Những lưu ý về việc đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động tại Việt Nam

Những lưu ý về đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động, đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động, chấm dứt hợp đồng lao động đơn phương

Do đại dịch Covid-19 bùng phát, nhiều nhân viên đã phải nghỉ việc và nhiều chủ lao động buộc phải sa thải nhân viên để giảm bớt gánh nặng đè nặng trên doanh nghiệp của họ mà không được sự đồng ý của nhân viên. Những trường hợp này được biết đến như đơn phương…

Vấn đề về chấm dứt hợp đồng trái pháp luật

Vấn đề về chấm dứt hợp đồng trái pháp luật, chấm dứt hợp đồng khi NSDLĐ đơn phưng chấm dứt hợp đồng vì dịch bệnh nên phải thu hẹp sản xuất kinh doanh, chấm dứt hợp đồng khi NSDLĐ đơn phưng chấm dứt hợp đồng trái luật với nhân viên, COVID chấm dứt hợp đồng trái pháp luật, chấm dứt hợp đồng trái pháp luật, hợp đồng trái pháp luật

(COVID 19): Trường hợp chấm dứt hợp đồng khi Người sử dụng lao động đơn phưng chấm dứt hợp đồng vì dịch bệnh nên phải thu hẹp sản xuất, kinh doanh đã được quy định theo điểm c khoản 1 Điều 36 của bộ Luật lao động. Đối với trường hợp này, theo điều 41…

+84982682122
WhatsApp chat