Các trường hợp miễn trừ trách nhiệm khi bị ảnh hưởng bởi trường hợp bất khả kháng, trường hợp bất khả kháng, bất khả kháng do COVID, COVID và trường hợp bất khả kháng, miễn trừ trách nhiệm do bất khả kháng

COVID 19: Các trường hợp miễn trừ trách nhiệm khi bị ảnh hưởng bởi sự kiện bất khả kháng

COVID 19: Theo quy định của pháp luật Việt Nam, khi gặp trường hợp bất khả kháng có miễn trách nhiệm cho bên bị ảnh hưởng đối với những tổn thất và thiệt hại đối với trường hợp vỡ nợ do Trường hợp bất khả kháng đó gây ra hay không? Bên bị ảnh hưởng có dự kiến thực hiện các bước để giảm thiểu thiệt hại của mình để được miễn trách nhiệm không?

Theo quy định của Việt Nam, một sự kiện bất khả kháng có thể miễn trừ hoàn toàn trách nhiệm cho những mất mát và thiệt hại vì những lỗi của bên vi phạm gây ra bởi sự kiện bất khả kháng này, cụ thể được quy định tại khoản 2 điều 351 BLDS quy định rằng: Trường hợp bên có nghĩa vụ không thực hiện đúng nghĩa vụ do sự kiện bất khả kháng thì không phải chịu trách nhiệm dân sự, trừ trường hợp có thỏa thuận khác hoặc pháp luật có quy định khác.

Vì vậy, ngoại trừ có thỏa thuận khác hay pháp luật có quy định những trường hợp đặc biệt mà khi đó sự kiện bất khả kháng xảy ra bên vi phạm vẫn phải thực hiện trách nhiệm dân sự, thì khi lỗi của bên vi phạm là do sự kiện bất khả kháng thì bên vi phạm có thể được miễn trừ hoàn toàn trách nhiệm dân sư. Bên cạnh đó, khoản 1 điều 294 Luật Thương mại cũng quy định rằng bên vi phạm hợp đồng được miễn trách nhiệm khi xảy ra sự kiện bất khả kháng.

Tóm lại, ngoại trừ việc hợp đồng giữa bên vi phạm và bên bị vi phạm có thỏa thuận về những trách nhiệm  mà bên vi phạm phải làm dù sự kiện bất khả kháng xảy ra, bên vi phạm sẽ được miễn trừ toàn bộ trách nhiệm cho những thiệt hại và mất mát bởi lỗi của bên vi phạm nhưng do sự kiện bất khả kháng.

Hạn chế mất mát của bên vi phạm

Tuy nhiên, bên vi phạm vẫn được thực hiện các bước cần thiết để hạn chế những mất mát của bên bị vi phạm. Bởi vì một trong những điều kiện một sự kiện phải đáp ứng để được coi là sự kiện bất khả kháng đó là các bên phải thực hiện hết các bước cần thiết để khắc phục hậu quả do sự kiện đó gây ra. Vì vậy, dù được miễn trừ trách nhiệm khi lỗi của bên vi phạm là do sự kiện bất khả kháng, thì bên vi phạm nên thực hiện các bước cần thiết để hạn chế những thiệt hại và mất mát cho bên bị vi phạm.

Liên hệ với công ty luật ASL LAW để được vấn về luật doanh nghiệp và tư vấn luật về lao động và việc làm.

  LIÊN HỆ

  Thông tin liên hệ

  Đặt câu hỏi


  Lưu ý: Quý khách vui lòng điền đẩy đủ thông tin vào ô có (*)

  BÀI VIẾT HỮU ÍCH LIÊN QUAN

  Đại diện sở hữu trí tuệDịch vụ đăng ký nhãn hiệu
  Đăng ký nhãn hiệuDịch vụ đăng ký nhãn hiệu quốc tế
  Đăng ký nhãn hiệu quốc tếĐăng ký nhãn hiệu tại Việt Nam
  Đăng ký thương hiệu quốc tếQuy trình đăng ký nhãn hiệu tại Việt Nam
  Thủ tục đăng ký nhãn hiệuQuy trình đăng ký nhãn hiệu
  Đăng ký nhãn hiệu như thế nàoThủ tục đăng ký nhãn hiệu hàng hoá
  Cách thức đăng ký nhãn hiệuDịch vụ đăng ký nhãn hiệu hàng hoá
  Đăng ký nhãn hiệu hàng hoáDịch vụ bảo hộ nhãn hiệu
  Cách thức đăng ký nhãn hiệu hàng hoáDịch vụ đăng ký nhãn hiệu độc quyền
  Thủ tục đăng ký nhãn hiệu độc quyềnĐăng ký nhãn hiệu hàng hoá độc quyền
  Đăng ký nhãn hiệu độc quyềnThủ tục đăng ký nhãn hiệu hàng hoá độc quyền
  Đăng ký nhãn hiệu công ty như thế nàoĐăng ký nhãn hiệu độc quyền như thế nào
  Đăng ký nhãn hiệu mớiĐăng ký thương hiệu độc quyền ở đâu
  Tư vấn đăng ký nhãn hiệuLuật sư sở hữu trí tuệ
  Đăng ký nhãn hiệu công tyĐăng ký nhãn hiệu logo
  Đăng ký sáng chếDịch Vụ đăng ký sáng chế
  Đăng ký độc quyền sáng chếĐăng ký bản quyền tác giả
  Đăng ký bản quyền phần mềmThủ tục đăng ký bản quyền
  Đăng ký bản quyềnĐăng ký bản quyền bài hát
  Công ty luật sở hữu trí tuệĐại diện sở hữu trí tuệ
  ***Dịch Vụ pháp lý khác của Công ty luật ASL LAW***
  Dịch vụ pháp lý thuê ngoài cho doanh nghiệp và StartupĐăng ký nhãn hiệu quốc tế
  Tư vấn đầu tư ra nước ngoài cho doanh nghiệp Việt NamĐăng ký sáng chế
  Tư vấn đầu tư tại Việt Nam cho doanh nghiệp nước ngoài kinh doanh tai Việt NamTư vấn Mua bán sáp nhập doanh nghiệp (M&A)
  Mở công ty tại Việt NamTư vấn tài Chính – Ngân hàng
  Mở văn phòng đại diện tại Việt NamDịch vụ Soạn thảo hợp đồng
  Dịch vụ sở hữu trí tuệPháp lý về lao động và việc làm
  Đăng ký nhãn hiệu tại Việt NamTư vấn giải quyết tranh chấp
  Đăng ký bản quyềnTư vấn nhượng quyền thương mại
  Contact Me on Zalo
  +84366667697
  WhatsApp chat