Lawyer Pham Duy Khuong: Contract Dispute and Copyright dispute in Vietnam

Lawyer Pham Duy Khuong talked with Vietnam Television (VTV)

Lawyer Pham Duy Khuong talked with Vietnam Television (VTV) on Vietnam intellectual property legal issues surrounding dispute between Tuan Chau Hanoi and Artist Tuan Tu.

Luật sư Phạm Duy Khương trả lời VTV về vấn đề góc độ pháp lý liên quan đến vụ việc Tuần Châu hà Nội và Đạo diễn Việt Tú
Lawyer Pham Duy Khuong, director of ASL LAW, Vietnam law firm, responded to VTV on a legal perspective concerning the case of Tuan Chau Hanoi Company and Artist Viet Tu

 

Trong vụ việc này giúp các bên có những bài học quan trọng về vấn đề ký kết hợp đồng giữa tác giả tác phẩm và người đầu tư. Thực tế cho thấy nhiều bên tự tạo ra rủi ro pháp lý trong tương lai bởi hợp đồng ký kết lỏng lẻo, không quy định chặt nghĩa vụ của các bên. Nhiều lúc hợp đồng giữa hai bên chỉ là mộ trang giấy. Đây chính là nguyên nhân khi xảy ra tranh chấp, cả tác giả và nhà đầu tư đều coi mình đúng và tiến hành mọi biện pháp để bảo vệ cái đúng của mình.
In this case, the parties have important lessons on contract signing between the author of the work and the investor. The reality shows that many parties create their own legal risks in the future by loosely signing contracts, not strictly regulating their obligations. Sometimes the contract between the two parties is just a page. This is the reason when a dispute occurs, both the author and the investor consider me right and take all measures to protect his right.

 

Luật sư Phạm Duy Khương và luật sư Trương Anh Tú trao đổi về khía cạnh pháp lý xung quanh vụ việc giữa Tuần Châu hà Nội và Đạo diễn Việt Tú cũng như những lưu ý khi ký kết hợp đồng giữa tác giả và chủ đầu tư
Lawyer Pham Duy Khuong and lawyer Truong Anh Tu discussed the legal aspects surrounding the case between Tuan Chau Hanoi Company and Artist Viet Tu as well as notices when signing contracts between the author and the investor in terms of copyright in Vietnam.

 

Luật sư Phạm Vũ Khánh Toàn nêu quan điểm pháp lý xung quanh vụ việc tranh chấp Thủa ấy xứ Đoài và Tinh Hoa Bắc Bộ
Lawyer Pham Vu Khanh Toan gave a legal perspective around the dispute over that Thua Ay Xu Doai and Tinh Hoa Bac Bo

    CONTACT

    Your infomation


    Contact Me on Zalo
    +84982682122
    WhatsApp chat