Thực hiện cam kết về lao động trong các hiệp định thương mại tự do

Thực hiện cam kết về lao động trong các hiệp định thương mại tự do

Việt Nam đang tiếp tục cải thiện hệ thống pháp luật, thể hiện sự nghiêm túc trong việc thực hiện cam kết về lao động trong các hiệp định thương mại tự do EVFTA, CPTPP và UKVFTA. Báo cáo về kết quả thực hiện của Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ về…

Contact Me on Zalo
+84982682122
WhatsApp chat