Trường đại học Luật Hà Nội tổ chức Hội thảo khoa học quốc tế “Hoàn thiện pháp luật về quyền tác giả – Nghiên cứu kinh nghiệm của CHLB Đức”

Trường đại học Luật Hà Nội tổ chức Hội thảo khoa học quốc tế “Hoàn thiện pháp luật về quyền tác giả - Nghiên cứu kinh nghiệm của CHLB Đức", Hoàn thiện pháp luật về quyền tác giả - Nghiên cứu kinh nghiệm của CHLB Đức, Trường đại học Luật Hà Nội, Hoàn thiện pháp luật về quyền tác giả, Nghiên cứu kinh nghiệm của CHLB Đức

Luật sư Phạm Duy Khương tham dự hội thảo khoa học quốc tế “Hoàn thiện pháp luật về quyền tác giả – Nghiên cứu kinh nghiệm của CHLB Đức” trong khuôn khổ “Tuần lễ pháp luật Việt – Đức” do Trường đại học Luật Hà Nội đã tổ chức ngày 21/10/2021. Tham dự hội thảo…

Luật sư Phạm Duy Khương toạ đàm trên VTV: tranh chấp bản quyền video trên website, mạng xã hội

Luật sư Phạm Duy Khương toạ đàm trên VTV: tranh chấp bản quyền trên video trên website mạng xã hội, Luật sư Phạm Duy Khương của Công ty Luật TNHH ASL Law và Luật sư Quách Minh Trí của Công ty Luật TNHH Quốc tế BMVN, Luật sư Phạm Duy Khương toạ đàm trên VTV, Luật sư Phạm Duy Khương của Công ty Luật TNHH ASL Law, tranh chấp bản quyền trên video trên website mạng xã hội, Luật sư Phạm Duy Khương và Luật sư Quách Minh Trí, Luật sư Phạm Duy Khương, toạ đàm trên VTV, tranh chấp bản quyền trên video, vi phạm bản quyền trên website, vi phạm bản quyền trên youtube, vi phạm bản quyền trên mạng xã hội, xâm phạm bản quyền trên mạng xã hội, xâm phạm bản quyền trên website, xâm phạm bản quyền trên youtube

Trong chương trình Kinh doanh và pháp luật của VTV về tranh chấp bản quyền trên video trên website, mạng xã hội, Luật sư Phạm Duy Khương của Công ty Luật TNHH ASL Law và Luật sư Quách Minh Trí của Công ty Luật TNHH Quốc tế BMVN đã tham gia chương trình với tư…

+84982682122