Luật bất động sản Việt Nam: Tự do hóa thị trường mang lại lợi ích cho nhà đầu tư nước ngoài

Luật bất động sản Việt Nam Tự do hóa thị trường mang lại lợi ích cho nhà đầu tư nước ngoài

Các quy định của bộ luật dân sự năm 2015 về quyền tài sản tại Việt Nam đã tạo điều kiện thuận lợi cho đầu tư nước ngoài. Theo đó, các nhà đầu tư nước ngoài phải có Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất có thời hạn và mục đích sử dụng khi đầu…

Contact Me on Zalo
+84982682122
WhatsApp chat