Tiêu chuẩn về việc đăng ký nhãn hiệu mùi tại Việt Nam

tiêu chuẩn về việc đăng ký nhãn hiệu mùi tại Việt Nam, việc đăng ký nhãn hiệu mùi tại Việt Nam, tiêu chuẩn về việc đăng ký nhãn hiệu mùi, đăng ký nhãn hiệu mùi,

Nhãn hiệu mùi là một trong các loại nhãn hiệu phi truyền thống đặc thù trên thế giới. Tại Việt Nam, hiện nay vẫn chưa có quy định nào về việc đăng ký nhãn hiệu mùi. Mới đây, Quốc hội Việt Nam đã thông qua Luật Sở hữu trí tuệ sửa đổi 2022 có quy…

Contact Me on Zalo
+84982682122
WhatsApp chat