Quy định pháp luật Việt Nam về dự trữ bắt buộc

quy định pháp luật Việt Nam về dự trữ bắt buộc, quy định pháp luật về dự trữ bắt buộc, dự trữ bắt buộc tại Việt Nam, dự trữ bắt buộc ,

Dự trữ bắt buộc là số tiền mà tổ chức tín dụng phải gửi tại Ngân hàng Nhà nước đối với từng loại tiền gửi với kỳ hạn khác nhau. Vậy, quy định pháp luật Việt Nam về dự trữ bắt buộc là gì? Điều 10 Luật Ngân hàng Nhà nước Việt Nam 2010 có…

Contact Me on Zalo
+84982682122
WhatsApp chat