Tiếp tục gia hạn thời gian nộp bản trả lời câu hỏi điều tra chính thức trong vụ việc điều tra áp dụng biện pháp chống bán phá giá đối với một số sản phẩm bàn ghế có xuất xứ từ Cộng hòa nhân dân Trung Hoa và Malaysia, điều tra áp dụng biện pháp chống bán phá giá đối với một số sản phẩm bàn ghế có xuất xứ từ Cộng hòa nhân dân Trung Hoa và Malaysia, chống bán phá giá đối với một số sản phẩm bàn ghế có xuất xứ từ Cộng hòa nhân dân Trung Hoa và Malaysia, sản phẩm bàn ghế có xuất xứ từ Cộng hòa nhân dân Trung Hoa và Malaysia,

Tiếp tục gia hạn thời gian nộp bản trả lời câu hỏi điều tra chính thức trong vụ việc điều tra áp dụng biện pháp chống bán phá giá đối với một số sản phẩm bàn, ghế có xuất xứ từ Cộng hòa nhân dân Trung Hoa và Malaysia

(Việt Nam) Vào ngày 8/12/2021, Cục Phòng vệ thương mại thuộc Bộ Công Thương đã gửi bản câu hỏi điều tra chính thức tới nhà sản xuất, xuất khẩu nước ngoài trong vụ việc điều tra chống bán phá giá đối với một số sản phẩm bàn, ghế có xuất xứ từ Trung Quốc và Malaysia (mã vụ viêc: AD16). Thời hạn để trả lời bản câu hỏi điều tra là trước 17h00 ngày 12 tháng 01 năm 2022 (theo giờ Hà Nội). Trước đó, Cơ quan điều tra đã ra thông báo gia hạn lần thứ nhất thời gian nộp bản trả lời câu hỏi điều tra chính thức trong vụ việc điều tra áp dụng biện pháp chống bán phá giá đối với một số sản phẩm bàn, ghế có xuất xứ từ Cộng hòa nhân dân Trung Hoa và Malaysia. Tuy nhiên, xét thấy thời gian trên vẫn là không đủ để các bên liên quan có thể phản hồi kịp thời và đầy đủ, chính xác các thông tin cần thiết, Cơ quan điều tra đã tiếp tục gia hạn thời gian nhận bản trả lời bản câu hỏi điều tra chính thức dành cho các công ty sản xuất, xuất khẩu nước ngoài trong vụ việc AD16 tới 17h00 ngày 09 tháng 02 năm 2022.

Trong vụ việc AD16, Cục Phòng vệ thương mại – Bộ Công Thương (Cơ quan điều tra) đã ban hành Bản câu hỏi điều tra chính thức dành cho các công ty sản xuất, xuất khẩu nước ngoài và quy định thời hạn phản hồi bản trả lời bản câu hỏi là 17h00 ngày 12 tháng 01 năm 2022.

Để có thể đảm bảo quyền lợi cũng như lợi ích, các nhà sản xuất/xuất khẩu nước ngoài liên quan đến vụ việc cần phải tham gia, hợp tác một cách nghiêm túc nhất trong quá trình điều tra. Nội dung bản trả lời của các bên liên quan sẽ trở thành căn cứ để Cơ quan điều tra xem xét chọn mẫu giới hạn phạm vi điều tra trong trường hợp cần thiết.

Tiếp tục gia hạn thời gian nộp bản trả lời câu hỏi điều tra chính thức trong vụ việc điều tra áp dụng biện pháp chống bán phá giá đối với một số sản phẩm bàn ghế có xuất xứ từ Cộng hòa nhân dân Trung Hoa và Malaysia
Tiếp tục gia hạn thời gian nộp bản trả lời câu hỏi điều tra chính thức trong vụ việc điều tra áp dụng biện pháp chống bán phá giá đối với một số sản phẩm bàn ghế có xuất xứ từ Cộng hòa nhân dân Trung Hoa và Malaysia

Trong trường hợp Cơ quan điều tra không nhận được thông tin trả lời trong đúng thời hạn dành cho các nhà sản xuất/xuất khẩu nước ngoài hoặc trong trường hợp các nhà sản xuất/xuất khẩu nước ngoài cung cấp thông tin không chính xác và/hoặc không đầy đủ theo yêu cầu, Cơ quan điều tra sẽ có thể dùng thông tin có sẵn để đi đến kết luận theo quy định tại Điều 75 Luật Quản lý ngoại thương.

Những thông tin, số liệu được nhà sản xuất/xuất khẩu cung cấp trong khi thực hiện việc trả lời bản câu hỏi của Cơ quan điều tra cũng như quyền tiếp cận những thông tin của vụ việc của các bên liên quan trong quá trình điều tra sẽ được thực hiện theo đúng quy định pháp luật về bảo mật thông tin tại Điều 11 Nghị định số 10/2018/NĐ-CP ngày 15/1/2018 quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý ngoại thương về các biện pháp phòng vệ thương mại.

Tiếp tục gia hạn thời gian nộp bản trả lời câu hỏi điều tra chính thức trong vụ việc điều tra áp dụng biện pháp chống bán phá giá đối với một số sản phẩm bàn, ghế có xuất xứ từ Cộng hòa nhân dân Trung Hoa và Malaysia

Xét đến việc tạo điều kiện cho các công ty sản xuất, xuất khẩu nước ngoài hợp tác tham gia trả lời bản câu hỏi, căn cứ khoản 2, Điều 35 Nghị định 10/2018/NĐ-CP ngày 15 tháng 01 năm 2018 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý ngoại thương về các biện pháp phòng vệ thương mại, Cơ quan điều tra đã ra thông báo về việc gia hạn lần thứ nhất thời gian nhận bản trả lời bản câu hỏi điều tra dành cho các công ty sản xuất, xuất khẩu nước ngoài trong vụ việc AD16 từ 17h00 ngày 12 tháng 01 năm 2022 tới 17h00 ngày 26 tháng 01 năm 2022 (giờ Hà Nội).

Tuy nhiên, xét thấy thời gian trên vẫn là không đủ để các bên liên quan có thể chuẩn bị đầy đủ hồ sơ, thông tin cần thiết và gửi phản hồi theo đúng thời gian quy định, Cơ quan điều tra mới đây đã tiếp tục ra thông báo gia hạn thời gian nhận bản trả lời bản câu hỏi điều tra chính thức dành cho các công ty sản xuất, xuất khẩu nước ngoài trong vụ việc AD16 tới 17h00 ngày 09 tháng 02 năm 2022.

Bản trả lời được coi là nộp đúng hạn khi Cơ quan điều tra nhận được đầy đủ các bản giấy và bản điện tử trước thời gian này.

Đối với các nội dung khác, đề nghị các công ty thực hiện theo hướng dẫn trong bản câu hỏi điều tra chính thức được ban hành ngày 06 tháng 12 năm 2021 của Cục Phòng vệ thương mại.

Liên hệ với công ty luật ASL LAW để được hướng dẫn về Chống Bán Phá giá Và Phòng Vệ Thương Mại.

  LIÊN HỆ

  Thông tin liên hệ

  Đặt câu hỏi


  Lưu ý: Quý khách vui lòng điền đẩy đủ thông tin vào ô có (*)

  BÀI VIẾT HỮU ÍCH LIÊN QUAN

  Đại diện sở hữu trí tuệ

  Dịch vụ đăng ký nhãn hiệu

  Đăng ký nhãn hiệu

  Dịch vụ đăng ký nhãn hiệu quốc tế

  Đăng ký nhãn hiệu quốc tế

  Đăng ký nhãn hiệu tại Việt Nam

  Đăng ký thương hiệu quốc tế

  Quy trình đăng ký nhãn hiệu tại Việt Nam

  Thủ tục đăng ký nhãn hiệu

  Quy trình đăng ký nhãn hiệu

  Đăng ký nhãn hiệu như thế nào

  Thủ tục đăng ký nhãn hiệu hàng hoá

  Cách thức đăng ký nhãn hiệu

  Dịch vụ đăng ký nhãn hiệu hàng hoá

  Đăng ký nhãn hiệu hàng hoá

  Dịch vụ bảo hộ nhãn hiệu

  Cách thức đăng ký nhãn hiệu hàng hoá

  Dịch vụ đăng ký nhãn hiệu độc quyền

  Thủ tục đăng ký nhãn hiệu độc quyền

  Đăng ký nhãn hiệu hàng hoá độc quyền

  Đăng ký nhãn hiệu độc quyền

  Thủ tục đăng ký nhãn hiệu hàng hoá độc quyền

  Đăng ký nhãn hiệu công ty như thế nào

  Đăng ký nhãn hiệu độc quyền như thế nào

  Đăng ký nhãn hiệu mới

  Đăng ký thương hiệu độc quyền ở đâu

  Tư vấn đăng ký nhãn hiệu

  Luật sư sở hữu trí tuệ

  Đăng ký nhãn hiệu công ty

  Đăng ký nhãn hiệu logo

  Đăng ký sáng chế

  Dịch Vụ đăng ký sáng chế

  Đăng ký độc quyền sáng chế

  Đăng ký bản quyền tác giả

  Đăng ký bản quyền phần mềm

  Thủ tục đăng ký bản quyền

  Đăng ký bản quyền

  Đăng ký bản quyền bài hát

  Công ty luật sở hữu trí tuệ

  Đại diện sở hữu trí tuệ

   

  ***Dịch Vụ pháp lý khác của Công ty luật ASL LAW***

  Dịch vụ pháp lý thuê ngoài cho doanh nghiệp và Startup

   

  Đăng ký nhãn hiệu quốc tế

  Tư vấn đầu tư ra nước ngoài cho doanh nghiệp Việt Nam

   

  Đăng ký sáng chế

  Tư vấn đầu tư tại Việt Nam cho doanh nghiệp nước ngoài kinh doanh tai Việt Nam

   

  Tư vấn Mua bán sáp nhập doanh nghiệp (M&A)

  Mở công ty tại Việt Nam

   

  Tư vấn tài Chính – Ngân hàng

  Mở văn phòng đại diện tại Việt Nam

   

  Dịch vụ Soạn thảo hợp đồng

  Dịch vụ sở hữu trí tuệ

   

  Pháp lý về lao động và việc làm

  Đăng ký nhãn hiệu tại Việt Nam

   

  Tư vấn giải quyết tranh chấp

  Đăng ký bản quyền

   

  Tư vấn nhượng quyền thương mại

   

   

   

   

   

   

  Contact Me on Zalo
  +84366667697
  WhatsApp chat