Hướng dẫn Đăng ký sáng chế quốc tế qua PCT, Ưu điểm của việc đăng ký sáng chế quốc tế qua PCT, Đăng ký sáng chế quốc tế qua PCT, Tài liệu cần thiết để đăng ký sáng chế quốc tế qua PCT, Thủ tục đăng ký sáng chế quốc tế qua PCT

Hướng dẫn Đăng ký sáng chế quốc tế qua PCT

Đăng ký sáng chế quốc tế qua PCT như thế nào để tiết kiệm và đúng luật? Bài viết dưới đây sẽ phân tích chi tiết về các phương thức Đăng ký sáng chế quốc tế qua PCT, quy trình Đăng ký sáng chế quốc tế qua PCT, lưu ý và thủ tục Đăng ký sáng chế quốc tế qua PCT để bảo vệ thương hiệu cho doanh nghiệp.

Các phương thức đăng ký sáng chế quốc tế

Hiện nay, doanh nghiệp muốn tiến hành đăng ký sáng chế quốc tế có thể lựa chọn các phương thức sau:

 • Nộp đơn đăng ký sáng chế trực tiếp tại từng quốc gia;
 • Nộp đơn đăng ký sáng chế theo Công ước Paris về Bảo hộ Sở hữu công nghiệp;
 • Nộp đơn đăng ký sáng chế quốc tế qua hiệp ước PCT.

Ưu điểm của việc đăng ký sáng chế quốc tế qua PCT

Hiệp ước Hợp tác Sáng chế (PCT) là một hiệp ước quốc tế về luật sáng chế được ký kết vào năm 1970. PCT cung cấp một thủ tục thống nhất cho việc nộp đơn xin bảo hộ sáng chế tại mỗi quốc gia ký kết. Một đơn xin cấp bằng sáng chế nộp theo PCT được gọi là một đơn quốc tế, hoặc đơn PCT.

Các ưu điểm của việc đăng ký sáng chế quốc tế qua PCT bao gồm:

 • Quyền độc quyền đối với sáng chế ở những thị trường nước ngoài mà người nộp đơn đăng ký. Thông qua việc đăng ký sáng chế quốc tế qua PCT, người nộp đơn có thể có quyền bảo hộ sáng chế và ngăn ngừa các hành vi xâm phạm, ăn cắp sáng chế của mình tại các thị trường mục tiêu mà người nộp đơn chỉ định trong đơn đăng ký qua hiệp ước PCT.
 • Tạo cơ hội tìm kiếm đối tác kinh doanh nước ngoài. Thông qua việc đăng ký sáng chế quốc tế qua PCT, các doanh nghiệp có thể chia sẻ rủi ro và gánh nặng tài chính khi gia nhập thị trường mới bằng cách hợp tác với các đối tác kinh doanh ở nước ngoài, qua việc chuyển giao quyền sử dụng, các thỏa thuận liên doanh hoặc thông qua việc hợp tác nghiên cứu và phát triển,…
 • Giúp đỡ trong việc tạm hoãn chi trả các khoản chi phí lớn. Hiệp ước PCT cho phép các doanh nghiệp nộp đơn có thể tạm hoãn việc chi trả các khoản chi phí lớn liên quan đến việc nộp đơn quốc tế lên đến 30 tháng. Lợi thế này là đặc biệt hữu ích với các doanh nghiệp vừa và nhỏ chưa gom đủ tiền để chi trả cho quá trình đăng ký sáng chế ở các quốc gia chỉ định của họ.
 • Xác định các giải pháp kỹ thuật đã có từ trước để gia tăng tính khả thi của việc đăng ký sáng chế. Doanh nghiệp nộp đơn qua PCT có thể có báo cáo tìm kiếm quốc tế gắn cờ bất kỳ công nghệ nào đã có từ trước. Việc này sẽ giúp người nộp đơn xác định được sáng chế của mình có tính mới, hữu ích và không hiển nhiên hay không nhằm gia tăng cơ hội đăng ký sáng chế thành công.
 • Khả năng chuyển giao quyền sử dụng. Thông qua PCT, chủ sở hữu sáng chế có thể yêu cầu WIPO công bố thông tin về việc họ sẵn sàng chuyển giao quyền sử dụng sáng chế của họ cho các bên quan tâm. Đây là dịch vụ miễn phí và hỗ trợ rất nhiều cho chủ sở hữu sáng chế và cả các doanh nghiệp khác mong muốn tiếp cận đến các sáng chế đã được bảo hộ độc quyền.

Tài liệu cần thiết để đăng ký sáng chế quốc tế qua PCT

Tài liệu cần thiết để đăng ký sáng chế quốc tế qua PCT bao gồm các loại:

Đơn PCT có nguồn gốc tại Việt Nam

 • Tờ khai đơn PCT có nguồn gốc Việt Nam;
 • Bản mô tả gồm phần mô tả, yêu cầu bảo hộ, chú thích cho các hình vẽ và tóm tắt;
 • Giấy ủy quyền (nếu cần);
 • Chứng từ nộp phí, lệ phí.

Đơn PCT có chỉ định Việt Nam

 • Tờ khai yêu cầu đăng ký sáng chế theo mẫu (không in);
 • Bản sao đơn quốc tế;
 • Bản dịch tiếng Việt của đơn quốc tế bao gồm bản mô tả, phần mô tả, yêu cầu bảo hộ, chú thích cho các hình vẽ và tóm tắt;
 • Giấy ủy quyền (nếu cần);
 • Bản sao chứng từ nộp phí, lệ phí.

Đơn PCT có chọn Việt Nam

 • Tờ khai yêu cầu đăng ký sáng chế theo mẫu (Mẫu 01-SC quy định tại Phụ lục A của Thông tư 16/2016/TT-BKHCN);
 • Bản dịch tiếng Việt của đơn quốc tế bao gồm bản mô tả, phần mô tả, yêu cầu bảo hộ, chú thích cho các hình vẽ và tóm tắt;
 • Bản dịch tiếng Việt cho các phụ lục báo cáo thẩm định sơ bộ quốc tế;
 • Giấy ủy quyền (Nếu cần);
 • Bản sao chứng từ nộp phí, lệ phí.

Thủ tục đăng ký sáng chế quốc tế qua PCT

Thủ tục đăng ký sáng chế quốc tế qua PCT sẽ bao gồm các bước sau:

Tra cứu sáng chế (Tùy chọn)

Trước khi nộp đơn đăng ký sáng chế quốc tế qua PCT, người nộp đơn nên tiến hành tra cứu sáng chế trước để tìm hiểu xem các sáng chế giống hệt hoặc tương tự đã tồn tại (hoặc đang chờ xử lý) ở các thị trường mục tiêu của người nộp đơn hay chưa.

Rõ ràng việc tra cứu sáng chế là không bắt buộc. Tuy nhiên, thông qua việc tra cứu sáng chế sẽ giúp người nộp đơn biết tính khả dụng của sáng chế trước khi chính thức nộp đơn đăng ký sáng chế.

Không chỉ giúp người nộp đơn giảm thiểu rủi ro và tiết kiệm thời gian, công sức khi đăng ký sáng chế, kết quả tra cứu sáng chế còn giúp người nộp đơn có thể đánh giá khả năng bảo hộ của sáng chế dự định đăng ký, để rồi từ đó quyết định phương án, chiến lược tiến hành đăng ký sáng chế tiếp theo.

Người nộp đơn có thể tra cứu cơ sở dữ liệu về sáng chế trực tiếp tại cơ sở dữ liệu của từng quốc gia dự định đăng ký và/hoặc tra cứu cơ sở dữ liệu về sáng chế của WIPO tại đây.

Đăng ký sáng chế quốc tế tại Mỹ Châu Âu Nhật Bản Hàn Quốc Trung Quốc Đài Loan Hàn Quốc như thế nào, đăng ký sáng chế PCT
Đăng ký sáng chế quốc tế PCT

Nộp đơn đăng ký sáng chế quốc tế qua PCT

Người nộp đơn nộp đơn đăng ký sáng chế lên Cơ quan có thẩm quyền tiếp nhận đơn đăng ký sáng chế quốc tế (Cơ quan này tại Việt Nam là Cục Sở hữu trí tuệ). Sau đó, Cục SHTT sẽ:

 • Tiếp nhận đơn quốc tế có xuất xứ tại Việt Nam;
 • Thu phí gửi đơn quốc tế và thông báo cho người nộp đơn các khoản phí phải nộp theo quy định cho Văn phòng quốc tế và Văn phòng tìm kiếm quốc tế theo Hiệp ước hợp tác về sáng chế – PCT;
 • Kiểm tra xem các khoản phí có được thanh toán đúng hạn hay không;
 • Kiểm tra và xử lý đơn quốc tế có xuất xứ tại Việt Nam theo Hiệp định;
 • Xác định đối tượng cần bảo vệ: Đối với đối tượng yêu cầu bảo vệ trong đơn thuộc bí mật quốc gia thì không thực hiện các bước tiếp theo và hoàn trả phí cho người nộp đơn, trừ phí gửi, sao đơn quốc tế;
 • Gửi một bản (bản sao hồ sơ) đơn quốc tế có nguồn gốc tại Việt Nam cho Văn phòng quốc tế và một bản khác (bản tra cứu) cho Văn phòng tra cứu quốc tế;
 • Gửi và nhận thư đến/từ người nộp đơn và Văn phòng Quốc tế.

Công bố quốc tế

Ngay say khi hết hạn 18 tháng kể từ ngày đơn đăng ký sáng chế quốc tế qua PCT được nộp, nội dung của đơn quốc tế sẽ được công bố với thế giới trên Công báo của PCT (PCT Gazette).

Xử lý đơn trong giai đoạn quốc gia

Sau khoảng 30 tháng kể từ ngày nộp đơn sớm nhất, doanh nghiệp nộp đơn có thể tiếp tục việc yêu cầu cấp bằng độc quyền sáng chế trước Cơ quan SHTT quốc gia được chỉ định. Qua đó, đơn sáng chế yêu cầu bảo hộ sẽ được thẩm định hình thức và thẩm định nội dung theo luật Sở hữu trí tuệ, luật sáng chế và quy trình thẩm định thực tế riêng biệt của từng quốc gia. Cuối cùng, người nộp đơn sẽ được thông báo về kết quả về khả năng đăng ký sáng chế từ từng cơ quan Sở hữu trí tuệ của từng quốc gia khác nhau.

Những đối tượng nào có thể được bảo hộ sáng chế tại quốc tế?

Nhìn chung đối tượng được bảo hộ sáng chế giữa các quốc gia khả tương đồng nhau, trừ một số quốc gia cho phép bảo hộ sáng chế đối với Công dụng mới của một sản phẩm, hợp chất đã biết (new use).

Đối tượng được bảo hộ sáng chế có thể gồm những đối tượng sau:

(i) Sản phẩm:

 • sản phẩm dưới dạng vật thể, ví dụ dụng cụ, máy móc, thiết bị, linh kiện, mạch điện…, được thể hiện bằng tập hợp các thông tin xác định một sản phẩm nhân tạo được đặc trưng bởi các dấu hiệu (đặc điểm) kỹ thuật về kết cấu, sản phẩm đó có chức năng (công dụng) như một phương tiện nhằm đáp ứng nhu cầu nhất định của con người; hoặc
 • sản phẩm dưới dạng chất (gồm đơn chất, hợp chất và hỗn hợp chất), ví dụ vật liệu, chất liệu, thực phẩm, dược phẩm…, được thể hiện bằng tập hợp các thông tin xác định một sản phẩm nhân tạo được đặc trưng bởi các dấu hiệu (đặc điểm) kỹ thuật về sự hiện diện, tỷ lệ và trạng thái của các phần tử, có chức năng (công dụng) như một phương tiện nhằm đáp ứng nhu cầu nhất định của con người; hoặc sản phẩm dưới dạng vật liệu sinh học, ví dụ gen, thực vật/động vật biến đổi gen…, được thể hiện bằng tập hợp các thông tin về một sản phẩm chứa thông tin di truyền bị biến đổi dưới tác động của con người, có khả năng tự tái tạo;
Đối tượng được bảo hộ dưới dạng sáng chế
Đối tượng được bảo hộ dưới dạng sáng chế

(ii) Quy trình hay phương pháp (quy trình sản xuất; phương pháp chẩn đoán, dự báo, kiểm tra, xử lý, v.v.):

Được thể hiện bằng một tập hợp các thông tin xác định cách thức tiến hành một quá trìn, một công việc cụ thể được đặc trưng bởi các dấu hiệu (đặc điểm) về trình tự, thành phần tham gia, biện pháp, phương tiện thực hiện các thao tác nhằm đạt được mục đích nhất định.

Đối tượng được bảo hộ sáng chế
Đối tượng được bảo hộ sáng chế: quy trình

( iii) Công dụng mới của một sản phẩm, hợp chất đã biết (new use)

Đối tượng này chỉ được chấp nhận tại một số quốc gia nhất định và còn gây nhiều tranh cãi.

Tại Sao Lại Sử Dụng Dịch Vụ Đăng Ký Sáng Chế Quốc Tế PCT Của ASL LAW?

 • Uy tín của Hãng luật đăng ký nhãn hiệu quốc tế đã được khẳng định.
 • ASL LAW được Legal500 xếp hạng là công ty sở hữu trí tuệ hàng đầu Việt Nam, đặc trưng bởi khả năng đăng ký nhãn hiệu ra quốc tế, thông qua mạng lưới liên kết rộng khắp. Legal500 2021 đã bình luận về công ty Luật ASL LAW như sau: “Tại Công ty Luật ASL LAW, Luật sư điều hành đồng thời cũng là ‘luật sư ngôi sao’ Phạm Duy Khương đã có hơn mười năm kinh nghiệm trong các vấn đề thực thi Sở hữu trí tuệ. ASL LAW xử lý đầy đủ các dịch vụ bao gồm xác lập nhãn hiệu, đăng ký nhãn hiệu quốc tế và xác lập quyền cho khách hàng hoạt động trong lĩnh vực bất động sản và sản phẩm tiêu dùng. ASL LAW có hoạt động xuyên biên giới và có các liên minh được thành lập trên các khu vực tài phán ASEAN khác bao gồm Brazil, Campuchia và Myanmar.”
 • WTR: “Luật sư Phạm Duy Khương là một chuyên gia tư vấn xuất sắc về đăng ký nhãn hiệu, thực thi nhãn hiệu cũng như là về Nhượng quyền thương mại.”
 • Phí phù hợp với doanh nghiệp: không chỉ đảm bảo doanh nghiệp được cung cấp dịch vụ đăng ký nhãn hiệu hiệu quả, ASL LAW còn đảm bảo phương án kinh phí hiệu quả, phù hợp nhất với doanh nghiệp.

Liên hệ với công ty luật ASL LAW để được hướng dẫn về luật doanh nghiệp, luật lao động, luật sở hữu trí tuệ.

  LIÊN HỆ

  Thông tin liên hệ

  Đặt câu hỏi


  Lưu ý: Quý khách vui lòng điền đẩy đủ thông tin vào ô có (*)

  BÀI VIẾT HỮU ÍCH LIÊN QUAN

  Đại diện sở hữu trí tuệDịch vụ đăng ký nhãn hiệu
  Đăng ký nhãn hiệuDịch vụ đăng ký nhãn hiệu quốc tế
  Đăng ký nhãn hiệu quốc tếĐăng ký nhãn hiệu tại Việt Nam
  Đăng ký thương hiệu quốc tếQuy trình đăng ký nhãn hiệu tại Việt Nam
  Thủ tục đăng ký nhãn hiệuQuy trình đăng ký nhãn hiệu
  Đăng ký nhãn hiệu như thế nàoThủ tục đăng ký nhãn hiệu hàng hoá
  Cách thức đăng ký nhãn hiệuDịch vụ đăng ký nhãn hiệu hàng hoá
  Đăng ký nhãn hiệu hàng hoáDịch vụ bảo hộ nhãn hiệu
  Cách thức đăng ký nhãn hiệu hàng hoáDịch vụ đăng ký nhãn hiệu độc quyền
  Thủ tục đăng ký nhãn hiệu độc quyềnĐăng ký nhãn hiệu hàng hoá độc quyền
  Đăng ký nhãn hiệu độc quyềnThủ tục đăng ký nhãn hiệu hàng hoá độc quyền
  Đăng ký nhãn hiệu công ty như thế nàoĐăng ký nhãn hiệu độc quyền như thế nào
  Đăng ký nhãn hiệu mớiĐăng ký thương hiệu độc quyền ở đâu
  Tư vấn đăng ký nhãn hiệuLuật sư sở hữu trí tuệ
  Đăng ký nhãn hiệu công tyĐăng ký nhãn hiệu logo
  Đăng ký sáng chếDịch Vụ đăng ký sáng chế
  Đăng ký độc quyền sáng chếĐăng ký bản quyền tác giả
  Đăng ký bản quyền phần mềmThủ tục đăng ký bản quyền
  Đăng ký bản quyềnĐăng ký bản quyền bài hát
  Công ty luật sở hữu trí tuệĐại diện sở hữu trí tuệ
  ***Dịch Vụ pháp lý khác của Công ty luật ASL LAW***
  Dịch vụ pháp lý thuê ngoài cho doanh nghiệp và StartupĐăng ký nhãn hiệu quốc tế
  Tư vấn đầu tư ra nước ngoài cho doanh nghiệp Việt NamĐăng ký sáng chế
  Tư vấn đầu tư tại Việt Nam cho doanh nghiệp nước ngoài kinh doanh tai Việt NamTư vấn Mua bán sáp nhập doanh nghiệp (M&A)
  Mở công ty tại Việt NamTư vấn tài Chính – Ngân hàng
  Mở văn phòng đại diện tại Việt NamDịch vụ Soạn thảo hợp đồng
  Dịch vụ sở hữu trí tuệPháp lý về lao động và việc làm
  Đăng ký nhãn hiệu tại Việt NamTư vấn giải quyết tranh chấp
  Đăng ký bản quyềnTư vấn nhượng quyền thương mại
  Contact Me on Zalo
  +84366667697
  WhatsApp chat