Doanh nghiệp nghĩ sao về quyết định tăng lương tối thiểu vùng tại Việt Nam?

doanh nghiệp nghĩ sao về quyết định tăng lương tối thiểu vùng tại Việt Nam, doanh nghiệp nghĩ về quyết định tăng lương tối thiểu vùng tại Việt Nam, quyết định tăng lương tối thiểu vùng tại Việt Nam, tăng lương tối thiểu vùng tại Việt Nam,

Gần đây, Hội đồng Tiền lương Quốc gia đã thông qua phương án tăng lương tối thiểu thêm 6% kể từ ngày 1/7, tương đương với tăng thêm 180.000-260.000 đồng theo mức lương tối thiểu vùng hiện hành. Đề xuất này sẽ được báo cáo Thủ tướng Chính phủ để xem xét, ban hành. Tuy…

Tổng LĐLĐ Việt Nam đề xuất tăng lương tối thiểu vùng ở mức 7-8% trong năm 2022 tại Việt Nam

tổng LĐLĐ Việt Nam đề xuất tăng lương tối thiểu vùng ở mức 7-8% trong năm 2022 tại Việt Nam, đề xuất tăng lương tối thiểu vùng ở mức 7-8% trong năm 2022 tại Việt Nam, tăng lương tối thiểu vùng ở mức 7-8% trong năm 2022 tại Việt Nam, tăng lương tối thiểu vùng ở mức 7-8% tại Việt Nam,

Covid-19 đã tàn phá Việt Nam hơn 2 năm. Do ảnh hưởng của đại dịch, Chính phủ Việt Nam đã phải hoãn tăng lương tối thiểu vùng hàng năm cho người lao động trong 2 năm gần đây. Theo đó, vì đại dịch Covid-19 đã dần được kiểm soát bởi nỗ lực của người dân…

Contact Me on Zalo
+84982682122
WhatsApp chat