Đăng ký sáng chế quốc tế tại Mỹ Châu Âu Nhật Bản Hàn Quốc Trung Quốc Đài Loan Hàn Quốc như thế nào, đăng ký sáng chế PCT

Đăng ký sáng chế quốc tế: Mỹ, Châu Âu, Nhật Bản, Trung Quốc, Hàn Quốc, PCT như thế nào?

Đăng ký sáng chế quốc tế đang trở thành một như cầu cấp thiết đối với doanh nghiệp, nhà sáng chế Việt Nam. Đặc biệt là đăng ký bảo hộ chế quốc tế tại Mỹ (USPTO), Châu ÂU (EPO), Nhật Bản, Trung Quốc, Hàn Quốc hay đăng ký sáng chế qua hệ thống PCT. Câu hỏi đặt ra là đăng ký sáng chế quốc tế như thế nào để đảm bảo hiệu quả về mặt kinh tế và thời gian?

XU THẾ ĐĂNG KÝ SÁNG CHẾ QUỐC TẾ

Theo thống kê của Tổ chức sở hữu trí tuệ quốc tế WIPO, số lượng đơn đăng ký sáng chế quốc tế có nguồn gốc từ Việt Nam những năm gần đây đã có sự tăng trưởng rõ rệt. Điều này cho thấy doanh nghiệp Việt Nam, nhà sáng chế Việt Nam đã bắt đầu muốn khẳng định sản phẩm sáng tạo của mình không chỉ trong phạm vi Việt Nam mà còn ở phạm vi quốc tế. Chủ thể đăng ký sáng chế bao gồm doanh nghiệp, các trường đại học và trong nhiều trường hợp là các cá nhân.

Số lượng nộp đơn sáng chế tại Việt Nam từ năm 2009 đến 2018Số lượng nộp đơn sáng chế tại Việt Nam từ năm 2009 đến 2018

VÌ SAO PHẢI CẦN PHẢI ĐĂNG KÝ SÁNG CHẾ QUỐC TẾ

Có nhiều nguyên nhân khác nhau, tuy nhiên, nguyên nhân chính có thể kể đến ở gây gồm:

 • Muốn mở rộng phạm vi bảo hộ sáng chế sang nước mà doanh nghiệp, cá nhân nhà sáng chế đang có mối quan hệ thương mại, hoặc sẽ có mối quan hệ thương mại trong tương lai.
 • Đăng ký sáng chế quốc tế để được độc quyền tại một số thị trường nhất định, qua đó có thể bán lại quyền khai thác sáng chế đó trong tương lai cho một bên khác.
 • Đăng ký sáng chế quốc tế để nhằm mục đích tăng chỉ đổi mới sáng tạo cho doanh nghiệp hay để khẳng định vị thế khoa học của nhà sáng chế.

CÁC QUỐC GIA ĐĂNG KÝ SÁNG CHẾ QUỐC TẾ PHỔ BIẾN ĐỔI VỚI DOANH NGHIỆP, NHÀ SÁNG CHẾ VIỆT NAM

Việc lựa chọn danh sách quốc gia mở rộng phạm vi bảo hộ sáng chế sang phụ thuộc đa phần vào mối quan hệ thương mại đang và sẽ có giữa chủ sở hữu sáng chế đó và quốc gia hướng đến. Theo đó, dưới đây là một số quốc gia “ưu thích” của Việt Nam:

 • Đăng ký sáng chế tại Mỹ (USPTO)
 • Đăng ký sáng chế tại Châu Âu (EPO) + Đăng ký sáng chế tại Nhật Bản
 • Đăng ký sáng chế tại Hàn Quốc
 • Đăng ký sáng chế tại Trung Quốc
 • Đăng ký sáng chế tại Úc
 • Đăng ký sáng chế tại Đài Loan

CÁCH THỨC ĐĂNG KÝ SÁNG CHẾ QUỐC TẾ NHƯ THẾ NÀO?

 • Doanh nghiệp, cá nhân có thể lựa chọn mộ trong những phương thức sau để đăng ký sáng chế đi quốc tế:
 • Đăng ký trực tiếp sáng chế tại nước mình muốn đăng bảo hộ sáng chế. Ví dụ, doanh nghiệp muốn đăng ký sáng chế tại Mỹ có thể nộp trực tiếp sáng chế đó tại Mỹ. Việc nộp có thể được thực hiện qua Công ty luật sở hữu trí tuệ.
 • + Đăng ký qua Công ước Paris. Công ước Paris cho phép sau khi doanh nghiệp, cá nhân nộp đơn đăng ký sáng chế tại Việt Nam có thể nộp đơn đăng ký sáng chế này sang nước khác mà vẫn được giữ ngày nộp đơn đầu tiên tại Việt Nam. Thời hạn để nộp đơn sáng chế sang nước khác như vậy là trong vòng 12 tháng kể từ ngày nộp đơn đăng ký sáng chế tại Việt Nam.
 • Đăng ký sáng chế qua PCT: Đây là phương án “câu” thời gian tuyệt vời cho người nộp đơn sáng chế để có đủ thời gian nghiên cứu đâu mới là quốc gia người nộp đơn đăng ký sáng chế thật sự muốn mở rộng phạm vi bảo hộ sang. Đăng ký sáng chế qua PCT cho phép người nộp đơn có một khoảng thời gian từ 30-34 tháng (tuỳ từng quốc gia) để chỉ định vào quốc gia đó. Điều này là hết sức quan trọng với người nộp đơn đăng ký sáng chế bởi người nộp đơn sáng chế sẽ sử dụng đúng và chính xác hơn nguồn kinh phí đăng ký sáng chế. Nghĩa là chỉ đăng ký sáng chế ở những quốc gia có đối tác quan tâm hoặc người nộp đơn có mối quan hệ thương mại.

ĐIỀU KIỆN BẢO HỘ SÁNG CHẾ QUỐC TẾ NHƯ THẾ NÀO?

Nhìn chung điều kiện bảo hộ sáng chế của các nước trên thế giới tương đối giống nhau, đều đỏi hỏi sáng chế phải đáp ứng những yêu cầu sau:

 • Tính mới
 • Tính sáng tạo
 • Khả năng áp dụng công nghiệp hoặc tính hữu ích

Yêu cầu về tính mới, tính sáng tạo là phải mới trên phạm vi trên toàn thế giới.

THỜI GIAN ĐĂNG KÝ SÁNG CHẾ MẤT BAO LÂU?

Nếu không thoả thuận riêng giữa các nước về cơ chế xét nghiệm nhanh (Ví dụ như cơ chế xét nghiệm nhanh giữa Việt Nam với Hàn Quốc, Việt Nam với Nhật Bản) thì thời gian xét nghiệm sáng chế tại mỗi quốc gia sẽ mất từ 24 đến 40 tháng. Thông thường thì các quốc gia như Mỹ, Châu Âu đáp ứng khá đúng và nhanh về mặt thời gian đăng ký sáng chế. Các quốc gia khác thời gian đăng ký bị kéo dài và tuỳ thuộc vào từng trường hợp.

CÁC GIAI ĐOẠN XÉT NGHIỆM SÁNG CHẾ QUỐC TẾ

Dù bạn đăng ký sáng chế tại Mỹ hay đăng ký sáng chế tại Châu Âu, Trung Quốc, Đài Loan thì sáng chế của sẽ trải qua các giai đoạn như sau:

 • Giai đoạn thẩm định hình thức
 • Công bố đơn đăng ký sáng chế
 • Giai đoạn thẩm định nội dung: Xem xét khả năng cấp độc quyền sáng chế của đối tượng do người nộp đơn đăng ký sáng chế nộp. Việc đánh giá sẽ xem xét liệu sáng chế có đáp ứng tiêu chuẩn về tính mới, tính sáng tạo và khả năng áp dụng công nghiệp (tính hữu ích) hay không.

Thời gian xét nghiệm nội dung có thể được đẩy nhanh nếu như người nộp đơn bổ sung được Kết quả xét nghiệm sơ bộ của một tổ chức sở hữu trí tuệ khác đưa ra.

 • Cấp bằng độc quyền sáng chế. Sáng chế sau khi được cấp sẽ có thời hạn trong một khoảng thời gian nhất định (15 hoặc 20 năm) và sẽ phải nộp đơn duy trì sáng chế thường niên. Một số quốc gia yêu cầu người nộp đơn sáng chế phải nộp phí duy trì ngay từ giai đoạn nộp đơn thay vì đợi đến khi được cấp bằng.
Mẫu bằng độc quyền sáng chế tại Mỹ
Mẫu bằng độc quyền sáng chế tại Mỹ

NHỮNG ĐỐI TƯỢNG NÀO CÓ THỂ ĐƯỢC BẢO HỘ SÁNG CHẾ TẠI QUỐC TẾ?

Nhìn chung đối tượng được bảo hộ sáng chế giữa các quốc gia khả tương đồng nhau, trừ một số quốc gia cho phép bảo hộ sáng chế đối với Công dụng mới của một sản phẩm, hợp chất đã biết (new use).

Đối tượng được bảo hộ sáng chế có thể gồm những đối tượng sau:

(i) Sản phẩm:

 • sản phẩm dưới dạng vật thể, ví dụ dụng cụ, máy móc, thiết bị, linh kiện, mạch điện…, được thể hiện bằng tập hợp các thông tin xác định một sản phẩm nhân tạo được đặc trưng bởi các dấu hiệu (đặc điểm) kỹ thuật về kết cấu, sản phẩm đó có chức năng (công dụng) như một phương tiện nhằm đáp ứng nhu cầu nhất định của con người; hoặc
 • sản phẩm dưới dạng chất (gồm đơn chất, hợp chất và hỗn hợp chất), ví dụ vật liệu, chất liệu, thực phẩm, dược phẩm…, được thể hiện bằng tập hợp các thông tin xác định một sản phẩm nhân tạo được đặc trưng bởi các dấu hiệu (đặc điểm) kỹ thuật về sự hiện diện, tỷ lệ và trạng thái của các phần tử, có chức năng (công dụng) như một phương tiện nhằm đáp ứng nhu cầu nhất định của con người; hoặc sản phẩm dưới dạng vật liệu sinh học, ví dụ gen, thực vật/động vật biến đổi gen…, được thể hiện bằng tập hợp các thông tin về một sản phẩm chứa thông tin di truyền bị biến đổi dưới tác động của con người, có khả năng tự tái tạo;
Đối tượng được bảo hộ dưới dạng sáng chế
Đối tượng được bảo hộ dưới dạng sáng chế

(ii) Quy trình hay phương pháp (quy trình sản xuất; phương pháp chẩn đoán, dự báo, kiểm tra, xử lý, v.v.):

Được thể hiện bằng một tập hợp các thông tin xác định cách thức tiến hành một quá trìn, một công việc cụ thể được đặc trưng bởi các dấu hiệu (đặc điểm) về trình tự, thành phần tham gia, biện pháp, phương tiện thực hiện các thao tác nhằm đạt được mục đích nhất định.

Đối tượng được bảo hộ sáng chế
Đối tượng được bảo hộ sáng chế: quy trình

( iii) Công dụng mới của một sản phẩm, hợp chất đã biết (new use)

Đối tượng này chỉ được chấp nhận tại một số quốc gia nhất định và còn gây nhiều tranh cãi.

ASL LAW CÓ HỖ TRỢ NỘP ĐƠN ĐĂNG KÝ SÁNG CHẾ QUỐC TẾ KHÔNG?

– Tiết kiệm ngân sách: Luật sư sáng chế của đại diện sở hữu trí tuệ ASL LAW luôn cố gắng đưa ra phương thức đăng ký sáng chế quốc tế hiệu quả nhất cho người nộp đơn sáng chế.

– Dịch thuật nhiều ngôn ngữ: Chúng tôi có thể cung cấp bản dịch của các ngôn ngữ sau:

Tiếng Việt sang tiếng Anh, tiếng Nhật, tiếng Hàn, tiếng Trung và tiếng Đài Loan (ngược lại) Tiếng Anh sang tiếng Khmer hoặc tiếng Lào (Ngược lại)

– Luật sư sáng chế chuyên ngành trong các lĩnh vực kỹ thuật khác nhau.

– Luật sư sáng chế của ASL LAW hiểu được tính thương mại của sáng chế và có khả năng tư vấn về đăng ký sáng chế tại các quốc gia sau đây:

 • Đăng ký sáng chế quốc tế tại Mỹ
 • Đăng ký sáng chế quốc tế tại Châu Âu Đăng ký sáng chế tại Úc
 • Đăng ký sáng chế quốc tế tại Trung Quốc Đăng ký sáng chế tại Nhật Bản
 • Đăng ký sáng chế quốc tế tại Hàn Quốc Đăng ký sáng chế tại Anh
 • Đăng ký sáng chế quốc tế tại Đài Loan
 • Đăng ký sáng chế quốc tế tại Singapore
 • Đăng ký sáng chế quốc tế tại Ấn Độ
 • Đăng ký sáng chế quốc tế tại Campuchia
 • Đăng ký sáng chế quốc tế tại Thái Lan, Malaysia, Indonesia Đăng ký sáng chế tại Trung Đông (UAE, Qatar, ISRAEL).

LIÊN HỆ

  LIÊN HỆ

  Thông tin liên hệ

  Đặt câu hỏi


  Lưu ý: Quý khách vui lòng điền đẩy đủ thông tin vào ô có (*)

  BÀI VIẾT HỮU ÍCH LIÊN QUAN

  Đại diện sở hữu trí tuệDịch vụ đăng ký nhãn hiệu
  Đăng ký nhãn hiệuDịch vụ đăng ký nhãn hiệu quốc tế
  Đăng ký nhãn hiệu quốc tếĐăng ký nhãn hiệu tại Việt Nam
  Đăng ký thương hiệu quốc tếQuy trình đăng ký nhãn hiệu tại Việt Nam
  Thủ tục đăng ký nhãn hiệuQuy trình đăng ký nhãn hiệu
  Đăng ký nhãn hiệu như thế nàoThủ tục đăng ký nhãn hiệu hàng hoá
  Cách thức đăng ký nhãn hiệuDịch vụ đăng ký nhãn hiệu hàng hoá
  Đăng ký nhãn hiệu hàng hoáDịch vụ bảo hộ nhãn hiệu
  Cách thức đăng ký nhãn hiệu hàng hoáDịch vụ đăng ký nhãn hiệu độc quyền
  Thủ tục đăng ký nhãn hiệu độc quyềnĐăng ký nhãn hiệu hàng hoá độc quyền
  Đăng ký nhãn hiệu độc quyềnThủ tục đăng ký nhãn hiệu hàng hoá độc quyền
  Đăng ký nhãn hiệu công ty như thế nàoĐăng ký nhãn hiệu độc quyền như thế nào
  Đăng ký nhãn hiệu mớiĐăng ký thương hiệu độc quyền ở đâu
  Tư vấn đăng ký nhãn hiệuLuật sư sở hữu trí tuệ
  Đăng ký nhãn hiệu công tyĐăng ký nhãn hiệu logo
  Đăng ký sáng chếDịch Vụ đăng ký sáng chế
  Đăng ký độc quyền sáng chếĐăng ký bản quyền tác giả
  Đăng ký bản quyền phần mềmThủ tục đăng ký bản quyền
  Đăng ký bản quyềnĐăng ký bản quyền bài hát
  Công ty luật sở hữu trí tuệĐại diện sở hữu trí tuệ
  Contact Me on Zalo
  +84982682122
  WhatsApp chat