Đúng, sai, phải, trái nhìn từ chuyện Asanzo

Luật sư Phạm Duy Khương, Asanzo Đúng, sai, trái, phải thế nào

(Bài viết của Luật sư Phạm Duy Khương về Asanzo đăng trên Vietnambiz): Để xác định Asanzo đúng hay sai, phụ thuộc vào các vấn đề: Asanzo nhập sản phẩm gì và pháp luật có quy định như thế nào đối với việc ghi xuất xứ đối với sản phẩm như vậy? Ở đây, chúng…

Contact Me on Zalo
+84982682122
WhatsApp chat