Những khía cạnh quan trọng trong luật sở hữu trí tuệ sửa đổi, Thực thi quyền SHTT, Bản quyền và các quyền liên quan sửa đổi, Quyền sở hữu công nghiệp sửa đổi

Những khía cạnh quan trọng trong luật sở hữu trí tuệ sửa đổi

Ngày 16/6/2022, Quốc hội Việt Nam đã thông qua việc sửa đổi, bổ sung lần thứ ba một số điều của Luật Sở hữu trí tuệ (Luật SHTT sửa đổi), có hiệu lực từ ngày 01/01/2023.

Trong khi lần sửa đổi đầu tiên được thực hiện vào năm 2009, lần sửa đổi mới nhất là vào năm 2019. Các sửa đổi và bổ sung năm 2022 chính là sửa đổi toàn diện nhất, với hơn 100 điều luật được sửa đổi và bổ sung.

Mục đích của Luật SHTT sửa đổi là đáp ứng yêu cầu thực tiễn về cải cách thủ tục hành chính, bảo đảm thực hiện có hiệu quả các điều ước quốc tế về SHTT trong các Hiệp định Thương mại tự do (FTA) mà Việt Nam đã, đang đàm phán hay ký kết.

Dưới đây là một số khía cạnh quan trọng của luật SHTT sửa đổi.

Thực thi quyền SHTT

Các sửa đổi tập trung vào bốn vấn đề:

 • Sửa đổi, bổ sung các quy định liên quan đến quyền tự bảo vệ của chủ thể quyền (bổ sung quyền áp dụng các biện pháp công nghệ để bảo vệ quyền và quyền thông tin hành chính);
 • Bổ sung cho các trường hợp về bản quyền;
 • Bổ sung các quy định về trách nhiệm pháp lý và quyền miễn trừ, hay miễn trừ cho các công ty cung cấp dịch vụ đại lý đảm bảo việc thực thi bản quyền và các quyền liên quan trong môi trường kỹ thuật số;
 • Bổ sung các biện pháp chủ động ngăn chặn theo yêu cầu của chủ thể quyền để tăng cường kiểm soát hàng giả và tuân thủ các nghĩa vụ quốc tế.

Bản quyền và các quyền liên quan

Luật sửa đổi nhấn mạnh năm điểm quan trọng:

 • Quyền của tác giả, người biểu diễn, nhà sản xuất bản ghi âm/ghi hình, đài truyền hình; chủ sở hữu quyền tác giả, quyền liên quan và các nguyên tắc phân phối tiền bản quyền.
 • Sửa đổi, làm rõ các quy định về giới hạn, miễn trừ đối với quyền tác giả, quyền liên quan để bảo đảm lợi ích giữa chủ thể quyền, cá nhân, tổ chức khai thác và công chúng giải trí.
 • Sửa đổi và làm rõ các quy định đối với tổ chức đại diện tập thể có quyền tác giả, quyền liên quan theo quy định của Bộ luật dân sự và thông lệ quốc tế.
 • Sửa đổi quy định về đăng ký quyền tác giả, quyền liên quan; cấp lại, sửa đổi, chấm dứt hiệu lực Giấy chứng nhận quyền tác giả, quyền liên quan.
 • Việc sửa đổi và làm rõ các quy định về vi phạm quyền tác giả và quyền liên quan nhằm tránh trùng lặp hoặc bỏ sót các hành động đó, đảm bảo thực thi và tuân thủ các điều ước quốc tế.

Quyền sở hữu công nghiệp

Việc sửa đổi tập trung vào sáu vấn đề:

 • Sáng chế: Sửa đổi, bổ sung quy định từ chối cấp văn bằng bảo hộ hoặc hủy bỏ hiệu lực văn bằng độc quyền sáng chế. Sửa đổi, bổ sung quy định về quyền áp dụng, sử dụng sáng chế, kiểu dáng công nghiệp, thiết kế bán dẫn điện kín do ngân sách Nhà nước tạo ra. Bổ sung quy định về cơ chế thẩm định nội dung đơn đăng ký sáng chế theo hình thức thủ tục rút gọn.
 • Kiểu dáng công nghiệp: Sửa đổi quy định về hồ sơ đăng ký kiểu dáng công nghiệp theo hướng đơn giản hóa yêu cầu xác định kiểu dáng. Bổ sung quy định về hoãn công bố đơn kiểu dáng công nghiệp.
 • Nhãn hiệu: Bổ sung các quy định về bảo hộ nhãn hiệu âm thanh. Bổ sung các quy định để quản lý xung đột giữa nhãn hiệu và các vấn đề khác, chẳng hạn như tên giống cây trồng hoặc tên được bảo hộ quyền tác giả và quyền liên quan. Bổ sung các quy định về chấm dứt hiệu lực, hủy bỏ Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu.
 • Chỉ dẫn địa lý: Bổ sung các quy định nhằm làm rõ khả năng bảo hộ các chỉ dẫn địa lý đồng âm. Sửa đổi quy định về quyền của tổ chức được nhà nước ủy quyền quản lý, sử dụng chỉ dẫn địa lý. Bổ sung quy định về quyền đăng ký chỉ dẫn địa lý nước ngoài.
 • Dịch vụ đại diện sở hữu công nghiệp và giám định sở hữu công nghiệp: Sửa đổi, bổ sung quy định theo hướng thuận lợi hơn, tạo sự cạnh tranh trong hoạt động kinh doanh dịch vụ đại diện sở hữu công nghiệp (Phân chia đại diện sở hữu công nghiệp theo lĩnh vực, nới lỏng điều kiện được cấp giấy phép đại diện sở hữu công nghiệp tùy theo lĩnh vực. Sửa đổi quy định về giám định theo hướng phân định rõ phạm vi giữa giám định SHTT và giám định SHTT tư pháp. Làm rõ ý nghĩa dựa trên bằng chứng của kết luận giám định SHTT).
 • Vấn đề thủ tục: Sửa đổi, bổ sung quy định về ý kiến ​​của bên thứ ba theo hướng làm rõ các ý kiến ​​này thành hai luồng (ý kiến ​​tham khảo và ý kiến ​​khách quan) như mô hình của các nước để đẩy nhanh quá trình thẩm định hồ sơ. Bổ sung quy định cụ thể về khiếu nại trong lĩnh vực sở hữu công nghiệp để phù hợp với thực tế giải quyết khiếu nại trong lĩnh vực này (nếu nội dung khiếu nại yêu cầu phúc khảo thì phải nộp phí phúc tra). Không áp dụng thời gian khiếu nại nếu yêu cầu thẩm định lại được yêu cầu; cho phép gửi đơn khiếu nại thông qua cơ quan đại diện SHTT, v.v.).
 • Giống cây trồng: Sửa đổi tập trung bổ sung quy định về tên giống cây trồng, bổ sung quy định về giống cây trồng được phát hiện, lai tạo từ dự án khoa học và công nghệ sử dụng ngân sách nhà nước. Sửa đổi, bổ sung phạm vi quyền đối với giống cây trồng: quyền tạm thời, giới hạn quyền sở hữu của chủ sở hữu và hành vi vi phạm quyền đối với giống cây trồng.

Liên hệ với công ty luật ASL LAW để được hướng dẫn về luật doanh nghiệp, luật lao động, luật sở hữu trí tuệ, luật bất động sản.

  LIÊN HỆ

  Thông tin liên hệ

  Đặt câu hỏi


  Lưu ý: Quý khách vui lòng điền đẩy đủ thông tin vào ô có (*)

  BÀI VIẾT HỮU ÍCH LIÊN QUAN

  Đại diện sở hữu trí tuệDịch vụ đăng ký nhãn hiệu
  Đăng ký nhãn hiệuDịch vụ đăng ký nhãn hiệu quốc tế
  Đăng ký nhãn hiệu quốc tếĐăng ký nhãn hiệu tại Việt Nam
  Đăng ký thương hiệu quốc tếQuy trình đăng ký nhãn hiệu tại Việt Nam
  Thủ tục đăng ký nhãn hiệuQuy trình đăng ký nhãn hiệu
  Đăng ký nhãn hiệu như thế nàoThủ tục đăng ký nhãn hiệu hàng hoá
  Cách thức đăng ký nhãn hiệuDịch vụ đăng ký nhãn hiệu hàng hoá
  Đăng ký nhãn hiệu hàng hoáDịch vụ bảo hộ nhãn hiệu
  Cách thức đăng ký nhãn hiệu hàng hoáDịch vụ đăng ký nhãn hiệu độc quyền
  Thủ tục đăng ký nhãn hiệu độc quyềnĐăng ký nhãn hiệu hàng hoá độc quyền
  Đăng ký nhãn hiệu độc quyềnThủ tục đăng ký nhãn hiệu hàng hoá độc quyền
  Đăng ký nhãn hiệu công ty như thế nàoĐăng ký nhãn hiệu độc quyền như thế nào
  Đăng ký nhãn hiệu mớiĐăng ký thương hiệu độc quyền ở đâu
  Tư vấn đăng ký nhãn hiệuLuật sư sở hữu trí tuệ
  Đăng ký nhãn hiệu công tyĐăng ký nhãn hiệu logo
  Đăng ký sáng chếDịch Vụ đăng ký sáng chế
  Đăng ký độc quyền sáng chếĐăng ký bản quyền tác giả
  Đăng ký bản quyền phần mềmThủ tục đăng ký bản quyền
  Đăng ký bản quyềnĐăng ký bản quyền bài hát
  Công ty luật sở hữu trí tuệĐại diện sở hữu trí tuệ
  ***Dịch Vụ pháp lý khác của Công ty luật ASL LAW***
  Dịch vụ pháp lý thuê ngoài cho doanh nghiệp và StartupĐăng ký nhãn hiệu quốc tế
  Tư vấn đầu tư ra nước ngoài cho doanh nghiệp Việt NamĐăng ký sáng chế
  Tư vấn đầu tư tại Việt Nam cho doanh nghiệp nước ngoài kinh doanh tai Việt NamTư vấn Mua bán sáp nhập doanh nghiệp (M&A)
  Mở công ty tại Việt NamTư vấn tài Chính – Ngân hàng
  Mở văn phòng đại diện tại Việt NamDịch vụ Soạn thảo hợp đồng
  Dịch vụ sở hữu trí tuệPháp lý về lao động và việc làm
  Đăng ký nhãn hiệu tại Việt NamTư vấn giải quyết tranh chấp
  Đăng ký bản quyềnTư vấn nhượng quyền thương mại
  Contact Me on Zalo
  +84982682122
  WhatsApp chat