Quy định về việc báo trước khi người lao động muốn nghỉ phép năm tại Việt Nam

quy định về việc báo trước khi người lao động muốn nghỉ phép năm tại Việt Nam, quy định về việc báo trước khi người lao động muốn nghỉ phép năm, thông báo trước khi nghỉ phép năm tại Việt Nam, thông báo trước khi nghỉ phép năm,

Khi người lao động muốn nghỉ phép năm, họ phải thông báo trước bao lâu về việc nghỉ phép? Liệu có quy định nào trong pháp luật Việt Nam quy định về số ngày yêu cầu phải thông báo trước từ phía người lao động không? Bộ luật Lao động 2019 không có quy định…

Contact Me on Zalo
+84982682122
WhatsApp chat