Vụ ASANZO: Không Cần Tiêu Chí Made In Vietnam Cũng Kết Luận Được Asanzo Đúng Hay Sai

Gay Cấn Vụ ASANZO: Không Cần Tiêu Chí Made In Vietnam Cũng Kết Luận Được Asanzo Đúng Hay Sai.

Mặc dù pháp luật Việt Nam không quy định cụ thể tỉ lệ nội địa hoá đối với hàng hoá nội địa để được gắn Made In Vietnam. Tuy nhiên, không cần tiêu chí này vẫn có thể kết luận được Asanzo Đúng hay Sai. 1. Quy định chung chung về Made In Vietnam Mặc…

Đúng, sai, phải, trái nhìn từ chuyện Asanzo

Luật sư Phạm Duy Khương, Asanzo Đúng, sai, trái, phải thế nào

(Bài viết của Luật sư Phạm Duy Khương về Asanzo đăng trên Vietnambiz): Để xác định Asanzo đúng hay sai, phụ thuộc vào các vấn đề: Asanzo nhập sản phẩm gì và pháp luật có quy định như thế nào đối với việc ghi xuất xứ đối với sản phẩm như vậy? Ở đây, chúng…

Contact Me on Zalo
+84982682122
WhatsApp chat