Bất động sản Việt Nam hấp dẫn nhà đầu tư nước ngoài

Bất động sản Việt Nam hấp dẫn nhà đầu tư nước ngoài

Sự quan tâm ngày lớn của nhiều nhà đầu tư nước ngoài đã chứng minh sức hấp dẫn ngày càng tăng của thị trường bất động sản Việt Nam. Bộ Xây dựng cho biết, đã có tổng cộng 3.197 cá nhân và 236 tổ chức nước ngoài đã mua và nhận quyền sở hữu bất…

Luật bất động sản Việt Nam: Tự do hóa thị trường mang lại lợi ích cho nhà đầu tư nước ngoài

Luật bất động sản Việt Nam Tự do hóa thị trường mang lại lợi ích cho nhà đầu tư nước ngoài

Các quy định của bộ luật dân sự năm 2015 về quyền tài sản tại Việt Nam đã tạo điều kiện thuận lợi cho đầu tư nước ngoài. Theo đó, các nhà đầu tư nước ngoài phải có Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất có thời hạn và mục đích sử dụng khi đầu…

Người nước ngoài mua nhà tại Việt Nam: Những bất cập trong hướng dẫn thi hành

Các nhà chức trách đang nỗ lực ban hành những hướng dẫn để tháo gỡ những khó khăn cho người nước ngoài khi mua nhà tại Việt Nam. Điều 159 Luật Nhà ở cho phép người nước ngoài được mua, sở hữu nhà ở nếu đáp ứng các quy định để nhập cảnh vào Việt…

Contact Me on Zalo
+84982682122
WhatsApp chat