Những khía cạnh quan trọng trong luật sở hữu trí tuệ sửa đổi

Những khía cạnh quan trọng trong luật sở hữu trí tuệ sửa đổi, Thực thi quyền SHTT, Bản quyền và các quyền liên quan sửa đổi, Quyền sở hữu công nghiệp sửa đổi

Ngày 16/6/2022, Quốc hội Việt Nam đã thông qua việc sửa đổi, bổ sung lần thứ ba một số điều của Luật Sở hữu trí tuệ (Luật SHTT sửa đổi), có hiệu lực từ ngày 01/01/2023. Trong khi lần sửa đổi đầu tiên được thực hiện vào năm 2009, lần sửa đổi mới nhất là…

Contact Me on Zalo
+84982682122
WhatsApp chat