Kiến nghị sửa đổi Luật Đất đai: Giá đất bấp bênh tại Việt Nam

Kiến nghị sửa đổi Luật Đất đai: Giá đất bấp bênh tại Việt Nam

Theo các doanh nghiệp, Luật Đất đai 2013 hiện hành còn nhiều quy định chồng chéo, không thống nhất với các luật khác khiến họ khó phát triển các dự án bất động sản. Văn phòng Chính phủ vừa thông báo kết luận của Thủ tướng Phạm Minh Chính tại hội nghị triển khai nhiệm…

+84982682122
WhatsApp chat