tổ chức phiên tham vấn công khai vụ rà soát cuối kỳ áp dụng biện pháp tự vệ đối với mặt hàng phân bón DAP và MAP nhập khẩu vào Việt Nam, phiên tham vấn công khai vụ rà soát cuối kỳ áp dụng biện pháp tự vệ đối với mặt hàng phân bón DAP và MAP nhập khẩu vào Việt Nam, tham vấn công khai vụ rà soát cuối kỳ áp dụng biện pháp tự vệ đối với mặt hàng phân bón DAP và MAP nhập khẩu vào Việt Nam, rà soát cuối kỳ áp dụng biện pháp tự vệ đối với mặt hàng phân bón DAP và MAP nhập khẩu vào Việt Nam, áp dụng biện pháp tự vệ đối với mặt hàng phân bón DAP và MAP nhập khẩu vào Việt Nam, phân bón DAP và MAP nhập khẩu vào Việt Nam,

Tổ chức phiên tham vấn công khai vụ rà soát cuối kỳ áp dụng biện pháp tự vệ đối với mặt hàng phân bón DAP và MAP nhập khẩu vào Việt Nam

Đầu năm, vào ngày 28 tháng 1 năm 2022, Bộ Công Thương đã ra Quyết định số 117/QĐ-BCT về việc rà soát cuối kỳ áp dụng biện pháp tự vệ trong vụ việc ER02.SG06. Được biết, việc áp dụng biện pháp tự vệ đối với sản phẩm phân bón DAP có mã HS: 3105.10.20; 3105.10.90; 3105.20.00; 3105.30.00; 305.40.00; 3105.51.00; 3105.59.00 và 3105.90.00 nhập khẩu vào Việt Nam được ban hành vào ngày 2 tháng 3 năm 2018 với Quyết định số 686/QĐ-BCT. Theo đó, để hỗ trợ các doanh nghiệp Việt Nam, Cục Phòng vệ thương mại sẽ tổ chức phiên tham vấn công khai vụ rà soát cuối kỳ áp dụng biện pháp tự vệ đối với mặt hàng phân bón DAP và MAP nhập khẩu vào Việt Nam.

Căn cứ Điều 13 Nghị định số 10/2010/NĐ-CP ngày 15 tháng 01 năm 2018 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý ngoại thương về các biện pháp phòng vệ thương mại, Cục Phòng vệ thương mại (Cơ quan điều tra) sẽ tổ chức phiên tham vấn để các bên liên quan có thể trình bày vụ việc của mình một cách rõ ràng, hoàn chỉnh, công khai, minh bạch để có thể nhận được sự hỗ trợ kịp thời.

Được biết, phiên tham vấn sẽ diễn ra từ 14h00 – 17h00 vào Thứ Sáu, ngày 24 tháng 6 năm 2022 với ngôn ngữ chính thức là Tiếng Việt tại Phòng họp 904, 25 Ngô Quyền, Hoàn Kiếm, Hà Nội, Việt Nam.

Các bên liên quan có nhu cầu tham dự phiên tham vấn cần đăng ký tham gia thông qua Đơn đăng ký tham vấn (theo mẫu) gửi bằng đường bưu điện hoặc email tới Cơ quan điều tra trước 17h00 ngày 16 tháng 6 năm 2022.

Mỗi bên đăng ký tham gia thành công có thể cử tối đa 3 đại diện tham gia phiên tham vấn.

Phiên tham vấn công khai vụ rà soát cuối kỳ áp dụng biện pháp tự vệ đối với mặt hàng phân bón DAP và MAP nhập khẩu vào Việt Nam

Được biết, phiên tham vấn này không phải là bắt buộc và mọi Bên liên quan không có mặt tại phiên tham vấn vẫn sẽ được đảm bảo các quyền và lợi ích hợp pháp theo quy định của pháp luật.

Đơn đăng ký phiên tham vấn mẫu sẽ bao gồm các thông tin sau:

 

BỘ CÔNG THƯƠNG

CỤC PHÒNG VỆ THƯƠNG MẠI

 ĐƠN ĐĂNG KÝ THAM GIA PHIÊN THAM VẤN CÔNG KHAI

Vụ việc rà soát cuối kỳ áp dụng biện pháp tự vệ đối với sản phẩm phân bón DAP và MAP nhập khẩu vào Việt Nam (mã vụ việc: ER02.SG06)

 1. Địa điểm: Phòng họp số 904, số 23 Ngô Quyền, Hoàn Kiếm, Hà Nội, Việt Nam
 2. Thời gian: 14:00 – 17:00, Thứ Sáu, ngày 24 tháng 6 năm 2022
 3. Thông tin bên liên quan đăng ký tham gia phiên tham vấn công khai:

STT

Họ và tên

Chức vụ

Đơn vị

Di động

Email

1

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 1. Nội dung và các tài liệu phát biểu/thuyết trình trong phiên tham vấn (nếu có):

1

 

2

 

3

 

 

 1. Lưu ý:

– Ngôn ngữ sử dụng trong phiên tham vấn công khai là tiếng Việt;

– Mỗi bên liên quan có thể cử tối đa không quá ba (03) đại diện tham gia;

– Đơn đăng ký phải được gửi Cơ quan điều tra bằng đường bưu điện hoặc email trước 17h00 ngày 17/6/2022, trong đó có thể nêu rõ nội dung trình bày (bao gồm cả tài liệu đính kèm).

 

Hà Nội, ngày…….. tháng …… năm 2022

NGƯỜI ĐĂNG KÝ

(Ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên)

 

 

 

 

 

Các tài liệu liên quan đến phiên tham vấn có thể được tải về tại đây

Liên hệ với công ty luật ASL LAW để được hướng dẫn về Chống Bán Phá giá Và Phòng Vệ Thương Mại.

  LIÊN HỆ

  Thông tin liên hệ

  Đặt câu hỏi


  Lưu ý: Quý khách vui lòng điền đẩy đủ thông tin vào ô có (*)

  BÀI VIẾT HỮU ÍCH LIÊN QUAN

  Đại diện sở hữu trí tuệ

  Dịch vụ đăng ký nhãn hiệu

  Đăng ký nhãn hiệu

  Dịch vụ đăng ký nhãn hiệu quốc tế

  Đăng ký nhãn hiệu quốc tế

  Đăng ký nhãn hiệu tại Việt Nam

  Đăng ký thương hiệu quốc tế

  Quy trình đăng ký nhãn hiệu tại Việt Nam

  Thủ tục đăng ký nhãn hiệu

  Quy trình đăng ký nhãn hiệu

  Đăng ký nhãn hiệu như thế nào

  Thủ tục đăng ký nhãn hiệu hàng hoá

  Cách thức đăng ký nhãn hiệu

  Dịch vụ đăng ký nhãn hiệu hàng hoá

  Đăng ký nhãn hiệu hàng hoá

  Dịch vụ bảo hộ nhãn hiệu

  Cách thức đăng ký nhãn hiệu hàng hoá

  Dịch vụ đăng ký nhãn hiệu độc quyền

  Thủ tục đăng ký nhãn hiệu độc quyền

  Đăng ký nhãn hiệu hàng hoá độc quyền

  Đăng ký nhãn hiệu độc quyền

  Thủ tục đăng ký nhãn hiệu hàng hoá độc quyền

  Đăng ký nhãn hiệu công ty như thế nào

  Đăng ký nhãn hiệu độc quyền như thế nào

  Đăng ký nhãn hiệu mới

  Đăng ký thương hiệu độc quyền ở đâu

  Tư vấn đăng ký nhãn hiệu

  Luật sư sở hữu trí tuệ

  Đăng ký nhãn hiệu công ty

  Đăng ký nhãn hiệu logo

  Đăng ký sáng chế

  Dịch Vụ đăng ký sáng chế

  Đăng ký độc quyền sáng chế

  Đăng ký bản quyền tác giả

  Đăng ký bản quyền phần mềm

  Thủ tục đăng ký bản quyền

  Đăng ký bản quyền

  Đăng ký bản quyền bài hát

  Công ty luật sở hữu trí tuệ

  Đại diện sở hữu trí tuệ

  Đăng ký nhãn hiệu ở nước ngoài

  Đăng ký thương hiệu

  Đăng ký thương hiệu độc quyền

  Phí đăng ký nhãn hiệu

  Dịch vụ đăng ký thương hiệu

  Đăng ký thương hiệu như thế nào

   

  ***Dịch Vụ pháp lý khác của Công ty luật ASL LAW***

   

   

  Dịch vụ pháp lý thuê ngoài cho doanh nghiệp và Startup

   

  Đăng ký nhãn hiệu quốc tế

  Tư vấn đầu tư ra nước ngoài cho doanh nghiệp Việt Nam

   

  Đăng ký sáng chế

  Tư vấn đầu tư tại Việt Nam cho doanh nghiệp nước ngoài kinh doanh tai Việt Nam

   

  Tư vấn Mua bán sáp nhập doanh nghiệp (M&A)

  Mở công ty tại Việt Nam

   

  Tư vấn tài Chính – Ngân hàng

  Mở văn phòng đại diện tại Việt Nam

   

  Dịch vụ Soạn thảo hợp đồng

  Dịch vụ sở hữu trí tuệ

   

  Pháp lý về lao động và việc làm

  Đăng ký nhãn hiệu tại Việt Nam

   

  Tư vấn giải quyết tranh chấp

  Đăng ký bản quyền

   

  Tư vấn nhượng quyền thương mại

  Công ty luật tại Hà Nội

   

  Công ty luật tại Hồ Chí Minh

  Văn phòng luật tại Hồ chí minh

   

  Tư vấn pháp lý thường xuyên

  Công ty luật sở hữu trí tuệ

   

  Tư vấn sở hữu trí tuệ

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Contact Me on Zalo
  +84982682122
  WhatsApp chat