2018 và văn bản hướng dẫn thi hành Nghị định số 35/2020/NĐ-CP đã đánh dấu một cột mốc quan trọng trong việc thay đổi thị trường mua bán và sáp nhập tại Việt Nam.

Có lẽ thay đổi lớn nhất theo luật mới liên quan đến các hình thức tập trung kinh tế, trong đó ngưỡng thông báo cho các cơ quan có thẩm quyền không còn chỉ được xác định theo thị phần kết hợp của các bên liên quan mà sẽ được xác định thêm về quy mô giao dịch, tài sản, và doanh thu của các bên liên quan.

Theo báo cáo của Cục Cạnh tranh và Tiêu dùng Việt Nam (VCCA), tổng số hồ sơ thông báo tập trung kinh tế được cơ quan có thẩm quyền tiếp nhận và xử lý đã tăng mạnh kể từ khi Luật Cạnh tranh 2018 có hiệu lực. 62 đơn đã được nộp chỉ trong năm 2020, con số này rất ấn tượng so với 169 đơn được nộp từ năm 2005 đến năm 2019. Tuy nhiên, vẫn còn tồn tại sự mơ hồ và không chắc chắn, đặc biệt là trong các quy định về chế độ nộp hồ sơ sáp nhập, gây ra sự nhầm lẫn cho việc áp dụng.

Điều 29 Luật Cạnh tranh 2018 quy định, việc mua lại toàn bộ hoặc một phần vốn góp/tài sản của doanh nghiệp đủ để có quyền kiểm soát hoặc quản trị hợp pháp đối với doanh nghiệp bị mua sẽ được coi là mua lại doanh nghiệp và do đó được coi là một hình thức tập trung kinh tế.

Các vấn đề pháp lý liên quan đến việc sáp nhập

Các trường hợp mà quyền kiểm soát hoặc quản trị đối với doanh nghiệp bị mua được xác định là có tồn tại được quy định chi tiết hơn theo Điều 2 của Nghị định 35. Ngoài trường hợp bên bị mua sở hữu trên 50% cổ phần, quyền biểu quyết hoặc tài sản của doanh nghiệp bị mua lại được coi là một hình thức tập trung kinh tế khi trao cho bên mua quyền trực tiếp hoặc gián tiếp quyết định việc bổ nhiệm, miễn nhiệm, bãi nhiệm đa số hoặc tất cả các chức vụ quản lý của công ty bị mua; quyết định việc sửa đổi Điều lệ của doanh nghiệp bị mua lại; và quyết định các vấn đề quan trọng trong quá trình hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp bị mua lại.

Vì quyền kiểm soát/quản trị của bên mua đối với doanh nghiệp bị mua được hiểu thông qua từ “quyết định”, nên không rõ liệu một “quyết định thụ động” – một quyết định trong đó bên mua chỉ có quyền biểu quyết chống lại một vấn đề được đề xuất – có được xem xét hay không như cấp “quyền kiểm soát hoặc quản trị”. 

Luật cạnh tranh không quy định rõ ràng liệu bên bị mua có được coi là có quyền kiểm soát và quản trị doanh nghiệp bị mua hay không, nhưng VCCA rõ ràng đã cho rằng các quyết định thụ động như vậy sẽ không bị loại trừ khỏi khái niệm kiểm soát và quản trị, đặc biệt là khi các quyết định đó được đưa ra về các vấn đề quan trọng, chẳng hạn như vốn hoạt động, thị trường hoặc ngành nghề kinh doanh.

May mắn thay, VCCA đã bắt đầu xem xét việc mua lại với hình thức kiểm soát và quản trị này có nên được coi là một hình thức tập trung kinh tế hay không và yêu cầu tương ứng với việc áp dụng chế độ kiểm soát sáp nhập, sẽ được xác định trên cơ sở từng trường hợp.

Các hoạt động sáp nhập do tái cơ cấu nội bộ một nhóm công ty hoặc giữa công ty mẹ và công ty con, ngay cả khi đã kích hoạt ngưỡng yêu cầu thông báo tập trung kinh tế, không có khả năng chống cạnh tranh trên thị trường của họ, và do đó không kích hoạt sự cần thiết của thủ tục nộp hồ sơ sáp nhập.

Luật về cạnh tranh của Việt Nam không miễn trừ việc sáp nhập giữa các công ty thuộc tập đoàn, cũng như quy định thủ tục đơn giản hóa nhanh chóng cho các công ty này. Điều này tạo ra các yêu cầu tuân thủ không cần thiết cho các nhóm công ty cũng như thêm gánh nặng hành chính cho họ.

Ngoài ra, việc này cũng không mang lại lợi ích chính sách thực tế ở chỗ ngay từ đầu không có sự cạnh tranh giữa các đơn vị của một nhóm công ty, do đó, không có tác động chống cạnh tranh nào để ngăn chặn ngay từ đầu. Cuối cùng là lãng phí thời gian, tiền bạc và nỗ lực để duy trì yêu cầu này.

Những mâu thuẫn này có thể gây rắc rối, nhưng chúng không đáng kể vì Luật Cạnh tranh 2018 không có nhiều lợi ích khi áp dụng trên thực tế như là một quy định mới. Đạo luật chỉ đem lại hiệu quả khiêm tốn trong vòng hơn 1 năm, trong khi đó một số luật sư đã lên tiếng về những mâu thuẫn về đạo luật. Hy vọng trong tương lai, các cơ quan có thẩm quyền sẽ xem xét và sẽ có cách tiếp cận phù hợp để giải quyết các bất cập hiện có liên quan đến việc sáp nhập và loại bỏ các thủ tục quy định không cần thiết cản trở quá trình này.

Liên hệ với công ty luật ASL LAW để được hướng dẫn về luật doanh nghiệp, luật lao động, luật sở hữu trí tuệ, tư luật về bất động sản.

  LIÊN HỆ

  Thông tin liên hệ

  Đặt câu hỏi


  Lưu ý: Quý khách vui lòng điền đẩy đủ thông tin vào ô có (*)

  BÀI VIẾT HỮU ÍCH LIÊN QUAN

  Đại diện sở hữu trí tuệ

  Dịch vụ đăng ký nhãn hiệu

  Đăng ký nhãn hiệu

  Dịch vụ đăng ký nhãn hiệu quốc tế

  Đăng ký nhãn hiệu quốc tế

  Đăng ký nhãn hiệu tại Việt Nam

  Đăng ký thương hiệu quốc tế

  Quy trình đăng ký nhãn hiệu tại Việt Nam

  Thủ tục đăng ký nhãn hiệu

  Quy trình đăng ký nhãn hiệu

  Đăng ký nhãn hiệu như thế nào

  Thủ tục đăng ký nhãn hiệu hàng hoá

  Cách thức đăng ký nhãn hiệu

  Dịch vụ đăng ký nhãn hiệu hàng hoá

  Đăng ký nhãn hiệu hàng hoá

  Dịch vụ bảo hộ nhãn hiệu

  Cách thức đăng ký nhãn hiệu hàng hoá

  Dịch vụ đăng ký nhãn hiệu độc quyền

  Thủ tục đăng ký nhãn hiệu độc quyền

  Đăng ký nhãn hiệu hàng hoá độc quyền

  Đăng ký nhãn hiệu độc quyền

  Thủ tục đăng ký nhãn hiệu hàng hoá độc quyền

  Đăng ký nhãn hiệu công ty như thế nào

  Đăng ký nhãn hiệu độc quyền như thế nào

  Đăng ký nhãn hiệu mới

  Đăng ký thương hiệu độc quyền ở đâu

  Tư vấn đăng ký nhãn hiệu

  Luật sư sở hữu trí tuệ

  Đăng ký nhãn hiệu công ty

  Đăng ký nhãn hiệu logo

  Đăng ký sáng chế

  Dịch Vụ đăng ký sáng chế

  Đăng ký độc quyền sáng chế

  Đăng ký bản quyền tác giả

  Đăng ký bản quyền phần mềm

  Thủ tục đăng ký bản quyền

  Đăng ký bản quyền

  Đăng ký bản quyền bài hát

  Công ty luật sở hữu trí tuệ

  Đại diện sở hữu trí tuệ

  ***Dịch Vụ pháp lý khác của Công ty luật ASL LAW***

  Dịch vụ pháp lý thuê ngoài cho doanh nghiệp và Startup

   

  Đăng ký nhãn hiệu quốc tế

  Tư vấn đầu tư ra nước ngoài cho doanh nghiệp Việt Nam

   

  Đăng ký sáng chế

  Tư vấn đầu tư tại Việt Nam cho doanh nghiệp nước ngoài kinh doanh tai Việt Nam

   

  Tư vấn Mua bán sáp nhập doanh nghiệp (M&A)

  Mở công ty tại Việt Nam

   

  Tư vấn tài Chính – Ngân hàng

  Mở văn phòng đại diện tại Việt Nam

   

  Dịch vụ Soạn thảo hợp đồng

  Dịch vụ sở hữu trí tuệ

   

  Pháp lý về lao động và việc làm

  Đăng ký nhãn hiệu tại Việt Nam

   

  Tư vấn giải quyết tranh chấp

  Đăng ký bản quyền

   

  Tư vấn nhượng quyền thương mại

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Contact Me on Zalo
  +84982682122
  WhatsApp chat