Vụ ASANZO: Không Cần Tiêu Chí Made In Vietnam Cũng Kết Luận Được Asanzo Đúng Hay Sai

Gay Cấn Vụ ASANZO: Không Cần Tiêu Chí Made In Vietnam Cũng Kết Luận Được Asanzo Đúng Hay Sai.

Mặc dù pháp luật Việt Nam không quy định cụ thể tỉ lệ nội địa hoá đối với hàng hoá nội địa để được gắn Made In Vietnam. Tuy nhiên, không cần tiêu chí này vẫn có thể kết luận được Asanzo Đúng hay Sai. 1. Quy định chung chung về Made In Vietnam Mặc…

Contact Me on Zalo
+84982682122
WhatsApp chat