Thực hiện cam kết về lao động trong các hiệp định thương mại tự do

Thực hiện cam kết về lao động trong các hiệp định thương mại tự do

Việt Nam đang tiếp tục cải thiện hệ thống pháp luật, thể hiện sự nghiêm túc trong việc thực hiện cam kết về lao động trong các hiệp định thương mại tự do EVFTA, CPTPP và UKVFTA.

Báo cáo về kết quả thực hiện của Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ về Đối tác Thái Bình Dương (CPTPP), Hiệp định Thương mại Tự do giữa Việt Nam và Liên minh châu Âu (EVFTA) và Hiệp định Thương mại Tự do giữa Việt Nam và Vương quốc Anh (UKVFTA) của Bộ Công Thương trong năm 2022 cho thấy để thực hiện CPTPP, UKVFTA, EVFTA, Việt Nam đang tiếp tục hoàn thiện hệ thống pháp luật để điều chỉnh quan hệ lao động và tiêu chuẩn lao động theo các tiêu chuẩn, cam kết và hiệp ước quốc tế về lao động.

Theo đó, với những nỗ lực của Chính phủ Việt Nam và các bên liên quan, đến cuối tháng 12 năm 2022, Việt Nam đã tham gia 25 Hiến chương của Tổ chức Lao động Quốc tế (ILO), trong đó có chín Hiến chương Cơ bản, ba Hiến chương Quản trị và 13 Hiến chương Kỹ thuật. Điều này đã thể hiện sự nỗ lực của Việt Nam trong việc ký kết các Hiến chương ILO phù hợp, phản ánh sự nghiêm túc trong việc thực hiện cam kết về lao động trong CPTPP, EVFTA và UKVFTA.

Liên quan đến Hiến chương 98 – Áp dụng nguyên tắc về quyền tự do tổ chức và đàm phán tập thể, và Hiến chương Số 105 – Hủy bỏ lao động bắt buộc, sau khi Quốc hội thông qua việc tham gia vào hai Hiến chương này, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành kế hoạch thực hiện.

Nội dung của các hiến chương trên đã được triển khai trong hệ thống pháp luật Việt Nam, đặc biệt là trong Luật Lao động 2019. Sau gần ba năm thực hiện, mặc dù phải chịu những ảnh hưởng nặng nề bởi đại dịch Covid-19, các quy định của Luật Lao động 2019 đã được thực hiện khá tốt bởi cộng đồng doanh nghiệp và người lao động.

Đặc biệt, vào năm 2021, Chính phủ Việt Nam đã trình báo cáo quốc gia đầu tiên về việc thực hiện Hiến chương 98. Trong năm 2023, Việt Nam đã phát triển và gửi cho ILO báo cáo quốc gia thứ hai về việc thực hiện Hiến chương 98 và báo cáo đầu tiên về việc thực hiện Hiến chương 105 về việc hủy bỏ lao động bắt buộc. Liên quan đến Hiến chương 87 về tự do tổ chức, Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội đã ban hành kế hoạch nghiên cứu và đề xuất tham gia Hiến chương 87.

Kế hoạch đã xác định 7 lĩnh vực cụ thể sẽ được thực hiện để đề xuất tham gia Hiến chương 87 và thúc đẩy hoàn thiện tài liệu trong hồ sơ để tham gia Hiến chương 87 theo quy định của Luật Về Hiệp ước. Các cơ quan có thẩm quyền sẽ thảo luận và đưa ra ý kiến về kế hoạch.

Mặc dù chưa được thông qua, nội dung cơ bản của Hiến chương 87 đã được đưa vào Luật Lao động 2019, đặc biệt là vấn đề tổ chức lao động không thuộc hệ thống Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam và hoạt động đại diện, bảo vệ quyền lợi của người lao động trong quan hệ lao động.

Ngoài ra, liên quan đến việc sửa đổi luật lao động, theo Bộ Công Thương, hiện tại trong lĩnh vực lao động, Việt Nam đã ban hành Luật Lao động 2019 quy định về các tổ chức đại diện cho người lao động và đàm phán tập thể chứa đựng nhiều điều mới, phức tạp và chưa từng có trong hệ thống pháp luật Việt Nam.

Hiện tại, hầu hết các tỉnh thành đang tập trung vào việc cải thiện đời sống của người lao động, củng cố quan hệ giữa người lao động và doanh nghiệp, khuyến khích hoạt động của các tổ chức công đoàn. Các tỉnh thành cũng tích cực hợp tác với chủ doanh nghiệp để giải quyết đề xuất và vấn đề, đảm bảo quyền và lợi ích pháp lý của người lao động và doanh nghiệp.

Cùng với đó, Việt Nam cũng đang tăng cường cơ cấu tổ chức của các cơ quan nhà nước thông qua việc quản lý việc thành lập và hoạt động của tổ chức lao động tại doanh nghiệp.

Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội cũng đã xây dựng các chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Quan hệ Lao động và Tiền lương, có trách nhiệm tư vấn và hỗ trợ Bộ trong việc thực hiện chức năng quản lý của mình đối với tổ chức đại diện cho người lao động tại doanh nghiệp. Đồng thời, Bộ đã chỉ đạo Cục Quan hệ Lao động và Tiền lương sắp xếp cán bộ công chức để thực hiện công việc này.

Ngoài ra, Bộ cũng hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của các Sở Lao động, Thương binh và Xã hội thuộc Ủy ban Nhân dân các tỉnh và thành phố. Theo đó, những sở trên có trách nhiệm hướng dẫn và tổ chức thực hiện các quy định về lao động và quản lý nhà nước về tổ chức của người lao động và hành động tại doanh nghiệp theo quy định của pháp luật và như được giao hoặc uỷ quyền bởi Ủy ban Nhân dân Tỉnh.

Hiện nay, Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội đang nghiên cứu và hoàn thiện gấp các dự thảo luật liên quan đến lĩnh vực xã hội, bao gồm việc phát triển các quyết định mới về chính sách xã hội cho giai đoạn 2023-2030, với tầm nhìn đến năm 2045, đã được Ban Bí thư Trung ương thông qua tại cuộc họp tháng 10. Những quyết định này sẽ thay thế các quyết định hiện hành về một số vấn đề xã hội trong giai đoạn 2012-2020 với những đổi mới trong cách tiếp cận và giải pháp để đáp ứng yêu cầu phát triển của đất nước.

Về phần địa phương, theo Bộ Công Thương, các tỉnh thành phải tập trung vào chính sách xã hội và an ninh để hỗ trợ người lao động. Các chính sách đã triển khai khá đa dạng, từ việc củng cố mối liên kết doanh nghiệp với các cơ sở đào tạo nghề, hỗ trợ tài chính và đào tạo.

Liên hệ với công ty luật ASL LAW để được hướng dẫn về luật doanh nghiệp, luật lao động, luật sở hữu trí tuệ, luật bất động sản.

  LIÊN HỆ

  Thông tin liên hệ

  Đặt câu hỏi


  Lưu ý: Quý khách vui lòng điền đẩy đủ thông tin vào ô có (*)

  BÀI VIẾT HỮU ÍCH LIÊN QUAN

  Đại diện sở hữu trí tuệDịch vụ đăng ký nhãn hiệu
  Đăng ký nhãn hiệuDịch vụ đăng ký nhãn hiệu quốc tế
  Đăng ký nhãn hiệu quốc tếĐăng ký nhãn hiệu tại Việt Nam
  Đăng ký thương hiệu quốc tếQuy trình đăng ký nhãn hiệu tại Việt Nam
  Thủ tục đăng ký nhãn hiệuQuy trình đăng ký nhãn hiệu
  Đăng ký nhãn hiệu như thế nàoThủ tục đăng ký nhãn hiệu hàng hoá
  Cách thức đăng ký nhãn hiệuDịch vụ đăng ký nhãn hiệu hàng hoá
  Đăng ký nhãn hiệu hàng hoáDịch vụ bảo hộ nhãn hiệu
  Cách thức đăng ký nhãn hiệu hàng hoáDịch vụ đăng ký nhãn hiệu độc quyền
  Thủ tục đăng ký nhãn hiệu độc quyềnĐăng ký nhãn hiệu hàng hoá độc quyền
  Đăng ký nhãn hiệu độc quyềnThủ tục đăng ký nhãn hiệu hàng hoá độc quyền
  Đăng ký nhãn hiệu công ty như thế nàoĐăng ký nhãn hiệu độc quyền như thế nào
  Đăng ký nhãn hiệu mớiĐăng ký thương hiệu độc quyền ở đâu
  Tư vấn đăng ký nhãn hiệuLuật sư sở hữu trí tuệ
  Đăng ký nhãn hiệu công tyĐăng ký nhãn hiệu logo
  Đăng ký sáng chếDịch Vụ đăng ký sáng chế
  Đăng ký độc quyền sáng chếĐăng ký bản quyền tác giả
  Đăng ký bản quyền phần mềmThủ tục đăng ký bản quyền
  Đăng ký bản quyềnĐăng ký bản quyền bài hát
  Công ty luật sở hữu trí tuệĐại diện sở hữu trí tuệ
  ***Dịch Vụ pháp lý khác của Công ty luật ASL LAW***
  Dịch vụ pháp lý thuê ngoài cho doanh nghiệp và StartupĐăng ký nhãn hiệu quốc tế
  Tư vấn đầu tư ra nước ngoài cho doanh nghiệp Việt NamĐăng ký sáng chế
  Tư vấn đầu tư tại Việt Nam cho doanh nghiệp nước ngoài kinh doanh tai Việt NamTư vấn Mua bán sáp nhập doanh nghiệp (M&A)
  Mở công ty tại Việt NamTư vấn tài Chính – Ngân hàng
  Mở văn phòng đại diện tại Việt NamDịch vụ Soạn thảo hợp đồng
  Dịch vụ sở hữu trí tuệPháp lý về lao động và việc làm
  Đăng ký nhãn hiệu tại Việt NamTư vấn giải quyết tranh chấp
  Đăng ký bản quyềnTư vấn nhượng quyền thương mại
  Contact Me on Zalo
  +84982682122
  WhatsApp chat