Gia tăng tuổi nghỉ hưu cho người lao động bắt đầu từ năm 2022, Gia tăng tuổi nghỉ hưu cho người lao động, Kế hoạch hưu trí của Chính phủ Việt Nam đến năm 2035, Kế hoạch hưu trí của Chính phủ Việt Nam

Gia tăng tuổi nghỉ hưu cho người lao động bắt đầu từ năm 2022

Do gánh nặng cho hệ thống bảo hiểm xã hội cũng như ở các khía cạnh khác của xã hội, Chính phủ Việt Nam đã đưa ra luật để gia tăng tuổi nghỉ hưu cho người lao động bắt đầu từ năm 2022.

Theo Điều 169 của Bộ luật Lao động 2019, tuổi nghỉ hưu năm 2022 sẽ tăng đáng kể so với 2021.

Cụ thể, tuổi nghỉ hưu vào năm 2022 đối với người lao động trong điều kiện lao động bình thường là 55 tuổi và 8 tháng đối với nữ giới và 60 tuổi và 6 tháng đối với nam giới.

Như có thể thấy từ luật pháp, tuổi nghỉ hưu vào năm 2022 cho cả phụ nữ và nam giới đã tăng thêm vài tháng. So với năm 2021, tuổi nghỉ hưu đối với lao động nam đã được thêm vào 3 tháng nữa, trong khi đó, tuổi nghỉ hưu đối với lao động nữ đã tăng thêm 4 tháng nữa.

Tuổi nghỉ hưu cho người lao động tương ứng với tháng, năm sinh.

Ví dụ, nếu một người lao động nam sinh vào tháng 10 năm 1961, ông sẽ nhận được lương hưu vào tháng 5 năm 2022 vì ông có tuổi nghỉ hưu là 60 tuổi và 6 tháng.

Trong trường hợp nhân viên tiếp tục làm việc sau khi đến tuổi nghỉ hưu theo quy định, thời gian nghỉ hưu là thời gian hợp đồng lao động bị chấm dứt.

Kế hoạch hưu trí của Chính phủ Việt Nam đến năm 2035

Sự thay đổi trong thời gian nghỉ hưu năm 2022 chỉ là một phần của kế hoạch lớn để thay đổi hoàn toàn chế độ nghỉ hưu tại Việt Nam. Với những thay đổi này, trong những năm sau hoặc nhiều thập kỷ sau, xã hội Việt Nam sẽ được cải thiện đáng kể mức sống cho toàn thể người dân và đồng thời, giảm bớt gánh nặng cho quỹ bảo hiểm xã hội của đất nước.

Từ 01/01/20121, tuổi nghỉ hưu của người lao động trong điều kiện lao động bình thường là đủ 60 năm 3 tháng đối với người lao động nam và 55 tuổi 4 tháng đối với lao động nữ.

Gia tăng tuổi nghỉ hưu cho người lao động bắt đầu từ năm 2022
Gia tăng tuổi nghỉ hưu cho người lao động bắt đầu từ năm 2022

Sau đó, hàng năm, sẽ có sự gia tăng 3 tháng đối với lao động nam và 4 tháng đối với lao động nữ, cụ thể:

Tuổi nghỉ hưu cho lao động nam trong điều kiện lao động bình thường:

   + Năm 2021: 60 tuổi 3 tháng

   + Năm 2022: 60 tuổi 6 tháng

   + Năm 2023: 60 tuổi 9 tháng

   + Năm 2024: 61 tuổi

   + Năm 2025: 61 tuổi 3 tháng

   + Năm 2026: 61 tuổi 6 tháng

   + Năm 2027: 61 tuổi 9 tháng

   + Từ năm 2028 trở đi: 62 tuổi.

   – Tuổi nghỉ hưu cho lao động nữ trong điều kiện lao động bình thường:

   + Năm 2021: 55 tuổi 4 tháng

   + Năm 2022: 55 tuổi 8 tháng

   + Năm 2023: 56 tuổi

   + Năm 2024: 56 tuổi 4 tháng

   + Năm 2025: 56 tuổi 8 tháng

   + Năm 2026: 57 tuổi

   + Năm 2027: 57 tuổi 4 tháng

   + Năm 2028: 57 tuổi 8 tháng

   + Năm 2029: 58 tuổi

   + Năm 2030: 58 tuổi 4 tháng

   + Năm 2031: 58 tuổi 8 tháng

   + Năm 2032: 59 tuổi

   + Năm 2033: 59 tuổi 4 tháng

   + Năm 2034: 59 tuổi 8 tháng

   + Từ năm 2035 trở đi: 60 tuổi

Từ năm 2021 trở đi, trường hợp người lao động đã giảm khả năng làm việc; làm công việc nặng, độc hại và nguy hiểm; làm công việc đặc biệt nặng, độc hại và nguy hiểm;… sẽ có thể có tuổi nghỉ hưu thấp hơn nhưng không quá 5 năm so với người lao động làm việc trong điều kiện lao động bình thường.

Ngoài ra, người lao động có trình độ chuyên môn và kỹ thuật cao có thể có tuổi nghỉ hưu cao hơn nhưng không quá 5 năm so với người lao động làm việc trong điều kiện lao động bình thường.

Liên hệ với công ty luật ASL LAW để được tư vấn luật về lao động và việc làm.

  LIÊN HỆ

  Thông tin liên hệ

  Đặt câu hỏi


  Lưu ý: Quý khách vui lòng điền đẩy đủ thông tin vào ô có (*)

  BÀI VIẾT HỮU ÍCH LIÊN QUAN

  Đại diện sở hữu trí tuệ

  Dịch vụ đăng ký nhãn hiệu

  Đăng ký nhãn hiệu

  Dịch vụ đăng ký nhãn hiệu quốc tế

  Đăng ký nhãn hiệu quốc tế

  Đăng ký nhãn hiệu tại Việt Nam

  Đăng ký thương hiệu quốc tế

  Quy trình đăng ký nhãn hiệu tại Việt Nam

  Thủ tục đăng ký nhãn hiệu

  Quy trình đăng ký nhãn hiệu

  Đăng ký nhãn hiệu như thế nào

  Thủ tục đăng ký nhãn hiệu hàng hoá

  Cách thức đăng ký nhãn hiệu

  Dịch vụ đăng ký nhãn hiệu hàng hoá

  Đăng ký nhãn hiệu hàng hoá

  Dịch vụ bảo hộ nhãn hiệu

  Cách thức đăng ký nhãn hiệu hàng hoá

  Dịch vụ đăng ký nhãn hiệu độc quyền

  Thủ tục đăng ký nhãn hiệu độc quyền

  Đăng ký nhãn hiệu hàng hoá độc quyền

  Đăng ký nhãn hiệu độc quyền

  Thủ tục đăng ký nhãn hiệu hàng hoá độc quyền

  Đăng ký nhãn hiệu công ty như thế nào

  Đăng ký nhãn hiệu độc quyền như thế nào

  Đăng ký nhãn hiệu mới

  Đăng ký thương hiệu độc quyền ở đâu

  Tư vấn đăng ký nhãn hiệu

  Luật sư sở hữu trí tuệ

  Đăng ký nhãn hiệu công ty

  Đăng ký nhãn hiệu logo

  Đăng ký sáng chế

  Dịch Vụ đăng ký sáng chế

  Đăng ký độc quyền sáng chế

  Đăng ký bản quyền tác giả

  Đăng ký bản quyền phần mềm

  Thủ tục đăng ký bản quyền

  Đăng ký bản quyền

  Đăng ký bản quyền bài hát

  Công ty luật sở hữu trí tuệ

  Đại diện sở hữu trí tuệ

   

  ***Dịch Vụ pháp lý khác của Công ty luật ASL LAW***

  Dịch vụ pháp lý thuê ngoài cho doanh nghiệp và Startup

   

  Đăng ký nhãn hiệu quốc tế

  Tư vấn đầu tư ra nước ngoài cho doanh nghiệp Việt Nam

   

  Đăng ký sáng chế

  Tư vấn đầu tư tại Việt Nam cho doanh nghiệp nước ngoài kinh doanh tai Việt Nam

   

  Tư vấn Mua bán sáp nhập doanh nghiệp (M&A)

  Mở công ty tại Việt Nam

   

  Tư vấn tài Chính – Ngân hàng

  Mở văn phòng đại diện tại Việt Nam

   

  Dịch vụ Soạn thảo hợp đồng

  Dịch vụ sở hữu trí tuệ

   

  Pháp lý về lao động và việc làm

  Đăng ký nhãn hiệu tại Việt Nam

   

  Tư vấn giải quyết tranh chấp

  Đăng ký bản quyền

   

  Tư vấn nhượng quyền thương mại

   

   

   

   

   

  Contact Me on Zalo
  +84982682122
  WhatsApp chat