Hướng dẫn Đăng ký sáng chế quốc tế qua PCT

Hướng dẫn Đăng ký sáng chế quốc tế qua PCT, Ưu điểm của việc đăng ký sáng chế quốc tế qua PCT, Đăng ký sáng chế quốc tế qua PCT, Tài liệu cần thiết để đăng ký sáng chế quốc tế qua PCT, Thủ tục đăng ký sáng chế quốc tế qua PCT

Đăng ký sáng chế quốc tế qua PCT như thế nào để tiết kiệm và đúng luật? Bài viết dưới đây sẽ phân tích chi tiết về các phương thức Đăng ký sáng chế quốc tế qua PCT, quy trình Đăng ký sáng chế quốc tế qua PCT, lưu ý và thủ tục Đăng ký…

Phí đăng ký sáng chế hết bao nhiêu?

Phí đăng ký sáng chế độc quyền hết bao nhiêu

Một điều rất quan trọng đối với người nộp đơn đăng ký sáng chế đó chính là xác định xem phí đăng ký sáng chế hết bao nhiêu để có sự chuẩn bị tương ứng, tránh trường hợp phải bỏ đơn đăng ký sáng chế giữa chừng. Phí đăng ký sáng chế sẽ được chia…

Thủ tục đăng ký sáng chế độc quyền tại Việt Nam như thế nào?

Cách thức đăng ký sáng chế độc quyền tại Việt Nam

Thủ tục đăng ký sáng chế tại Việt Nam bao gồm 04 bước chính: Nộp đơn đăng ký sáng chế, xét nghiệm hình thức, công bố đơn và xét nghiệm nội dung sáng chế. Bước 1: Nộp đơn đăng ký sáng chế Hồ sơ đăng ký sáng chế gồm: Tờ khai đăng ký sáng chếGiấy…

Mẫu bằng độc quyền sáng chế như thế nào?

mẫu bằng độc quyền sáng chế, đăng ký sáng chế, dịch vụ đăng ký sáng chế

Sáng chế sau khi đáp ứng các tiêu chuẩn bảo hộ độc quyền sáng chế sẽ được cấp Bằng độc quyền sáng chế. Vậy mẫu Bằng độc quyền sáng chế như thế nào? Trong khoảng thời gian từ 24-36 tháng kể từ thời điểm nộp đơn đăng ký sáng chế nếu sáng chế đáp ứng…

Quyết định 1068/QĐ-Ttg: Phê duyệt chiến lược sở hữu trí tuệ đến năm 2030

TT chính phủ Nguyễn Xuân Phúc vừa ký Quyết định phê duyệt chiến lược sở hữu trí tuệ đến năm 2030. Dưới đây là một số nội dung chính của Quyết định này. 1. Mục tiêu Đến năm 2030 Việt Nam thuộc nhóm dẫn đầu về trình độ sáng tạo, bảo hộ khai thác quyền sở…

+84982682122